Policie zavádí opatření proti „skupinám s odlišnými ideovými postoji“

27. 02. 202411:53
Policie zavádí opatření proti „skupinám s odlišnými ideovými postoji“
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Policie, ilustrační foto

EXKLUZIVNĚ: Redakce PrahaIN.cz v pondělí od několika policistů získala dokument, který shrnuje priority pro rok 2024 v rámci Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. V úterý jeho autenticitu potvrdil i samotný útvar, v jehož čele stojí generál Leoš Tržil.

Dokument se zabývá několika oblastmi. Jde například o dopravu, veřejný pořádek nebo alkohol a návykové látky. V prvním bloku se dočteme, že by policejní prioritou měl být v letošním roce třeba plynulý provoz na dálnici.

„Zaměření dohledu na dodržování pravidel provozu na dálnici, zejména na jízdu v jízdních pruzích, zákaz vjezdu nákladních vozidel, předjíždění na opravovaných a rizikových úsecích.“

Co však několik policistů, s nimiž redakce hovořila, popudilo, byl odstavec týkající se oblasti veřejného pořádku. Zde by se totiž mělo dbát nejen na opatření v souvislosti s projevy rasismu nebo extrémismu. U uvedené pasáže se rovněž píše o opatřeních proti „skupinám s odlišnými ideovými postoji“. 

„Dokument si musíme přečíst a podepsat,“ řekl nám jeden z policistů krajského ředitelství. Uvést nechtěl ani svou hodnost, ačkoli ji redakce zná. „Neuvěřitelné, že se taková prasárna objevila v jednom z hlavních plánovacích dokumentů a že se pod to má někdo podepsat,“ dodal druhý.

Citovaný dokument. Redakci jej poskytlo několik policistů. 

Apolitická policie

Ani třetí s uvedenou citací nesouhlasí: „Nikdy nechtěl být žádný krajský ředitel takto loajální ministrovi. Chlapi byli hrdí, že jsou apolitičtí. A že apolitičtí byli i v době devadesátek,“ poznamenal třetí. Nestrannost příslušníků sboru je ostatně základní hodnotou PČR, jak stojí v jejím kodexu.

V pondělí naše redakce oslovila tiskové oddělení resortu vnitra, které ovšem k podkladům mlčí. Tentýž den na otázky nereagovalo ani policejní prezidium a ředitelství Jihomoravského kraje. Až po večerních urgencích nám byla slíbena odpověď.

„Budou odpovídat kolegové z Jihomoravského kraje, tak se musíte připomenout jim,“ vzkázal vedoucí oddělení tisku policejního prezidia Ondřej Moravčík. „Váš dotaz už řeší naši kolegové na tiskovém oddělení, kteří se vám ozvou s odpovědí,“ slíbila vrchní komisařka Petra Ledabylová z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje.

To nakonec dorazilo v úterý odpoledne a redakce ho nabízí v plném znění.

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje:

„V daném kontextu plní policie úkoly vymezené v § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (chrání bezpečnost osob a majetku, předchází trestné činnosti a plní další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy EU a mezinárodními smlouvami), kdy se naše krajské ředitelství prioritně zaměřuje na ochranu právem aprobovaných zájmů společnosti před projevy rasismu, extremismu a směřuje svou činnost k zachování veřejného pořádku v situacích, kdy je tento narušován střety skupin s odlišnými ideovými zájmy (typicky na nejrůznějších shromážděních, demonstracích atd., při kterých dochází k porušování zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, či jiných právních předpisů).

V kontextu veřejného pořádku jde tedy o takové projevy, které přerůstají do protiprávního jednání. V žádném případě nejde o upření svobody slova a práva vyjádřit vlastní názor- to jsou hodnoty, které Policie ČR bez výjimky ctí.“

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných