Třináctiletá dívka nahrála vzkazy, které zastavily život středočeské základní školy

06. 01. 202405:25
Třináctiletá dívka nahrála vzkazy, které zastavily život středočeské základní školy
foto: PrahaIN.cz/Tabule, ilustační foto

EXKLUZIVNĚ: Slyšet typicky dětský hlas v kombinaci s obsahem toho nejhrubšího zrna, na to člověk narazí zřídkakdy. Na jedné základní škole ve Středočeském kraji však právě takovýto ´rozpor´ řeší.

A řeší ho usilovně.

Naše redakce měla možnost hovořit jak s rodičem jednoho z žáků, tak s vedením daného školského zařízení. Vzhledem k atmosféře, která na místě aktuálně panuje, jsme slíbili zachovat anonymitu všech citovaných.

Problém se týká žačky, která sem přestoupila vloni v září z Prahy. Když ji byla matka přihlásit, chovala se prý zcela standardně. Žádné výkyvy v chování, náladě. Nic takového vedení základní školy nepozorovalo. „Nevšimla jsem si ničeho, co by mohlo budit pochybnosti, nejde o žádné sociálně slabé zázemí, to rozhodně ne,“ uvedl pro PrahaIN.cz ředitel tamní ZŠ.

Už tehdy, hovoříme o září 2023, se ale na WhatsApp skupině žáků této třídy začaly objevovat velmi neobvyklé vzkazy. Autorkou byla nově příchozí dívka. Opakovaně zde zmiňuje Prahu, opakovaně hovoří vulgárně a některé z vět děti doslova rozhodily. „Tam jsou lidi, co tě zabijou!" zní jeden ze vzkazů, který má PrahaIN.cz k dispozici.

Drž…

Podobně ostrých záznamů je samozřejmě víc. Jedné ze spolužaček dívka vzkázala, ať „drží p*ču“, další: „Ty celkově nemáš cenu, ty jsi tlustá!“

Na vesnickém typu školy způsobily citované vzkazy strach. Ovšem výhradně mezi dětmi. Vedení školy a rodiče se o nich dozvěděli až s odstupem několika měsíců. „Vůbec jsem o tom nevěděl, jinak bych zasáhl,“ řekl naší redakci jeden z rodičů. Také on má strach. „Dozvěděli jsme se o tom až ve chvíli, kdy tato žačka odjela údajně na delší prázdniny, a děti se přestaly bát, to byl spouštěč všeho,“ potvrdilo redakci vedení ZŠ. Neprodleně poté došlo na jednání s rodiči.

S podobným chováním se zde za desítky let nikdo nesetkal.

„My o tom skutečně nevěděli, dělo se to výhradně mimo školu na té skupině. Děti se bály o tom mluvit. Ta žačka naopak vloni tvrdila, že je šikanována, ale to vylučuji. Když se dětí ptám, odpoví, že jim jí je naopak líto,“ doplnil ředitel.

Policie, OSPOD

Lítost má ale k psychickému rozpoložení některých rodičů daleko. „Jdu to oznámit na policii. Ačkoli jde o dítě, tyto zprávy vyvolávají obavy a vnímám je jako potenciální trestný čin,“ uvedl pro PrahaIN.cz tamní rodič. „Úplně jsem se klepal, když jsem to poslouchal,“ doplnil.

Oslovený právník tento postup schválil.

„Samozřejmě je nutné, aby bylo vše neprodleně oznámeno policii a ta vše prověřila, má na to postupy. Toto vůbec není legrace. V další fázi je tu také Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD),“ vysvětlil.

Už tak vypjaté emoce navíc podtrhují dozvuky tragických událostí z FF UK, k nimž došlo na konci roku v Praze.

„Maminku jsme viděli vloni jednou. Potom, když byly problémy s chováním její dcery, která opakuje ročník, nám odmítala schůzky, nebrala nám telefon, vymlouvala se, nechodila. Pokud se mě ale ptáte, jestli je řešením přestup na jiné zařízení, pak vám odpovím pouze tak, že by s tím museli rodiče této žačky souhlasit,“ uzavřelo pro PrahaIN.cz vedení základní školy.

Východná poradkyně:

PrahaIN.cz kromě rodičů a vedení školy hovořila také s tamní výchovnou poradkyní. Její slova podtrhla uvedenou realitu. „Děti se jí skutečně bojí, bojí se i chlapci, že jim něco udělá,“ uvedla tato odbornice. Ani ona se ve své dosavadní praxi s podobným přístupem nesetkala. „Dám jeden příklad. Ve školním řádu je to uvedeno a všechny děti to vědí a respektují, že se nesmí používat telefony při výuce i mimo ni. Chceme, aby spolu děti mluvily, ne aby byly na internetu. Tato dívka ho přede mnou vytáhne a začne telefonovat. Je hrubá, vulgární, nesetkali jsme se s tím,“ dodala. 

Je tu ovšem ještě další aspekt.

„Měli jsme s ní vážný pohovor, že se takto chovat nesmí. Než přišla do třídy, vylhala si úplně jinou verzi, kterou představila dětem. To udělala v minutě! Manipuluje jimi, některé zastrašuje, jiné ponižuje,“ je to opravdu složitá situace.

V neposlední řadě nám výchovná poradkyně uvedla, že ani ona přesně neví, co nastane, pokud dívka na škole zůstane. „Neumím si to vůbec představit. Děti ve třídě jsou velice hodné, nezkažené. Přístup této dívky je diametrálně odlišný. A to vůbec nehovořím o tom, jak prospívá, nebo neprospívá,“ dodala.

Předešlá škola, kde dívka působila, prý žádné výraznější problémy neevidovala. Zde ovšem třináctiletá žačka propadla hned z několika předmětů a měla vážné problémy s počtem zameškaných hodin.  

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných