Na konci školního roku se strážníci zaměří na bezpečnost i alkohol

27. 06. 202418:14
Na konci školního roku se strážníci zaměří na bezpečnost i alkohol
foto: Redakce PrahaIN.cz/Děti, ilustrační foto

Konec školního roku a začátek prázdnin s sebou přináší poslední cesty do školy i ze školy, ale také oslavy úspěšně dokončeného ročníku. Každoročně na to reagují i strážníci městské policie, kteří se i letos zaměří na bezpečnost na přechodech nebo kontrolu parků či barů.

Prioritou pražských strážníků je podle tiskové zprávy zveřejněné na Facebooku to, aby byly děti v bezpečí a užily si letní prázdniny bezstarostně a ve zdraví. Tradičně proto apelují na řidiče, aby byli s koncem školního roku co nejopatrnější a zejména v okolí škol dávali zvýšený pozor na děti, které už často myslí spíše na blížící se volno než na bezpečnost na ulicích.

To ale samozřejmě neznamená, že by rodiče neměli svým potomkům správné chování často připomínat. I oni jdou dětem příkladem a chrání zdraví jejich, ale i dalších účastníků provozu.

Přecházení vozovky je rizikové

Základní poučky a informace o tom, jak by se měly děti při přecházení a pohybu v okolí silnic chovat, přináší například web bezpecnecesty.cz v rubrice Dopravní výchova. Podrobně je popsáno nejen co to vlastně znamená být chodcem, ale i to, jak by se měl tento nejohroženější účastník provozu chovat, aby neohrozil sebe nebo ostatní.

Nejčastěji dochází ke srážkám s chodcem při přecházení silnice. Mezi základní pravidla přitom patří se dostatečně rozhlédnout ještě před vstupem do vozovky, navázat s řidičem oční kontakt, jít vždy po přechodu a na zelenou nebo vnímat provoz všemi smysli, včetně sluchu.

Strážníci budou strážit přechody

Na řadě přechodů v blízkosti základních škol navíc celoročně funguje speciální dozor. Pracovníci v reflexních vestách dětem s přecházením každé ráno pomáhají. Na 159 nejrizikovějších přechodů u 134 vybraných základních škol dohlédne v posledních školních dnech celkem 230 strážníků.

„Přechod ze školního do prázdninového režimu je příjemný, ale musí být hlavně bezpečný. Díky pražským strážníkům za to, že na něj dohlédnou a dětem i rodičům pomohou vykročit pravou a zdravou nohou do letního období,“ uvedl ve zprávě pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

Starší žáci slaví, často i s alkoholem

Strážníci se kromě přechodů zaměří také na oslavy uplynulého školního roku. Ty se týkají hlavně starších žáků, kteří své studijní úspěchy často slaví v parcích nebo odpočinkových oblastech poblíž škol. Výjimkou přitom není, že si na oslavu loknou alkoholických nápojů, i když na to ještě nemají správný věk.

V loňském roce řešili pražští strážníci celkem 45 případů mladistvých pod vlivem alkoholu. Od začátku letošního roku už bylo podobných případů 14. Jak naší redakci přiblížila tisková mluvčí MPP Irena Seifertová, žádné univerzální řešení takové situace přitom neexistuje.

„Vždy se posuzuje každý jednotlivý případ. Co platí ale vždy, že se věc oznamuje odboru sociálně právní ochrany dětí příslušné městské části a vždy se na místo volají zákonní zástupci, aby si své ratolesti převzali. Někdy je nutná také přítomnost policistů a záchranné služby. Záleží na věku a zdravotním stavu mladistvých a někdy bohužel i dětí,“ uvedla pro PrahaIN.cz Seifertová.

V létě případů přibývá

Případy dětí a mladistvých pod vlivem alkoholu řeší policisté celoročně, zejména v letních měsících ale případů přibývá, protože se děti k lahvím alkoholu snáze dostávají například na různých setkáních nebo díky venkovním sešlostem. Vyplývá to z tiskové zprávy Policie České republiky.

Policisté tak každoročně před prázdninami apelují zejména na rodiče. Ti by měli dětem věnovat patřičnou pozornost, mít přehled o jejich aktivitách i o tom, kde a s kým tráví volný čas. Bez dohledu dospělých mají totiž dospívající nutkání zkoušet věci, o kterých vědí, že jsou zakázané. Vést to může až ke krajně nebezpečným situacím.

Alkohol představuje riziko

„Mezi tyto situace patří experimentování s alkoholem, které je ještě posíleno zvláště ve skupině vrstevníků, kteří se mezi sebou vzájemně hecují. Alkohol a jiné návykové látky ale mají na organismus dítěte nevypočitatelné účinky. Může tak lehce dojít k intoxikaci, ztrátě vědomí nebo k jinému ohrožení zdraví i života dítěte. Hrozí také riziko, že při případných zdravotních komplikacích jednotlivce ostatní vrstevníci na vzniklou situaci nezareagují adekvátně, ať už z důvodu neznalosti nebo strachu z odhalení, a dítěti ohroženému na zdraví se tak nemusí dostat včasné lékařské péče,“ varují policisté.

Zákon striktně zakazuje také prodej a podávání alkoholu mladistvým. Kdo nařízení poruší, dopouští se protiprávního jednání v rovině přestupkového jednání, nebo dokonce trestného činu. Zákon jasně stanovuje, že fyzická osoba, která prodá nebo podá alkohol osobě mladší osmnácti let, se dopustí přestupku, za což může být uložena pokuta až do výše 150.000 korun. Pokud je alkohol podán osobě mladší 15 let, horní hranice sazby se zvyšuje až na dvojnásobek. Když se situace opakuje, hrozí až trest odnětí svobody na jeden rok.

Na podzim se policisté zaměřují na alkohol i drogy

Každý rok na podzim probíhá také tradiční akce s krycím názvem ADAM – Alkohol, drogy a mládež. Vloni se do ní po celé republice zapojilo na 1.200 policistů a 500 pracovníků státní správy či samosprávy. Společně zkontrolovali přes 6.200 mladistvých. Informuje o tom tisková zpráva.

Kontroly probíhaly v restauracích, klubech, zábavních podnicích i v silničním provozu. Policisté detekovali celkem 256 pozitivních dechových zkoušek na alkohol, 6 pozitivních zkoušek na alkohol a 5 držitelů drog. Výsledky podobných kontrol poukazují na nutnost pokračovat v akcích nejen na celostátní úrovni, ale i lokálně.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných