Vraždil, vydíral, byl třináctkrát trestán. Přesto byl propuštěn z vazby

12. 12. 202205:34
Vraždil, vydíral, byl třináctkrát trestán. Přesto byl propuštěn z vazby
foto: Vít Hassan, PrahaIN.cz/Policie, ilustrační foto

Před několika dny byl v Parlamentu interpelován ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Interpelace se týkala brněnské krajské státní zástupkyně Evy Žďárské. Ta prý zapomněla prodloužit vazbu muži podezřelému z vraždy, který obratem utekl. Byla za to kázeňsky potrestána snížením platu o 10 procent na dva měsíce. Ústní interpelaci vznesl místopředseda Podvýboru pro vězeňství Michal Ratiborský (ANO).

Jak PrahaIN.cz zjistila, nešlo o výjimečné selhání této státní zástupkyně. Eva Ždárská nyní dozoruje případ, ve kterém opakovaně navrhovala prodloužení vazby zvlášť nebezpečnému recidivistovi z důvodů možného útěku a pokračování v trestné činnosti.

Obviněný je stíhán za mnohonásobné vydírání a podvody na celé řadě osob a byl ve vazbě od září 2021. V minulosti byl tento muž odsouzen za vraždu svého komplice, kamaráda, spolubydlícího, vydírání a nucení jiných osob k trestné činnosti k trestu šestnácti let odnětí svobody.

Celkově byl třináctkrát soudně trestán za násilnou trestnou činnost.

Žďárská jej propustila v měsíci srpnu 2022 v průběhu vyšetřování, kdy již měla být z její strany podána obžaloba k soudu.

Další vyšetřování je vedeno s tím, že recidivista, dříve odsouzený za vraždu a nyní podezřelý z vydírání a podvodů, žije ve stejném městě jako poškození a další obvinění.

„S ohledem na stav probíhajícího přípravného řízení, které je neveřejné, vám nemohu poskytnout bližší informace,“ sdělil serveru PrahaIN.cz Hynek Olma z Krajského státního zastupitelství v Brně.

Podle informací má být celá řada aktivit a spisů dozorovaných Evou Ždárskou přezkoumávána Vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci.

K postupu:

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci je dohledovým orgánem nad činností státních zástupců krajských státních zastupitelství v Brně a v Ostravě. Z této skutečnosti plyne, že při výkonu dohledové činnosti přezkoumává postup všech státních zástupců působících na uvedených krajských státních zastupitelstvích. K výkonu dohledu je dále třeba zdůraznit, že není vykonáván automaticky ve všech věcech, které jsou na podřízených krajských státních zastupitelstvích dozorovány, ale pouze v některých z těchto věcí.

Dohled se vykonává z vlastní iniciativy, pokynu nejblíže vyššího státního zastupitelství nebo na základě jiných poznatků, zejména podnětů k výkonu dohledu. Samotná skutečnost, že je postup dozorujícího státního zástupce přezkoumáván nadřízeným státním zastupitelstvím, ani četnost takového přezkumu, neznačí nic o kvalitě výkonu dozoru nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení ze strany daného dozorujícího státního zástupce.

Dohled je tedy standardním a běžným výkonem oprávnění stanovených zákonem k zajištění řídících a kontrolních vztahů mezi různými stupni státních zastupitelství a uvnitř jednotlivých státních zastupitelství při výkonu působnosti státního zastupitelství, avšak je třeba zopakovat, že není vykonáván ve všech věcech, která státní zástupci bezprostředně nižších zastupitelství dozorují.

Zdroj: VSZ v Olomouci pro PrahaIN.cz 

 

Tento konkrétně, o němž PrahaIN.cz píše, ovšem VSZ v Olomouci nepřezkoumává. Redakci to potvrdil Radim Daňhel, vedoucí státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.

Dohled? 

„K vašemu dotazu stran interpelace na pana ministra Blažka mohu uvést, že v této trestní věci Vrchní státní zastupitelství v Olomouci neobdrželo žádný podnět k výkonu dohledu, ani jakoukoliv jinou informaci, která by vedla k úvahám o nutnosti takový dohled provést. Z uvedeného důvodu v této věci nebyl z naší strany dohled prováděn a postup dozorující státní zástupkyně nebyl přezkoumáván. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci tak nemohlo v této věci na pochybení, jež vedlo ke kárnému postihu, vůbec reagovat,“ řekl serveru PrahaIN.cz ve čtvrtek.

Interpelace poslanců směřovala na ministra spravedlnosti s tím, aby případy doktorky Žďárské byly řádně prověřeny a nemohlo dojít k tomu, „že by Vrchní státní zastupitelství nevěnovalo dohledu a prověrce činnosti doktorky Žďárské pozornost“.

Písemná interpelace, kterou měla PrahaIN.cz možnost studovat, obsahuje celou řadu údajných pochybení, nepravd a cíleného porušování trestního řádu ze strany státní zástupkyně Žďárské.

Poslanec Michal Ratiborský (ANO) na dotazy redakce prozatím nereagoval.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných