„Standa nedejchá!!!“ Za Prahou málem zabili místostarostu. Po útoku musel být resuscitován

23. 07. 202205:08
„Standa nedejchá!!!“ Za Prahou málem zabili místostarostu. Po útoku musel být resuscitován
foto: Vít Hassan, PrahaIN.cz/Policie, ilustrační foto

KAUZA, EXKLUZIVNĚ Během dne oslav obce Velké Přítočno u Kladna byl dne 18. června místostarosta Stanislav Kratochvíl brutálně napaden. V nemocnici skončil s prasklou lícní kostí a krvácením do mozku. V současné době řeší případ policie jako těžké ublížení na zdraví. Bylo podáno i trestní oznámení. Redakce PrahaIN.cz dokumenty disponuje.

Otázek je hodně.

Podle několika svědků by se totiž mohlo jednat o dohru události na zastupitelstvu ze dne 15. června, kdy bylo Kratochvílovi veřejně vyhrožováno. Také na to existuje zápis.

Celou středočeskou obcí totiž rezonuje kauza, která by se jednoduše dala nazvat: obec versus petiční výbor.

Územní plán Velkého Přítočna byl původně schválen už v roce 2005. Během více než sedmnácti let proběhlo několik změn a aktualizací. Poslední změna nastala v roce 2018. Investor zakoupil pozemky a v roce 2019 předložil návrh řešení území s vizualizací projektu. Všechny podmínky měly splňovat požadavky a náležitosti platného územního plánu. Studie byla projednána na místním zastupitelstvu.

Projekt dostal povolení, tedy územní souhlas s umístěním stavby.

Petiční výbor zasáhnul

Jenže po zahájení nabídky bytů investorem se začal vůči tomuto projektu ohrazovat vedoucí petičního výboru. Tím je Jaroslav Hráský. Shodou okolností se výstavba měla nacházet v jeho bezprostředním sousedství. Začal být výrazně proti celé výstavbě.

Ještě je na místě podotknout, že v době projednávání nebyla vznesena žádná námitka. Hráský nebyl dokonce přítomen ani na jednom jednání zastupitelstva, řeklo nám několik účastníků.

Poté začal sbírat podpisy pro petici. Podle obce se informace, které sděloval rezidentům, zčásti nezakládaly na pravdě. Starosta Velkého Přítočna Jan Burger v té souvislosti vydal tiskovou zprávu.

Tisková zpráva starosty Jana Burgera: 

Vážení občané, jménem zastupitelstva obce se zásadně ohrazuji proti lživým informacím, které se většině z Vás dostaly tento víkend do poštovních schránek pod taktovkou zástupců přípravného výboru. Projekt plánované výstavby bytových domů v lokalitě u DEK Stavebnin rezonuje obcí již od roku 2018, kdy územní studii zastupitelstvo projednávalo na svém pravidelném zasedání, které je veřejné a přístupné všem občanům této obce. Zápisy z toho jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. Veškerá dokumentace a stavební řízení k projektu byla řádně a v termínu vyvěšována jak na veřejné úřední desce obce Jednoty, tak internetových stránkách obce.

Každý z občanů se mohl jako účastník přihlásit do správního řízení, které nevedla obec, ale Magistrát města Kladna - odbor výstavby. V současné době má projekt územní rozhodnutí o umístění stavby vydané Magistrátem města Kladna, odborem výstavby a územního plánování. Nutno podotknout, že v lokalitě u DEKU je dle platného územního plánu obce povolena výstavba. Projekt bytových domů je plně v souladu s tímto územním plánem a splňuje tak veškeré podmínky k výstavbě. Je zpracován jednou z nejlepších architektonických kanceláří A69. Nyní k jednotlivých a znovu podotýkám - záměrně nepravdivých informacích proti výstavbě uvedených v informačním letáku od zástupců přípravného výboru.“

Zdroj: velkepritocno.cz

Burger také zmínil lišící se názory přípravného výboru a obce.

Přípravný výbor: Připravovaná výstavba nerespektuje stávající urbanistický a architektonický ráz obce. Výstavbou by došlo k trvalé a nezvratné změně charakteru obce.

Obec: Obec Velké Přítočno nemá historicky daný žádný architektonický ráz a podle názoru architektů, kteří tuto lokalitu projektovali a plánovali toto prostředí za účelem výstavby je tato forma bytových domů citlivým přechodem mezi velkými průmyslovými halami a rodinnými domy, v souladu s daným územím.

Přípravný výbor: Došlo by k navýšení počtu obyvatel až o 1000 osob, tedy o 100 procent, a to v jediné lokalitě.

Obec: Ano, dojde k navýšení obyvatel, ale do 700 osob, a to v průběhu 7 let. Vzhledem k tomu, že se v obcích, a to nejen v té naší, běžně staví a obce rozšiřují své lokality, je nárůst obyvatel běžný jev.

Přípravný výbor: Došlo by k nepřiměřenému navýšení dopravy na místních komunikacích /nová výstavba má být napojena i na Vítěznou ulici/ a s tím související zvýšení úrovně hluku a znečištění ovzduší.

Obec: Tady bych chtěl znovu uklidnit občany z Vítězné a Nové ulice. Ne, v žádném případě nebude navýšena doprava, jelikož lokalita bude obsluhována novou samostatnou přístupovou komunikací a znovu opakuji, že nebude umožněn průjezd do ulice Vítězné. Na místních komunikacích si obec sama určuje místní úpravu provozu. Dopravní zátěž se nenavýší, jelikož nově plánované parkoviště pro mateřskou školu bude přístupné z hlavní komunikace I/61. Ovzduší, hluk apod. jsou řešeny v rámci stavebních řízení dle předepsaných norem stanovených zákonem a každý investor je povinen předložit toto měření k žádosti o vydání příslušných rozhodnutí. V tomto případě se vyjádřil Odbor životního prostředí města Kladna k návrhu územní studie kladně. Nová výstavba poslouží jako vizuální i hluková clona mezi přilehlou stávající zástavbou a logistickou zónou, což dokládá hluková studie.

Přípravný výbor: Občanská vybavenost obce není připravena na takový nárůst počtu obyvatel. Základní a mateřská škola jsou již dnes na hraně své kapacity. Nový komplex bytových domů má být připojen na stávající kanalizaci a ČOV, které nebyly na toto kapacitně projektovány.

Obec: S navýšením počtu obyvatel se logicky do budoucna počítá. Obec společně s investorem činí kroky k rozšíření základní školy, včetně 2 stupně. Projekt je hotov - je zažádáno o stavební povolení. Mateřská škola bude navýšena o 100 procent současného stavu. Rovněž je projekt hotov a máme zažádáno o stavební povolení. Na ČOV je plánováno navýšení kapacit na základě tohoto projektu i plánovaných projektů v obci Dolany, kde také bude probíhat rozsáhlejší výstavba. Projekt k navýšení kapacity je těsně před dokončením.

V závěru tiskové zprávy starosta dodal: „Závěrem bych chtěl říci, že jsem zastáncem demokratických nástrojů, ale proti dezinformacím týkajících se obce a jejich organizací jsem nucen Vás chránit.“

Investor, petiční výbor, obec

Starosta Velkého Přítočna následně inicioval setkání mezi investorem, petičním výborem a obcí. Podle něj bylo celé jednání vedeno nepřátelsky. 

„Řekl jsem jim, že pokud mají pocit, že jsme to dostatečně nekomunikovali, domluvil jsem schůzku s investorem a architektem. Aby sdělili, proč to tam vymysleli, jakou to má duši, za jakým účelem to je… Ten projekt má hlavu a patu. Jenže oni pouze říkali, že tohle slyšet nechtějí, vůbec je to nezajímalo. Tohle ale mohli říct už dávno. Ta studie se na zastupitelstvu projednávala několikrát, nikdo se nikdy neohradil, nikdo z nich nikdy nepřišel,“ řekl pro PrahaIN.cz Jan Burger.

Iniciátoři petičního výboru začali chodit i na zastupitelstvo. Jednat se mělo například o Jana Matouška, který už v minulosti působil jako předseda výboru na Praze 5, zde byl také osočen členem zastupitelstva za střet zájmů. Ale jednalo se také o Václava Hanfa nebo už zmiňovaného Jaroslava Hráského.

„Ty si dej pozor, aby se ti něco nestalo!“ 

Na veřejném jednání zastupitelstva obce Velké Přítočno dne 15.6 2022 došlo k výhružce směrem k místostarostovi obce Stanislavu Kratochvílovi. Jak se dalo očekávat, došlo na diskuzi o územním plánu obce.

Prozrazuje to jak oficiální zápis o jednání, tak jeho účastníci.

Václav Hanf prohlásil ke Kratochvílovi: „Ty si dej pozor, aby se ti něco nestalo!“

Stanislav Kratochvíl se zeptal, jestli se jedná o výhružku. Odpovědi se mu nedostalo. Celá debata byla posléze ukončena starostou Janem Burgerem.

Václava Hanfa, který měl dle oficiálního zápisu vyhrožovat místostarostovi, jsme kontaktovali. Přes telefon se nechtěl příliš bavit. Nicméně celou situaci popřel.

„Já jsem nikomu nevyhrožoval, to je první věc. Na telefon se takhle bavit nebudu. Tohle se ale nestalo, já jsem to dokonce rozporoval - napsal jsem na úřad, že takhle to nebylo. Je to tak strašný nesmysl, je to až nehorázné… Uráží mě to. Zadal jsem návrh na změnu zápisu, protože to není pravda,“ sdělil serveru PrahaIN.cz Hanf.

A tři dny poté došlo k události, která zasáhla celou obec.

Právě předchozí incident na zastupitelstvu vyvolal úvodem zmíněné otázky…

Například to, jestli se mohlo jednat o souvislost s výhružkou nebo sporem s petičním výborem. Samotný místostarosta však zmínil, že se jedná pouze o diskusi. Ale také dodal, aby tato spekulace nebyla pravdou.

Podobné myšlenky má i starosta Jan Burger.

Sokolské hřiště, kde došlo k popsanému incidentu. Zdroj: Google mapy

Oslavy obce s brutálním závěrem

Velké Přítočno slavilo Den obce. Celý den se oslavovalo, večer došlo na zábavu, jak je na podobných akcích zvykem. Pivo teklo proudem, lidé tancovali. Krátce před půlnocí byl starosta požádán DJem, aby sdělil návštěvníkům, že mají opustit podium na sokolském hřišti.

Starosta to řekl taky budoucímu útočníkovi.

Dle svědectví starosty Burgera se osoba neustále porozhlížela a někoho hledala. Posléze našla svůj cíl. Místostarostu Kratochvíla, jehož agresor tvrdě knokautoval boxerem. Na pomoc napadenému se ihned vydal jeho kamarád. Ránu ocelovou pěstí dostal taky.  

Drama však teprve začínalo.

Starosta se okamžitě vydal za útočníkem, který se dal na útěk k vozu, u něhož postávaly další dvě osoby. V tu chvíli však zaslechl volání, že místostarosta Kratochvíl nedýchá. 

„Chytil jsem ho, nic mi neudělal. Řekl jsem mu, ať tady zůstane, běžel jsem za Standou (místostarosta), protože ho tam holky oživovaly,“ sdělil naší redakci starosta obce Velké Přítočno. 

Dodejme, že místostarosta musel být na místě resuscitován. Pakliže by k tomu nedošlo, mohlo to ohrozit jeho život.

Poté byla zavolána policie a záchranná služba.

Následně byl spatřen stejný červený vůz, který odjel z akce, u nedaleké ubytovny. Vystoupily z něj tři osoby. Posléze měly začít demontovat SPZ. Policejní hlídkou byly zadrženy.  

Zdravotní problémy místostarosty dodnes

Jak už bylo zmíněno, místostarosta musel být resuscitován, jen o krok unikl nejhoršímu scénáři. Stanislav Kratochvíl skončil v nemocnici s těžkým otřesem mozku, prasklou lícní kostí a krvácením do mozku.

Z celého incidentu si téměř nic nepamatuje.

„Do dnešního dne nemohu řídit auto, protože se mi neustále točí hlava. Pořád to není standardní, manželka říká, že jsem dost zpomalený. Neurologové říkají, že je to otázka času, kdy se to srovná. Nejvíc to však odnesla moje šestnáctiletá dcera… Ten útok viděla na vlastní oči, není na tom psychicky moc dobře. To mě na tom snad nejvíce mrzí,“ sdělil Stanislav Kratochvíl naší redakci.

Na útočníka bylo podáno trestní oznámení.

„Mě ale nejvíc znechutilo, že mi policie řekla, člověk nebyl ještě trestaný, může dostat třeba jen dvacet tisíc pokutu. Já byl tři minuty mrtvý, málem mě zabil, všichni to viděli… Oni mi řeknou tohle. Toho útočníka jsem nikdy neviděl,“ dodal.

Tématu se budeme věnovat ještě v dalším textu.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných