Praha dá miliony pro závislé Ukrajince. Hradit bude testy i „harm reduction služby"

07. 06. 202218:53
Praha dá miliony pro závislé Ukrajince. Hradit bude testy i „harm reduction služby”
foto: Jakub Mračno, PrahaIN.cz/Budova nové radnice, v níž zasedá pražské zastupitelstvo.

Organizace DROP IN, o.p.s., SANANIM, z.ú. a PROGRESSIVE, o.p.s. dostanou od hlavního města příspěvky v celkové výši 3,678 milionu korun. Praha tak finančně podpoří poskytování primární prevence dětem, výuku českého jazyka a zajištění volnočasových aktivit, které jim umožní se lépe začlenit do českého prostředí. Současně schvalované prostředky umožní rozšířit služby i mezi dospělými, konkrétně v oblasti adiktologické péče.

„Ráda bych poděkovala všem nevládním organizacím, jejichž vedení se rozhodlo posílit kapacitu primární prevence i adiktologických služeb tak, abychom pomohli ukrajinským uprchlíkům a zároveň udrželi kvalitní péči o veřejné zdraví Pražanů,“ říká Milena Johnová (PRAHA SOBĚ), radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví. 

DROP IN (Středisko prevence a léčby drogových závislostí) obdrží celkem 615 tisíc korun. Tyto peníze by měly sloužit pro pomoc dětem z Ukrajiny a jejich adaptaci v podobě doučování češtiny, pomoci s orientací ve škole a ve školském systému a dále v podobě volnočasových aktivit a vyřizování různých potřebných záležitostí. Nízkoprahové středisko se při pomoci uprchlíkům zaměřuje na asistenci klientům a komunikaci při zprostředkování návazných služeb a při jednání s úřady. Centrum substituční léčby pak využije dotaci na zdravotní péči a sociální práci, léčebné prostředky, překlady do ukrajinštiny a informační servis a zprostředkování další pomoci.

„Velmi děkujeme za podporu naší péče o uprchlíky z Ukrajiny. Přidělené finance v době napjatého rozpočtu a inflace nám velmi pomohou. Personál si rozhodně zaslouží odměnu a podporu, protože zvlášť v přímé péči to v cizím jazyce nemají vůbec jednoduché,“ konstatuje Zdeněk Veselý, zástupce ředitele DROP IN, o.p.s.

SANANIM díky dotaci údajně zajistí poskytování adiktologické péče a humanitární pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny. Podle tiskové zprávy bude pomoc poskytována v rámci osmi programů, zejména pak v programu CADAS, tedy zajišťování psychiatrické a další zdravotní péče, opiátové substituční léčbě, dále v programech Doléčovacího centra, Kontaktního centra (to je zaměřeno na ochranu veřejného zdraví, harm reduction služeb, poradenství, asistence, edukace), Pracovní a sociální agentury SANANIM a Terapeutické komunity Karlov a Němčice. 

SANANIM také poskytuje adiktologické poradenské linky s rusky hovořícím adiktologem. Výše schvalovaného příspěvku činí 2,079 milionu korun. 

Poslední organizací, která obdrží příspěvek ve výši 985 tisíc, je PROGRESSIVE. Ta se zaměřuje na adiktologické terénní programy. PRORESSIVE bude provozovat své aktivity v rámci dvoučlenného týmu, přičemž jeden z nich bude rodilý mluvčí. Zaměří se na vyhledávání skryté populace ukrajinských uživatelů drog. 

„Vzhledem k obrovskému pohybu osob v důsledku konfliktu na Ukrajině existuje mimo jiné důvodná obava o ohrožení veřejného zdraví v důsledku šíření infekčních onemocnění. Zaměříme se na vysoce rizikovou skupinu osob, které mají zkušenost s užíváním drog, umožníme jim se testovat a zprostředkujeme další odbornou péči,“ uvedl Vojtěch Janouškovec, ředitel PROGRESSIVE. 

 

Téma adiktologických služeb je v Praze aktuální nejen v souvislosti s uprchlíky. Radní Johnová se zasazuje o to, aby tyto služby byly více dostupné a rovnoměrněji rozmístěné.

„Analýza dostupnosti a potřebnosti adiktologických služeb v hlavním městě potvrdila nerovnoměrné rozmístění a nedostatečnou kapacitu služeb na území Prahy. Současná síť služeb není schopna plnit svou funkci, tedy chránit zdraví obyvatel Prahy a pomáhat lidem se závislostí vracet se do normálního fungování ve společnosti,“ uvedla v tiskové zprávě Johnová.

Odborníci s jejím návrhem souhlasí. Primářka Psychiatrické nemocnice v Bohnicích, Hana Karbanová, k tématu uvádí: „Rozšíření kapacity a spektra adiktologických služeb v hlavním městě přispěje k optimalizaci péče. Měla by se týkat lidí závislých na návykových látkách, ale také osob s rizikovým užíváním návykových látek.“

Podobný názor má i Vojtěch Janouškovec z PROGRESSIVE, ten plán na rozmístění většího počtu center vnímá pozitivně. Souhlasné stanovisko vyjádřil mimo jiné také Michal Miovský, proděkan fakulty a přednosta Kliniky adiktologie 1. Lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice, který se podílel na samotné analýze a také na přípravě optimální sítě služeb pro Prahu.

Některé radnice však rozšíření na své městské části odmítají. Proti se postavila například Praha 8, nebo Praha 2. „Radnice na jedné straně deklarují, že se protidrogové prevenci věnují a podporují ji. Konkrétní služby ale u sebe nechtějí, protože to samozřejmě není politicky populární. Je ale třeba si uvědomit, že přes negativní auru jde o služby, které v podstatě chrání veřejné zdraví,“ řekla v v rozhovoru pro PrahaIN.cz Johnová. 

Návrh na rozšíření center aktuálně počítá s pěti detoxy pro celou Prahu, jedním zařízením sociálně zdravotní krizové stabilizace a jedním zařízením dlouhodobé sociálně zdravotní péče, které by fungovaly v pilotním provozu a dále také se čtyřmi denními střacionáři. Ty by podle návrhu měly být v Praze 4 a Praze 7 a dále na sídlištích Jižní Město a Černý Most.

Samotné adiktologické ambulance a kontaktní centra, která dnes víří největší vášně, by se měly rozprostřít po Praze, v rámci účinné sítě by měly být ve většině městských částí od Prahy 1 až po Prahu 15. Některé z důležitých služeb by pak, zejména v centru města, sloužily pro více městských částí na jednom místě.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných