Když můžu, tak musím. To je naplnění policejního hesla Pomáhat a chránit

14. 02. 202309:38
Když můžu, tak musím. To je naplnění policejního hesla Pomáhat a chránit
foto: Hana Hlušičková/Služební auto policie s nápisem Pomáhat a chránit při výjezdu.

KUDY KRÁČEL ZLOČIN: Únor 2008. Mladý policista z Písku, který měl pár dnů před odchodem do Prahy ke Speciální pořádkové jednotce, neváhal nasadit vlastní život, aby naplnil přísahu, že nás, občany, bude chránit. Bezdomovec na něj zaútočil podomácku vyrobenou střelnou zbraní a jen šťastnou náhodou náš příběh neskončil tragicky.

Tehdy dvaatřicetiletý recidivista Marek Ulč pocházel z České Lípy, ale už 17 let žil jako samotář v zemljance, kterou si postavil v lesíku nedaleko písecké teplárny. V Písku byl známou firmou. Vybíral na sídlišti Jih popelnice, přehraboval hromady harampádí a živobytí si zpestřoval pytlačením. Soudy ho několikrát potrestaly za krádeže. Úřadům se ale nedařilo oficiálně zjistit jeho bydliště, aby mu byly doručovány úřední obsílky. Ty mu příležitostně předával podpraporčík Tomáš Hodík, ústřední postava našeho příběhu. Častokrát se s ním setkával i mimo službu při Ulčových obchůzkách popelnic na sídlišti, takže se znali. Bezdomovec věděl, že Tomáš Hodík je ženatý a má dvouletou dceru. O to děsivěji se jeví následující události.

Zbraní ohrožoval kriminalisty i občany

Ulč byl opravdu nebezpečný svému okolí. Dramatické honičce a zatčení předcházel jeho konflikt s kriminalisty, kteří ho chtěli legitimovat. Vytáhl na ně místo dokladu totožnosti, o který byl požádán, podomácku vyrobenou střelnou zbraň a šokovaným kriminalistům z místa kontroly utekl. Po dvou dnech od této příhody policisté zjistili, že střelnou zbraní ohrožoval i jiného občana Písku před obchodem s potravinami na sídlišti Jih.

A právě proto podpraporčík Tomáš Hodík o několik dnů později nasadil vlastní život, když viděl, jak recidivista uniká zasahujícím policistům, aby už Ulč nemohl nikoho v Písku ohrožovat, v nejhorším případě někomu ublížit či dokonce ho usmrtit.

Osudové setkání u popelnic

Na začátku roku 2008 bylo po Marku Ulčovi vyhlášeno celostátní pátrání a byl na něj vydán příkaz k zatčení, protože v souvislosti s odsouzením za poškozování cizí věci nenastoupil do vězení. Je otázkou, jak se o tom dozvěděl, ale slehla se po něm zem a nebyl k nalezení. Až jednoho dne, 20. února, se vydal ze své skrýše k popelnicím na sídlišti. Policista Tomáš Hodík jel autem ve svém volnu se ženou a dítětem z nákupu, když uviděl povědomou postavu. Odvezl rodinu domů a jel k místu, kde Ulče zahlédl, aby se ujistil, že je to on. Zavolal na linku 158, aby na místo vyslali hlídku, která by Ulče zatkla. Upozornil také na okolnost, že bezdomovec může být ozbrojený.

Na místo přijela uniformovaná hlídka z píseckého obvodního oddělení, které se Ulč snažil rychlým krokem zmizet z dohledu. Policejní auto za ním popojelo a jeden z policistů stáhl okénko, aby na Ulče zavolal, ať jde k němu. Po sousedsku míněná výzva však měla na bezdomovce zcela opačný účinek. Nejenže neuposlechl, ale začal policistům unikat Nádražní ulicí do prostoru mezi silnicí a železniční tratí. Bylo jasné, že po dobrém to nepůjde, a tak druhý z policistů vystoupil z auta a rychle se vydal za ním. Ulč uviděl, že je zle, a snažil se spasit útěkem po kolejích směrem ke Klostermannově ulici.

Bizarní honička, která mohla skončit smrtí

Tristní pohled na chabý běžecký výkon jeho staršího kolegy vyprovokoval Tomáše Hodíka, přestože byl v civilu a beze zbraně, k tomu, aby také začal bezdomovce pronásledovat. Ulč, když zjistil, že za ním utíká mnohem fyzicky zdatnější policista, zrychlil. Seběhl po železničním náspu dolů a využil rušného provozu v Nádražní ulici, aby prokličkoval mezi auty do parku Na Sadech. Tím si vytvořil časovou rezervu, aby zakryt houštím vylovil z batohu předmět podobný krátké dvouhlavňové zbrani. Potom z parku vyběhl opět na násep. V protisvětle mladý policista uviděl, že Ulč něco svírá v ruce. Bezdomovec se na krátký okamžik zastavil, otočil se k němu čelem a namířil na něj zbraň. Mladý policista se instinktivně zastavil a zvedl ruce nad hlavu. Ulč nabyl dojmu, že hrozba zabrala a nyní již policistům uteče. Mýlil se. Tato hra „štronzo“ se opakovala asi dvakrát či třikrát. Nakonec se Ulč, jehož kondička nebyla zrovna nejlepší, zastavil, aby nabral dech. Toho Tomáš Hodík využil, aby znovu zavolal na linku 158. Seznámil operačního důstojníka se situací a požádal ho, aby kolegovi, který zůstal v autě, vyřídil vzkaz. Měl jim nadjet a přehradit Ulčovi únikovou cestu.

Když pud sebezáchovy ovládne mozek

Když Ulč uviděl policejní auto, z něhož vystoupil druhý policista, který vytáhl z pouzdra pistoli, rozhodl se konat. Otočil se na pronásledovatele, střelnou zbraň zdvihl do úrovně očí a na mladého policistu ze dvou metrů zamířil. Tomáš Hodík Ulče několikrát vyzval, aby zbraň zahodil a půlkroky se k němu přibližoval. Náhle se zablesklo, ze zbraně vyšla rána podobná výstřelu a vystoupal z ní obláček dýmu. Ulč překvapeně zaznamenal, že pronásledovatel se nezhroutil k zemi. Poté se zklamaně podíval do hlavně pušky, aby zjistil, proč z ní nevyšel výstřel. Naštěstí pro mladého policistu zůstal rovněž podomácku vyrobený náboj v hlavni. Tomáš Hodík se instinktivně podíval na hruď, zda není zraněný. Ale asi při něm stáli všichni svatí v čele s archandělem Michaelem, patronem všech policistů.

Policejní akademie v Praze 4 na Lhotce. Foto Hana Hlušičková

Chvíle překvapení využil Ulč, aby seběhl z náspu ke garážím, kde stál druhý policista. Mířil na něj pistolí a vyzval ho, aby odhodil zbraň. Oba policisté viděli, že Ulč opět manipuluje s puškou ve snaze ji uvést do chodu. Recidivista se přiblížil ke staršímu policistovi na vzdálenost asi tři metry. Toho ovládl pudový strach a instinktivně si oběma rukama zakryl hlavu. Ulč s ním ale neměl slitování, opět zvedl zbraň do výše očí a vystřelil. Naštěstí ani tentokrát nevyšel z hlavně výstřel.

Zneškodnění pachatele

To už se Tomáš Hodík vzpamatoval z šoku, hmátl po kameni, který chtěl instinktivně použít jako zbraň. Ulč ve vzteku, že puška selhala, mířil střídavě na něj a na staršího policistu. Potom se dal na útěk a současně se snažil s puškou manipulovat tak, aby ji uvedl do střelbyschopného stavu. Bylo zřejmé, že je nutno ho v co nejkratším čase zneškodnit. Jak se Ulč soustředil na natahování zbraně, ztratil přehled o situaci. Tomáš Hodík ho doběhl, popadl za ramena a roztočil ho ve vzduchu. Puška Ulčovi vylétla z rukou, a tak ho mladý policista mohl strhnout k zemi a zakleknout. Mezitím se druhý policista vzpamatoval, přiběhl a nasadil recidivistovi pouta.

Diplom k medaili „Za statečnost“ podepsaný policejním prezidentem Petrem Lessy. Archiv autora

Zbraň, která mohla zmařit dva životy

Zbraň si Ulč vyrobil z rezavých trubek. Měla podobu primitivní dvouhlavňové, asi 40 centimetrů dlouhé pušky, ne nepodobné zkrácené brokovnici. Ráže hlavní byla 21 milimetrů a Ulč je ládoval podomácku vyráběnou municí z kusů olova, střelným prachem z petard a hlavičkami od sirek. Střelnou zbraň potom zkoumali balistici na střelnici v Poříčanech a konstatovali, že byla skutečně funkční a mohla způsobit přinejmenším velmi vážná zranění, dokonce i smrt, pokud by výstřel zasáhl hrudník nebo břicho. Při zkušebním výstřelu náboj s devastujícím účinkem prošel dřevěnou překážkou o tloušťce 2,3 cm. Policisté pak v Ulčově zemljance našli i podomácku vyrobené granáty.

Trest za pokus o dvojnásobnou vraždu

Pražský vrchní soud v lednu 2009 rozhodl, že Marek Ulč stráví za pokus o dvojnásobnou vraždu 13 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Potvrdil tak trest uložený mu Krajským soudem v Českých Budějovicích. Soud Ulče kromě pokusu o dvojnásobnou vraždu potrestal i za nedovolené ozbrojování, protože si vyrobil pušku, která byla střelbyschopná. Muž, jenž měl IQ 76, svého činu nikdy nezalitoval. Při vyšetřování pouze projevoval lítost a údiv nad tím, že zbraň nevystřelila. Psychologové ho poté označili za psychopatickou osobnost s inteligencí hluboko pod pásmem průměru. Psychiatr konstatoval, že schopnosti obžalovaného rozpoznat nebezpečnost jednání nebyly sníženy a že jde o devastovanou psychopatickou osobnost.

Speciální pořádková jednotka Policie České republiky

Podpraporčík Tomáš Hodík měl před tímto dramatickým zadržením recidivisty pár dnů před nástupem ke Speciální pořádkové jednotce KŘP hl. m. Prahy (SPJ). Tyto speciální jednotky působí pod krajskými ředitelstvími policie nejen v Praze, ale i Brně, Plzni, v Ústí nad Labem a ve Frýdku-Místku (Ostravě).

Stálá pořádková jednotka vznikla v České republice v roce 1995.  Jedná se o útvar, který poskytuje profesionálně vycvičené a vybavené policisty schopné efektivně a rychle reagovat na potenciální ohrožení bezpečnosti, pořádku či majetku. Jednotka prošla od svého vzniku mnohými změnami, ať už se jednalo o sídlo, ředitelství či název. Mezi její hlavní úkoly patří ochrana bezpečnosti osob, majetku a způsobilosti při zajišťování veřejného pořádku. Nasazuje se v případě mimořádných událostí, živelních pohrom, katastrof, při rizikových sportovních utkáních, kulturních akcích, demonstracích, pátrání osob a zajišťuje ozbrojený doprovod při přepravě cenin a podobně.

SPJ bývá veřejností označována i jako těžkooděnci, což odpovídá její speciální výbavě. Typický oděv této jednotky se skládá z černé policejní kombinézy, těžkých bot, kukly a protiúderové přilby s čelním krytem a rukavic, přičemž veškerá výstroj je ohnivzdorná. Nechybí protiúderový komplet, balistická a taktická vesta či plynová maska. Mezi standardní výstroj a výzbroj pak patří pistole, brokovnice, speciální vrhače, pepřové obranné prostředky, taser, protiúderový štít, opasek s pouzdry na náhradní zásobníky, taktické pouzdro na zbraň, tonfa, teleskopický obušek, útočný nůž, pouta a jednorázová rychlopouta, víceúčelové kleště, svítilna, osobní hasící sprej a malá lékárnička.

Útvar disponuje rovněž speciálním vozovým parkem, ve kterém najdeme obrněné transportéry BRDM, vybavené radlicí k likvidaci překážek a zátaras. Rovněž využívá vodní dělo. To slouží nejen proti agresivnímu davu, ale i při hašení požárů. Nechybí další speciální zásahová vozidla, kamerový systém a záznamová zařízení, jako třeba osobní body kamera pro každého člena jednotky. Z hlediska vybavení, výcviku i připravenosti se jedná o opravdu elitní jednotku. Česká SPJ se rovná obdobným útvarům kdekoliv na světě. Zdroj: defendia.cz

Doporučujeme navštívit Den otevřených dveří na Policejní akademii ČR v Praze, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, který se koná 18. 2. 2023.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných