TAJNÉ FOTO Na centrále městské policie v Praze se prý pije už během dopoledních porad, řekl zdroj

24. 03. 202205:36
TAJNÉ FOTO Na centrále městské policie v Praze se prý pije už během dopoledních porad, řekl zdroj
foto: Jan Svoboda, PrahaIN.cz/Městská policie Praha

„Podle zákoníku práce mají zaměstnanci povinnost nepožívat alkoholické nápoje na pracovištích zaměstnavatele a nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště. Z pohledu městské policie se však rozlišují případy, kdy z takového porušení zákoníku práce hrozí újma na zdraví nebo poškození majetku a kdy podobné porušení zákoníku práce znamená pouze odpovědnost v pracovně-právní rovině."

Tolik poučka, kterou například Praha 6 informuje, jak smí městská policie provádět dechové zkoušky. Jenomže protentokrát se vyměnil gard. Kontrolovat nebudeme obyvatele, ale vysoké manažery městské policie Praha. Naše redakce totiž přímo od tamních zdrojů disponuje řadou zjištění o tom, jak alkoholové dýchánky probíhají.

„Pije se na určitých poradách, pije se hodně, alkohol je přítomen v konkrétních kancelářích, v konkrétních prostorách, odkládá se na konkrétní místa," řekl naší redakci zdroj. K jeho důvěryhodnosti uveďme, že se jedná o muže, který pomáhá chránit informační systémy městské policie. Nejde o strážníka v uniformě.

Redakce se s ním osobně sešla a slíbila zachovat jeho anonymitu.

V centrále městské policie v Korunní ulici číslo 98 pracuje dlouho.

„Je pravdou, že inspekce městské policie prověřovala podnět v dané věci. Provedenými opakovanými kontrolami však takové podezření nebylo potvrzeno, na každý podnět ve věci podezření z výkonu práce pod vlivem alkoholu ihned reagujeme a na místo vysíláme příslušného zaměstnance, a to i mimo pracovní dobu inspekce," řekl redakci PrahaIN.cz její ředitel Vladimír Duda.

Šesté patro…

Realita?

„Je to tak, že se pravidelně tyto pitky odehrávají v šestém patře. To je místo, kde sídlí třeba ekonomický úsek," řekl naší redakci uvedený zdroj.

Chtěli jsme vědět, zdali nejde o výjimečnou záležitost. Přeci jen by se s přimhouřením obou očí dalo uvažovat nad tím, že poblahopřát k narozeninám nebo výročí není až takový prohřešek. Známe ho asi každý.

„Ne, to tak není. Osobně jsem viděl alkohol v rukách konkrétních lidí opakovaně. Pije se hlavně během odpoledních porad, ale někdy už i dopoledne. Osobně jsem zakopl o lahve alkoholu, které se povalovaly na zmíněném patře," doplnil s tím, že to nebylo jednou, ale „mockrát".

„Šampaňské, víno, plechovky piva, chladí si je tam od rána a pak chlastají, to není žádná fáma, žádná pomluva, nic takového, to je prostě realita. Problém je, že se to ví po celém baráku, ale nikdo s tím nic nedělá, jsou tady i bývalí policisté, kteří to také vědí,“ doplnil s tím, že měl několikrát tu „čest“ na jisté podnapilé kolegy během dne narazit.

„Je naprosto šílené na chodbě potkávat motající se kolegy na vedoucích funkcích. Vadí mi, jak se pak chovají k mým kolegům. Teď jsem se rozhodl to říct, protože to, co se děje na Ukrajině, mi otevřelo oči, abych se k některým věcem postavil čelem," uvedl.

Kontroly nic takového nepotvrdily

Vedení městské policie v Praze to však vidí jinak.

Slova o alkoholu jsou prý lživá.

„Informace o tom, že se na pracovištích ředitelství městské policie v budově Korunní během porad popíjí alkohol, se nezakládá na pravdě a rádi bychom se proti tomuto tvrzení důrazně ohradili. Bohužel jsme dlouhodobě vystaveni útokům, nebála bych se použít ani termín šikana, ze strany jednoho našeho zaměstnance, kterého opakovaně řešíme za závažné porušování pracovních předpisů. V rámci vlastních kontrolních šetření jsme odhalili také podezření z protiprávních jednání, která mohou „sahat“ až do trestně právní roviny. Všechny tyto poznatky jsme poskytli k šetření orgánům již mimo Městskou policii hlavního města Prahy. Možná si dovolím uvést jeden konkrétní případ z minulého týdne, kdy tento zaměstnanec obvinil z opilosti svého kolegu. Dechová zkouška provedená nezávislým kontrolním orgánem opilost vyloučila.

Na všech našich pracovištích, stejně jako na všech stupních řízení, jsou prováděny opakované kontroly na požívání alkoholu zaměstnanci. Těchto kontrol jsou ročně provedeny stovky. Zároveň platí, že díky epidemii Covid byly v posledních dvou letech porady organizovány on-line způsobem a značná část zaměstnanců vykonávala svou práci mimo pracoviště,“ řekla pro redakci PrahaIN.cz tisková mluvčí vedoucí Kanceláře ředitele Irena Seifertová.

V tomto okamžiku bychom mohli skončit

Jeden ze zaměstnanců hovoří o alkoholových orgiích, inspekce městské policie i její vedení to odmítá, má pro to jasné důkazy podložené kontrolou.

Jenomže skončit nemůžeme.

Tento materiál totiž vznikal delší dobu, během které si uvedený zdroj dokumentoval a verifikoval svá tvrzení.

Z řady autentických fotografií, které jsme viděli, přičemž některé uveřejňujeme, je zcela patrné, že například v erární lednici v 6. patře budovy městské policie je alkohol po ruce prakticky denně. Ráno je, večer po něm zbydou jen prázdné lahve.

Fotografie koše, kterou také uveřejňujeme, obsahuje tři lahve od vína a dva sekty. Ráno v něm nebylo nic.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných