Nové Holešovice, 21. dubna 2020: Martin Dvořák přichází za developerem se dvěma požadavky

23. 05. 202409:37
Nové Holešovice, 21. dubna 2020: Martin Dvořák přichází za developerem se dvěma požadavky
foto: Petr Kouba, PrahaIN.cz/Ukázka kvalitní zástavby na Rohanském nábřeží v Karlíně; vlevo oceňovaný Main Point, uprostřed Danube House a napravo Nile House

KAUZA: Mediální příběh Nových Holešovic se začal psát v roce 2021, kdy byl založen po delších jednáních společný podnik. Jeho součástí byl Dopravní podnik Praha, Karlín Group a později i společnost CPI Property Group. Cílem byla spolupráce na rozvoji v okolí metra Nádraží Holešovice a výstavba v nejbližším okolí.

Aktuální stav je pro nezaujatého čtenáře naprosto nepřehledný. Na jedné straně stojí hlavní město, zejména náměstek Zdeněk Hřib (Piráti) a na straně druhé Karlín Group Serge Borensteina a CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka.

O Vítkovi se v byznysu dlouhé roky říká, že drží slovo, ústa a krok s dobou. Zdeněk Hřib je pro změnu považován za protiváhu mnoha názorových postojů ODS a hnutí STAN.

PrahaIN.cz se však na Nové Holešovice kouká docela jinou optikou.

Ačkoli k založení podniku došlo pod dohledem notáře Jana Krůty dne 7. září 2021, kdy si podali ruku Serge Leon Borenstein, Jan Ludvík (Nové Holešovice Development a.s.), Petr Witowski a Ladislav Urbánek (Dopravní podnik hl. m. Prahy), je klíčové vědět, co podpisu stanov čerstvé akciovky předcházelo.

Skutečný příběh Nových Holešovic

Debata o Nových Holešovicích je totiž aktuálně ve zcela nevhodné rovině. Zdeněk Hřib tvrdí, že zástupci Nových Holešovic jsou provázaní s osobami kolem Dozimetru. Serge Borenstein za tato slova na pražského náměstka podal trestní oznámení pro pomluvu. Fakta totiž hovoří v jeho prospěch.

Naše redakce se vrátila k policejním dokumentům, konkrétně k usnesení o zahájení trestního stíhání ze 14. června 2022. Zde je Novým Holešovicím věnován výrazný prostor v kapitole Žádost o úplatek od Serge Leona Borensteina.

Kriminalisté v ní velmi pečlivě sepsali časovou osu. Tu, která předcházela pozdějšímu vzniku podniku.

„S vědomím toho, že dne 21. 4. 2020 má představenstvem DPP dojít ke schválení konečné podoby  společného  podniku  ve formě akciové společnosti zakládaného společností DPP a společností Nové Holešovice Development, jejímž  účelem  měla  být  spolupráce  obou těchto společností při revitalizaci lokality Nádraží Holešovice a developerské výstavbě v této lokalitě v hodnotě několika set milionů korun, Michal Redl společně s Petrem Hlubučkem zosnovali nejpozději dne 6. 4. 2020 plán s úmyslem získat pro sebe a další členy zločinecké organizované skupiny majetkový prospěch na úkor společnosti Nové Holešovice Development a. s.“

Petr Hlubuček. Foto: PrahaIN.cz

Máme plán

Plán to byl jednoduchý. Podle policistů spočíval v tom, že tehdejší ekonomický ředitel a člen představenstva DPP Matej Augustín bude kontaktovat předem vybranou osobu blízkou předsedovi představenstva společnosti Nové Holešovice Development Serge Leonu Borensteinovi, jejímž prostřednictvím po něm bude požadovat osobní schůzku za účelem dalšího vyjednávání a rovněž finanční částku pět milionů korun za to, že se na nadcházejícím zasedání představenstva zdrží námitek proti uzavření smlouvy o vzniku shora uvedeného společného podniku.

Michal Redl poté se souhlasem Petra Hlubučka vybral jako vhodnou osobu prostředníka někdejšího ředitele pražského DP z let 2007-2011 Martina Dvořáka. Augustín se s Dvořákem sešel 17. dubna 2021 odpoledne na veřejném prostranství na Alšově nábřeží v Praze. V průběhu této schůzky, jak dále uvedli do usnesení kriminalisté NCOZ, Augustín z pozice ekonomického ředitele a člena představenstva DPP požádal Martina Dvořáka, aby Borensteinovi vyřídil žádost o osobní schůzku za účelem vyjednávání o budoucnosti předmětného společného projektu a také požadavek na zaplacení finanční částky ve výši pěti milionů korun.

Tři klíčoví muži

Dvořák nelenil a začal jednat, nevědomky i s policií v zádech.

„Martin Dvořák následně tyto požadavky vyřídil Borensteinovi nejprve telefonicky ve večerních hodinách dne 17. dubna 2020 a poté i osobně v dopoledních hodinách dne 21. dubna 2020 v Borensteinově kanceláři.“

Developer ovšem požadavky Redlovců shodil ze stolu. Z dohody nebylo nic.

S popsaným případem žádosti o úplatek spojuje NCOZ tři osoby: Michala Redla, Petra Hlubučka a Mateje Augustína. Obviněný Pavel Dovhomilja, o jehož slova se Zdeněk Hřib také opírá, i na základě dalších dokumentů, jež máme k dispozici, sehrával maximálně tak okrajovou roli.  Aktivně se projektu Nových Holešovic neúčastnil.

Policie tehdy mimo jiné požádala o vyhodnocení telekomunikačního provozu Augustína, Redla i Dvořáka. Za zmíněnou frází není nic jiného než odposlechy. To ale není vše.

Pražský DP. Foto: PrahaIN.cz

Úřední záznamy mluví jasně

Borenstein, stejně jako tehdejší náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr (Praha sobě), byli podle úředního záznamu z 23. dubna 2020 ochotni spolupracovat s policií. Že nešlo o lehké rozhodnutí, je zřejmé. Datum zmiňujeme proto, že nastalo jen pár dnů po schůzce Dvořáka a opakovaně zmíněného developera Borensteina.

Podle jiného záznamu Operativního odboru závažné hospodářské trestné činnosti a korupce se kriminalista v hodnosti kapitána s podnikatelem a ještě třetí osobou sešli dne 23. dubna 2020. Výše uvedené skutečnosti a žádost o úplatek zde byly zopakovány. Stejně tak zde Borenstein řekl, že po odmítnutí „návrhu“ byl proces uzavření smlouvy ze strany DPP pozastaven. Aby se o rok později všichni znovu usadili ke stolu a Novým Holešovicím dali zelenou.

Ani ve studovaných úředních záznamech se obviněný Pavel Dovhomilja coby hybatel dění Nových Holešovic nevyskytuje. Stranou necháváme odposlechy, kde hovoří v obecné rovině o řadě podnikatelů (Gordic, Petr Michovský a další) a politiků.

Jak se tedy ve světle popsaných událostí Serge Borenstein dívá na nynější stav Nových Holešovic?

Sprostota, vzkázal Borenstein

„Je to neuvěřitelná sprostota, protože pravý opak je pravdou. Byli jsme to my, kdo oznámil pokus o vydírání, byl jsem to já osobně, kdo sdělil policii, že jsme se stali obětí vydírání. A i díky tomu, že jsem tuto informaci policii předal, policie nakonec celou kauzu Dozimetr rozkryla. To je potřeba říct na začátek, protože to je jasný základ celé věci. Aktuálně pak čelíme nějakým anonymním a značně nejasným pomluvám, které byly zjevně účelově rozeslány, aby posloužily panu Hřibovi jako záminka k torpédování projektu vybudování Nových Holešovic, tedy zásadnímu pozvednutí dnes zanedbané lokality. Kdyby se takto přistupovalo před pár desítkami let ke Karlínu (Borenstein je ten, kdo v posledních letech výrazně pozvedl Karlín, díky čemuž se mu říká pan Karlín, pozn. red.), dodnes bychom se v Karlíně místo krásné čtvrti prodírali bahnem po povodních. Pochopitelně se musíme podobným nesmyslným nařčením bránit, takže jsme zastupitelům poslali jasné vyjádření, kde jsme tyto účelově vytvořené spekulace odmítli, podali jsme trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestního činu pomluvy a poškození cizích práv,“ řekl pro PrahaIN.cz, když jsme jej s výňatky policejního usnesení a výroky exprimátora Hřiba konfrontovali.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných