Z Prahy se stalo město zaslíbené kyberzločinu

23. 01. 202217:01
Z Prahy se stalo město zaslíbené kyberzločinu
foto: Jiří Zemen PrahaIN/Rozjel se i nový trend, takzvaný vishing

Počet zločinů v kyberprostoru se radikálně zvýšil. Loni policisté šetřili 9518 případů. Skokový nárůst nejvíce vynikne ve srovnání s rokem 2020. To jich policisté evidovali pouze 1445.

Pojem kybernetická kriminalita je odvozován od pojmu kybernetický prostor. Kyberprostor je virtuální prostředí, které nemá začátek a ani konec, nezná hranice národních států a nelze určit, jak rozsáhlý je.

Kybernetická kriminalita, je definována v Policii ČR jako trestná činnost, která je páchána v prostředí informačních a komunikačních technologií včetně počítačových sítí. Samotná oblast informačních a komunikačních technologií je buď předmětem útoku, nebo je páchána trestná činnost za výrazného využití informačních a komunikačních technologií, jakožto významného prostředku k jejímu páchání.

Nejvíce trestných činů z kategorie kyberzločinu se objevilo v Praze, za metropolí byl na druhém místě Jihomoravský kraj.

Nejčastěji se jedná o majetkové podvody. Ty probíhají většinou formou podvodných e-mailů. V nich pachatelé lákají od obětí citlivé a osobní údaje.

Zásadním problémem těchto e-mailů je skutečnost, že jim nelze zabránit ani předejít Útočníci na internetu stále zdokonalují své technické prostředky. To znamená, že pokud si osobu, od které přišel podezřelý e-mail zablokujeme, za pár minut nám může dotyčná osoba psát z nové adresy. Obrana je tedy jediná e-maily IGNOROVAT, IGNOROVAT a ZNOVU IGNOROVAT. Jen tak se dá předejít nepříjemnostem. A pochopitelně žádné důležité, intimní a finanční informace NESDĚLOVAT za žádných okolností. 

Podvod může začínat i takto nevinně. Například zprávou od známého na sociální síti. Za prosbou kamarádovi se však skrývá rafinovaný plán. Budoucí poškozený v tu chvíli netuší, že na účtu známého je nabouraný útočník. Místo pětimístné částky na bankovním účtě se pak může objevit nula. Informace je tedy dobré si vždy ověřit, například telefonním hovorem. 

Nový trend vishing

V tomto případě se podvodníci během telefonického hovoru vydávají za bankéře či policisty. Sdělí například, že bankovní účet klienta byl napaden. Poškozený pak sdělí své přístupové údaje od internetového bankovnictví nebo číslo kreditní karty. Jak pak "telefonní hovor s vyšetřovatelem" končí, si dokážete snadno představit. 

Specifickou skupinou kybernetické zločinosti jsou mravnostní trestní činy. Do nich patří nejen držení dětské pornografie, ale i například sexuální nátlak. Ani tyto trestné činy nejsou na českém internetu žádnými novinkami.

Kyberzločin provází nízká míra objasněnosti. Dosahuje zhruba 25 procent. Policisté jsou v tomto směru ovšem velmi pesimističtí. Domnívají se, že v příštích letech budou počty případů internetových podvodů nadále přibývat. 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných