Brazilská spirituální učitelka Madrinha Darshan: Prezident Bolsonaro chce indiány vyhnat z pralesa, skutečně jim hrozí zánik

26. 07. 202216:29
Brazilská spirituální učitelka Madrinha Darshan: Prezident Bolsonaro chce indiány vyhnat z pralesa, skutečně jim hrozí zánik
foto: Archiv Lucie Sarava (stejně jako ostatní foto)/Madrinha Darshan

Exkluzivní rozhovor pro PrahaIN.cz poskytla vážená brazilská spirituální učitelka Madrinha Darshan. Ta pochází z indiánského kmene Guaraní. Mezi její předky však patří také italští osadníci. Madrinha již desítky let pracuje s medicínou Ayahuasca, která je posvátným spirituálním nástrojem indiánů. Postupem času založila medicínské centrum Jardim de Juramidam. Nauku původních obyvatel předává v Brazílii a také v Evropě.

Mohla byste se nám trochu představit? Čím se vlastně zabýváte v rámci vaší komunity?

Je mi 66 let. Žila jsem v mnoha brazilských státech, ale už 32 let žiji v Alto Paraíso de Goiás. Ve svém životě jsem se pracovně věnovala mnoha věcem, a to i manuálně, jako pracují třeba původní lidé. Také jsem plnila běžnou ženskou roli, což znamená vařit a pomáhat v domácnosti. Už od dětství jsem studovala spirituální věci. Nyní zastávám roli spirituální učitelky. Porodila jsem 6 dětí se svým partnerem. V tuto chvíli mám již také 4 vnoučata. Kromě jednoho syna, který žije v Mexiku, žijí všechny mé děti v Brazílii. Vychovala jsem je v pralese, v divokém prostředí. V té době jsem i já začala studovat tuto cestu medicíny.

V jaké brazilské oblasti žijete a jak početná je vaše komunita?

Já žiju ve středu Brazílie v malém městečku či vesnici s názvem Alto Paraíso de Goiás. Je to hodně speciální místo, protože máme v podloží velmi mnoho křišťálů. Naše území zaštiťuje všechny řeky v Amazónii, protože pramení právě v oblasti, kde žiji. Jedná se o místo, které je nejvýše v Brazílii. I z tohoto pohledu je to velmi vzácné místo. My jsme skupina lidí, která hledá vyšší vědomí a porozumění a také spojení se vším. V naší skupině je asi 80 lidí a jsme v kontaktu se všemi dalšími skupinami, které existují v Alto Paraíso de Goiás. Žijeme uvnitř jednoho šestitisícového města, kde žije mnoho skupin, které hledají vyšší spirituální porozumění.

Jak fungují indiánské kmeny v pralese? Jsou mezi nimi přátelské vztahy, nebo tam existuje také rivalita?

Všechny kmeny se mezi sebou přátelí, podporují se a mají stejný pohled na věc. Tyto kmeny chtějí, aby se ochraňoval prales.

Jak u těchto indiánských kmenů vypadá běžný den? Co dělají muži? Co ženy a děti?

To je život sám. Den indiána vypadá tak, že ráno vstane, první, co udělá je to, že jde do pralesa zajistit nějaké jídlo, potom se stará o rostliny a potom jde lovit například ryby. U toho se omyje a potom ženy vaří. Dále nastává situace, že si jdou odpočinout, dále pak vyrábí ruční výrobky. Následně pak společně zpívají a potom jdou spát.

Jakým způsobem se tam řeší důležité životní otázky? Kdo rozhoduje o tom, jak se bude postupovat?

Normálně je to tak, že se rozhoduje podle toho nejstaršího. Oni mají šamana, který se nazývá Paje, jsou to muži a ženy s hlubokou moudrostí. Někteří při tom setkání něco řeknou a následně rozhodují ti nejstarší. Mnoho kmenů k tomuhle používá také medicínu Ayahuascu nebo Rapé, případně Kambo. To jsou medicíny, které odkrývají vize a poselství. Pomáhají k tomu, abychom dokázali vidět pravdu.

Často se mluví o rituálech, kterými indiáni uctívají Zemi. Jak takové rituály vypadají?

Probíhá to skrze písně. Indiáni jsou se Zemí přirozeně propojeni, a to větrem, vodou, ohněm, všemi rostlinami a všemi přírodními silami. Není tam žádná oddělenost mezi přírodou a indiánem. Modlitby, které se dávají přírodě, jsou právě tyto písně. Zpívají pro „Velkého ducha“, který je stvořitelem všeho. Zpívají pro Zemi, pro déšť, pro vítr, pro oheň a také pro léčení Země, lidí a pro ochranu a radost a také pro děti a zvířata. Každý kmen symbolizuje nějaké zvíře.

Jak třeba v praxi probíhá, když se muži líbí nějaká žena? Oznámí jí to hned, nebo tam můžeme vidět něco jako postupné sbližování?

Je to hodně různorodé. Máme muže, kteří si vyberou jenom jednu ženu. Jsou ale také muži, kteří si vyberou mnoho žen. Jsou tu muži, kteří mohou mít dokonce šest žen. To je situace, kdy se dělá svatba. V tuto chvíli je situace v kmenech hodně machistická. Hodně je to založené na tom, co chce muž. Žena má ale právo říct, že toho muže nechce. U každého kmene je to ale rozdílné. Běžně jsou však všichni hodně volní. Je tam velká síla přírody a oni ji vzývají. Sexualita je také velkou silou přírody. Ženy tam nepoužívají ani parfémy, takže jejich vůně je hodně cítit. To je zase jeden z aspektů síly přírody. K tomu všemu jsou poměrně málo zahalené.

Je v indiánském životě přípustné, aby začali využívat moderní technologie, jako například chytré telefony, počítače či internet?

Mnoho kmenů už má v tuto chvíli vytvořenou strukturu komunikace. Jeden kmen je už je dokonce plně zasazen do používání technologií. Pro ně je důležité mít vytvořený ten komunikační rámec. Často jsou totiž napadáni a potřebují se mezi sebou domlouvat. Je tam bohužel velká invaze kvůli získávání kamenů, nerostných surovin a dřeva. Často tedy potřebují volat brazilské vládě či nadacím, aby jim pomohli. Je ale málo kmenů, kteří mají dobře přístupný internet.

Jakým způsobem se indián stane šamanem? Zvolí si to sám, nebo ho do této role nějak nominuje komunita?

Ano, je speciální výběr šamana. Máme tady několik způsobů. Jeden z těch hlavních je ten, že šaman je vybrán v linii předávání. To znamená, že otec byl šaman a předává to nejčastěji na svého nejstaršího syna. Nebo například na toho, který projde nějakou nemocí či otřesem. Díky tomu více vstoupí do astrálního světa předků. Potom je taky možné, že je v kmeni nějaké dítě, které cítí volání duchů a medicíny a řekne, že se cítí být povoláno jako šaman. Ve chvíli, kdy se toto stane, tak je to dítě připravováno a je voláno do nauk, jako jsou diety. Diety znamenají, že tento adept pobývá v pralese, má speciální výživu, sexuální abstinenci a užívá medicínu. Potom je nějakým způsobem iniciovaný do toho předání a šaman pak řekne, v jakou chvíli je akceptovaná jako Paje. V minulosti to bylo tak, že šamany mohli být jenom muži. Nyní už máme pár žen, které jsou šamankami.

Slyšel jsem, že šaman se pravidelně na nějakou dobu izoluje, aby mohl nabývat moudrost. Jak to probíhá?

Každý kmen má iniciaci do vstupu na šamana. Ty způsoby iniciace jsou různé. Jsou vystavováni mnoha zážitkům pro to, aby nabyli sílu šamana. Hlavním cílem této cesty je, aby vystoupil s běžných potřeb a požadavků – jídlo, výživa, sexualita, vlastní pudy a díky tomu vystoupí jeho duch mimo tělo a tam nastává ta nauka.

Díky šamanovi se tedy celá komunita posouvá v rámci duchovního rozvoje?

Šaman to dělá tím způsobem, že se za ten kmen modlí. Modlí se za jejich mysl. Může vyjmout nějakou jejich temnou myšlenku. Léčí jejich srdce. Ve chvíli kdy tam panuje nějaké větší zatížení, tak s nimi vstupuje do ceremonie. To všechno je ta nauka, která pozvedá jejich vědomé prožívání.

Podle návrhu jednoho zákona mohou za indiánskými kmeny docházet soukromé, státní i mezinárodní subjekty. Pokud to dobře chápu, tak to znamená jejich ohrožení. Je to pro indiány tedy hrozba?

Tahle situace je moc špatná. Tahle vláda v područí prezidenta Bolsonara opravdu chce vzít všechno dřevo z pralesa a zfinancovat ho pro svoji kvalitu. Já s těmi lidmi mluvím a není důležité, jestli ten zákon bude nebo nebude přijat. Ještě se to nerozhodlo. Důležité je, že prales je územím bez zákona. Je to velké území a nemám jak ho kontrolovat. Je to nekonečné násilí. Pytláci a lidé, co pracují pro ropné společnosti, všechno ničí a jedinými ochránci přírody jsou indiáni. Je to pro nás hodně složité. My nemáme zbraně a indiáni umírají. Ta situace je opravdu špatná. Celý prales je hodně oddělený od Brazílie a vlády. Vláda prezidenta Bolsonara indiánům nepomáhá. On si myslí, že tím, že vezme to, co je v pralese, pomůže ekonomickému růstu a kvalitě života všech Brazilců. V několika rozhovorech řekl, že v jeho hlavě neexistuje indián, který má svůj specifický přístup k životu. Nerozumí životu v pralese. Chce prostě všechny z pralesa odvézt, vzít všechno dřevo, nerostné suroviny a z velké části prales vyasfaltovat.

Existuje v Brazílii nějaká politická síla, která by zájmy indiánů prosazovala?

Je to složitá otázka. Celá vnitřní vláda, která je u moci, podporuje Bolsonara. Je jen pár okrajových, méně důležitých politiků, kteří jsou vůči tomu v opozici. Nejsou to však strany, ale konkrétní jednotlivci.

Vidíte nějakou naději v podzimní volbě prezidenta? Může se něco změnit, když vyhraje někdo jiný?

Důležité je, že Bolsonaro vstoupí do volby. Na jedné straně tedy bude on a na druhé straně Luiz Inácio Lula da Silva. Je možné, že Bolsonaro nebude znovu zvolený a že se stane prezidentem Lula. S Lulou to však bylo také náročné, když byl prezidentem. Ta vnitřní vláda je totiž stále velice podobná. Lula by měl 4 roky na to, aby změnil myšlení lidí, kteří souhlasí s Bolsonarem, což jsou velice násilné osoby. V momentě, kdy by byl Lula zvolen, by vznikla velká válka mezi těmito lidmi a Lulou. Jsou to extrémisté a machisté. Čekají nás náročné 4 roky. Lula má ale schopnost znovu spojit všechny dobré lidi v Brazílii, ať už mluvíme o vědcích, ekonomech nebo umělcích.

Zpátky k amazonským indiánům. Co by se stalo, kdyby do jejich komunity zavítal bílý člověk. Co by musel udělat, aby ho přijali mezi sebe?

Máme mnoho kmenů. Některé kmeny mezi sebou nechtějí žádnou osobu, ani brazilského původu. Máme ale také kmeny, kteří se už zmixovaly s ostatními lidmi. Máme také kmeny, kteří organizují festivaly, aby se mohli setkat s ostatními rasami. Máme rovněž kmeny, které jsou plně ovlivněny bílou tváří a přijali jejich náboženství.

Jaký vztah mají k alkoholu?

Situace s alkoholem, cukrem i s jakoukoliv nekvalitní výživou je velice špatná. Bílá tvář nakazila indiány a ani tu sílu alkoholu a cukru nezvládají a stávají se na těchto věcech závislými.

A používají marihuanu?

Indiáni jí nepoužívají. Vnímali by ji jako medicínu. Alkohol však vnímají jako něco, co je špatné.

Byla jste v České republice, potažmo v Praze. Jak se vám tady líbilo? Dokázala byste si představit, že byste tu žila?

Opravdu miluji Prahu. Vnímám ji jako velkou spirituální bránu pro Evropu. Češi jsou opravdu krásní lidé s velkou duchovní silou v sobě. Bohužel nemám čas na to žít v Praze. Kdybych ho měla, tak bych tu klidně ráda žila.

Kdo by chtěl vidět Madrinhu Darshan na vlastní oči, bude mít příležitost 31. srpna na Filozofické fakultě UK v Praze, a to v rámci přednášky O životě: současném i budoucím. Na akci, jež bude probíhat od 18 do 21 hodin, vystoupí i další hosté, jako například Pjér la Šé´z či Lucie Sarava.

Redakce PrahaIN.cz děkuje za překlad rozhovoru Lucii Sarava.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných