Kriminalita v roce 2021 v Praze poklesla. Z cizinců jsou nejhorší Slováci

23. 01. 202209:17
Kriminalita v roce 2021 v Praze poklesla. Z cizinců jsou nejhorší Slováci
foto: Policie ČR/Pokles kriminality v roce 2021

Jak se uvádí v bilanční tiskové zprávě k vývoji registrované kriminality na území České republiky zveřejněné Policií ČR, bylo v loňském roce na území České republiky registrováno 153 233 trestných činů. Oproti roku 2020 došlo k poklesu o 12 292 skutků, což vyjádřeno v procentech je o 7,4 procenta méně. Celková objasněnost dosáhla 57,3 procenta, meziročně vzrostla o procento.

Hlavními důvody pro skutečnost, že je z dlouhodobého pohledu kriminalita na historicky nejnižší úrovni jsou podle policie „opatření proti pandemii covidu-19 a s tím související snížení mobility osob a omezení veřejných či veřejnosti přístupných aktivit“, dále optimalizace statistického vykazování, novelizace trestního zákoníku, kdy došlo ke zvýšení dolní hranice výše škody na 10000 korun při kvalifikaci trestného činu a zefektivnění práce policistů a kriminalistů.

Pokles kriminality byl zaznamenán plošně ve všech krajích České republiky. Nejvyšší trestná činnost byla evidována v Praze (35 136 skutků) a v Moravskoslezském kraji (17 865 skutků).

Brno, Praha, Ostrava

V rámci územních odborů bylo evidováno nejvíce registrovaných trestných činů na Obvodním ředitelství policie Praha 4 (11 053 skutků), dále na Obvodním ředitelství policie Praha 3 (9 380), Městském ředitelství policie Brno (8 205), Obvodním ředitelství policie Praha 1 (7 413) a Městském ředitelství policie Ostrava (7 362 skutků).

Cizinci se na celkovém počtu registrovaných skutků podílejí 8,9 %, nejčastěji páchané trestné činy jsou ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, krádeže, trestné činy spáchané v souvislosti s dopravními silničními nehodami z nedbalosti a zanedbání povinné výživy.

Trestná činnost cizích státních příslušníků vykazuje stejné znaky jako v minulých letech, mezi pachateli dominují občané Slovenska (34,2%) a Ukrajiny (26,9%).

Přestože registrovaná kriminalita poklesla, byl zaznamenán nárůst škod způsobených trestnou činností v celkové výši 21,3 miliard korun. Nejvíce se na těchto škodách podílejí hospodářské trestné činy. Největší škody vznikly na území Prahy, další v pořadí je Moravskoslezský a Královéhradecký kraj. K nejnižším škodám pak došlo na území Pardubického kraje.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných