Duka, Halík i farářka ze StarDance. Vyražte do stověžaté na půlnoční

24. 12. 202110:03
Duka, Halík i farářka ze StarDance. Vyražte do stověžaté na půlnoční
foto: Barbora Novotná, PrahaIN.cz/Kostel Panny Marie Vítězné

Praze se říká „stověžatá“ a je spočítáno, že údaj o trojmístném počtu věží odpovídá pravdě. Z té stovky podstatná část samozřejmě připadá na kostely. Zájemci o duchovní prožití Vánoc tedy mohou svou potřebu uspokojit v desítkách svatostánků libovolné liturgie, výzdoby i úrovně kázání. Tento text je pouhým výběrem možností, kde můžete křesťanské svátky prožít naplno.

Ve svatovítské katedrále, Václava a Vojtěcha na Hradčanech, se konají bohoslužby po celé svátky. Půlnoční bohoslužbu o Štědrém dni bude sloužit kardinál Dominik Duka. Předcházet bude půlhodinové pásmo mluveného slova a koled.

Kardinál se do katedrály vrátí na mši svatou na Boží hod v deset hodin. Od 8.30 předtím celebruje bohoslužbu kněz Josef Sudor. Od 17 hodin se v katedrále konají Nešpory.

O svatém Štěpánu se časy bohoslužeb opakují, pouze od 10 hodin místo kardinála káže Michal Slavík, a mše proběhne v latině.

Celek nad jednotlivcem, řekl Duka

Kardinál Duka k letošnímu adventu vyzval: „Ti, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro“.

Myslel tím samozřejmě především na pandemii. „Můžeme pozorovat, že pokračující epidemie jako by umocňovala negativní reakce,“ litoval.

„Napřimte hlavy,“ vyzval otec Dominik slovy proroka. Proti pandemii podle něj máme vakcíny i léky, ale chybí nám důvěra. Duka hovořil též o „mediálním smetí, které ztratilo oporu v rozumném uvažování,“ a které ovlivňuje naše uvažování.

Kardinál o adventu vyzval zejména k ohleduplnosti k druhým, nejen očkováním, ale i dodržováním hygienických předpisů.

Komu nevyhovuje kardinál Duka a dává přednost liberálnějšímu pohledu na svět i Vánoce, může zajít do kostela Nejsvětějšího Salvátora na Křižovnickém náměstí. V akademické farnosti zde již několik desítek let káže teolog Tomáš Halík, v současnosti hlavní intelektuální oponent kardinála Duky.

Na letošní advent profesor Halík přišel se svou novou knihou, která nese název Odpoledne křesťanství. Ta uvažuje o proměně role křesťanství ve společnosti a využívá k tomu metodu kairologie. To je zvláštní vědecký obor na pomezí sociologie a teologie, který definoval právě otec Tomáš.

Křesťanství je podle něj třeba vyvést z dosavadních institucionálních i mentálních hranic a překonávat nostalgie tradičních věřících.

Mše na ČT

„Předkládá vizi křesťanství budoucnosti jako ekumenického společenství, schopného nově a hlouběji porozumět vlastním zdrojům i aktuálním problémům doby,“ píše se o knize.

Držitel Templetonovy ceny bude „proti kardinálovi“ kázat o Půlnoční mši. Tu od Salvátora bude letos přenášet Česká televize.

Na první vánoční svátek káže otec Halík ve čtrnáct hodin při mši ke slavnosti narození páně.

V neděli pak Tomáš Halík káže hned dvakrát, ve 14 a ve 20 hodin.

Trojici nejznámějších pražských kazatelů uzavírá biskup Václav Malý. Ten o adventním čase pravidelně připomíná Den lidských práv nebo výročí úmrtí Václava Havla, a tak tomu bylo i letos.

 

„Už 10 let není Václav Havel mezi námi. Jeho slavný výrok „pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“ je zesměšňován. V citaci se vynechává právě ono „musí“, a proto celý výrok může vyznívat jako nesplnitelné a naivní snění. Ono „musí“ totiž míří ke každému z nás, abychom v sobě vybojovali tento nesnadný celoživotní duchovní zápas,“ vyzval při desátém výročí.

Angličtina, italština, slovenština... Kazatelé obslouží všechny

Půlnoční mše jinak nabízejí všechny pražské kostely, někde však začínají dříve, než ve dvanáct hodin v noci.

Ve farním kostele svatého Tomáše na Malé straně se koná půlnoční mše vedená v angličtině. Další mše v průběhu Vánoc se v tomto kostele konají i ve španělštině.

V klášterním kostele v Karmelitské ulici se také káže mezinárodně, půlnoční mše začínající už ve 22 hodin bude v italštině.

Kde a kdy

Farní kostel svatého Jindřicha a Kunhuty v Jindřišské ulici vychází vstříc věřícím hovořícím slovensky a maďarsky.

Kostely mimo centrum poměrně často zahajují svou „půlnoční“ už v odpoledních hodinách. Třeba Farní kostel svatého Prokopa v Braníku má půlnoční pro děti a seniory od 16 hodin. Pak ale nabízí ještě klasickou půlnoční od dvanácti.

Časová posloupnost 16 hodin pro rodiny s dětmi, 24 hodin klasická půlnoční se vůbec stalo mezi pražskými faráři oblíbeným.

PŘEHLED VŠECH KATOLICKÝCH PŮLNOČNÍCH MŠÍ V PRAZE

Kromě katolíků si Vánoce v prosincovém termínu připomínají i další křesťanské konfese. Československá církev husitská může lákat na farářku Martinu Viktorii Kopeckou, nedávnou hvězdu televizní StarDance. Sympatická kazatelka osloví věřící od 23 hodin v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Husitští věřící mohou v Praze zajít o Štědrém večeru na měi i v Holešovicích nebo v Radotíně.

Půlnoční mše může nabídnout též například Českobratrská církev evangelická, ta nejen v kostelích, ale i ve sborových sálech.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných