Režisér, který stojí v cestě. Neuvěřitelný příběh filmu o Františku Kriegelovi

31. 10. 202221:18
Režisér, který stojí v cestě.  Neuvěřitelný příběh filmu o Františku Kriegelovi
foto: Archiv Ivana Fíly (se svolením k užití)/Ivan Fíla ještě s Tomášem Töpferem jako představitelem Františka Kriegla

KAUZA Film o Františku Kriegelovi má podobně dobrodružný příběh jako jeho život. Režisér Ivan Fíla napsal scénář, který nakonec rozhodnutím producenta natáčel někdo úplně jiný a k tomu se o sobě z novin neustále dozvídá, že je potížista a tragická postava.

Jeden český herec absolvoval velmi podivný telefonický rozhovor.

Máme pro vás roli, šestnáct natáčecích dnů.

O jaký film se jedná?

To vám teď nemůžu říct.

A pošlete mi scénář?

To taky nemůžu.

Cože? To jsou tedy divné praktiky. Tak to asi necháme. Můžete mi aspoň říci, o jakou roli se jedná?

Hrál byste Vasila Bilaka.

A jméno režiséra mi řeknete?

To taky nemůžu.

Nakonec se herec dozvěděl, že režisérem je Petr Nikolaev a rázem pochopil, že se jedná o film Muž, který stál v cestě. A protože jako řada lidí z branže věděl, co se kolem filmu odehrává, roli odmítl.

Je otázkou, jestli tento film vůbec někdy uvidíme. Jeho vznik totiž dlouhodobě provázejí spory, které s největší pravděpodobností skončí u soudu.

Film, jehož název se vyhlédnutý představitel Bilaka nemohl dozvědět, je příběhem Františka Kriegela, ve 20. letech minulého století uprchlíka z dnešní Ukrajiny, který se jako lékař i politik významně zapsal do dějin této země. Jako jediný odmítl v srpnu 1968 podepsat Moskevské protokoly legalizující sovětskou okupaci. Pod hrozbou smrti se hrdinsky vzepřel ústupkům a vydírání sovětských diktátorů. Na jaře jsme na PrazeIN.cz o jeho životních osudech psali.

Na začátku

Když se v roce 2018 blížilo padesát let od srpnové okupace, vypadalo filmové zpracování Muže, který stál v cestě ještě slibně. Ivan Fíla, kromě Jana Svěráka jediný aktivně točící český režisér s nominací na Zlatý globus, vydal stejnojmenný román, z kterého se záhy stal bestseller, a tím významně dopomohl i k financování filmu. Později Miroslav Donutil nadšeně popisoval, jak statečně hubne do role Gustáva Husáka, po které mimořádně toužil. Následně ale spolupráce s producentem Miloslavem Šmídmajerem začínala čím dál více drhnout.

Ivan Fíla v rozhovoru pro PrahaIN.cz vysvětluje: „Producent se především staral o své vlastní režijní projekty, zanedbával povinnosti producenta na našem filmu, zcela podcenil jeho náročnost. Upomínal jsem ho nejen já, ale i členové štábu, herci, později i investoři, ti všichni chtěli mít jasno, co producent s naším filmem zamýšlí, zda ho vůbec chce dělat, jak a kdy ho chce realizovat. Pro nikoho nebylo možné plánovat, protože producent se někdy dlouho nehlásil a všechny problémy prostě vyseděl. Byl to zcela neprofesionální přístup.“

Producent Šmídmajer v nedávném rozhovoru pro Lidové noviny uváděl, že hlavní příčinou rozchodu byla atmosféra, kterou vytvářel režisér Fíla při přípravě filmu. Podle Šmídmajera nechápal složitosti mezinárodní koprodukce a „měl pocit, že dopíše scénář a jdeme točit“.

„Záhy poté, když jsem v létě 2019 v Kyjevě, kde producent ani nebyl, protože zrovna natáčel vlastní film, pomohl zásadním způsobem získat klíčový koprodukční grant, Šmídmajer mě začal vydírat tím, že vyžadoval, abych najednou po 3 letech podepsal jakýsi fiktivní dodatek k režijní smlouvě, který mi dodnes nepředložil. Chtěl, abych svým majetkem ručil do budoucna za hypotetické vícenáklady během natáčení, což byl absolutní nesmysl a jen účelový požadavek, aby se mohl zbavit nepohodlného režiséra. K tomu ještě lhal, když tvrdil, že dodatek vyžaduje Česká televize, což jednoznačně dementoval náš tehdejší kreativní producent za ČT Jan Lekeš. Tu samou lež opakoval Šmídmajer později dokonce u soudu, aniž by pro své tvrzení měl jediný důkaz. Já se přirozeně proti tak absurdnímu požadavku bránil a o dodatku jsem odmítal jednat, to mi radil i můj advokát JUDr. Tomáš Dobřichovský, vše podstatné bylo zanesené v režijní smlouvě. Bylo to prachobyčejné vydírání, Šmídmajer toho pak využil a bezdůvodně režijní smlouvu vypověděl. A to v čase, když jsem mu vše včetně mých investorů, vybraných herců, lokací na natáčení a vizuální koncepce přinesl na zlatém podnosu.“

Spory

„S Fílou jsme uzavřeli na scénář a režii dvě rozdílné smlouvy, což je zcela standardní,“ říká producent Šmídmajer. „Opakovaně a mnohokrát obě smlouvy porušil,“ prohlásil producent v rozhovoru pro Lidové noviny (LN 22.10.2022, str. 15). I když si vyžádal (coby právo na odpověď za předchozí rozhovor téhož deníku s Ivanem Fílou) prostor celé jedné strany, podstatné porušení smluv na něm nijak nekonkretizoval.

Klíčovým bodem, který vedl k vypovězení režijní smlouvy, mělo být uplynutí lhůty, ve které měl být stanoven přesný termín natáčení. Po několika neúspěšných pokusech našel producent nového režiséra Petra Nikolaeva, který atmosféru šedesátých let zachytil před téměř třiceti lety ve známém snímku Báječná léta pod psa.

„Nikolaev se zachoval jako bezcharakterní člověk, který mi prakticky film ukradl a k tomu ještě veřejně a bezostyšně lže, když tvrdí, že nejsem autorem námětu,“ namítá Ivan Fíla. „Neměl ani odvahu mi zavolat a říct mi o režijně nabídce, kterou od producenta dostal. A to se s ním znám přes 30 let, jsme kolegové v České filmové a televizní akadami a v profesní asociaci režisérů a scenáristů ARAS. To, že kolega udělá kolegovi takovou hanebnost, je i špatnou známkou pro vedení ARAS, které pošlapalo pojem solidarita. Režisér Jiří Svoboda k tomu napsal výborný text na svém blogu,“ dodává.

Výměna režiséra ale není úplně jednoduchá záležitost, pokud do hry vstupují veřejné peníze. Prostředky ze Státního fondu kinematografie byly přiděleny na scénář a režii Ivana Fíly, nikoliv Petra Nikolaeva.

Fíla ke změně názoru pro PrahuIN.cz poznamenává: Je zaprotokolováno, že žádost o změnu režiséra Rada SFK dvakrát zamítla. V hodnocení prvního zamítnutí také stojí, že při posuzování nehraje roli žádné právní hodnocení. Ovšem později ve zdůvodnění najdeme, že si Fond nechal zpracovat „nezávislý právní posudek“ a na jeho podkladě změnu těsnou většinou odsouhlasili. Mezi nimi i ti, kteří předtím hlasovali proti. Jelikož jde o veřejnou instituci, mám ze zákona právo na informace a tento posudek jsem si vyžádal. Dodnes ho nemám. Po více než roce mi ředitelka Fondu Bezděk Fraňková na mou žádost a urgence konečně odpověděla, čirou náhodou v neděli, den poté, co se mnou vyšel rozhovor v Lidových novinách. Mimo jiné změnu režiséra Rada SFK odsouhlasila, aniž bych byl na Radu pozván a byl k případu vyslyšen.

ČT

Zato slovenský Audiovizualný fond, který film Ivana Fíly rovněž podpořil, se rozhodl po výměně režiséra od podpory odstoupit. Rovněž Česká televize, původně koproducent snímku s podporou 11,5 milionů korun, nakonec z projektu vycouvala, měla oprávněné obavy z autorskoprávních následků. Projekt si pak z ČT odnesl kreativní producent Michal Reitler, který se na TV Nova stal šéfem vývoje obsahu a film má běžet na placeném kanálu Voyo. Podle Ivana Fíly přitom v době svého působení na ČT neměl s filmem nic společného.

Šmídmajera zastupuje advokát Petr Ostrouchov.

Ivan Fíla podotýká, že v minulosti jej Ostrouchov v podobném autorskoprávním sporu (film Kajínek) zastupoval a díky tomu zná jeho strategii a způsob uvažování, které nyní využívá ve prospěch protistrany. Režisér, který po maturitě emigroval do Německa (později žil a pracoval v Hollywoodu), a dokázal se v tamním prostředí prosadit, je šokován těmito praktikami, které jsou podle něj v Německu nebo v USA nemyslitelné, což mu na jeho dotaz potvrdila i Hessenská advokátní komora a také právníci v Los Angeles. V Česku ovšem byla Fílova stížnost na Ostrouchovův střet zájmů advokátní komorou zamítnuta, aniž by komora na všechny Fílou popsané konkrétní případy odpověděla.

Jako příklad střetu zájmů Petra Ostrouchova uvádí příběh Jana Lekeše. Lekeš měl za ČT na starosti Fílův film, současně ale podle režiséra spolupracoval s Ostrouchovem jako hudebním skladatelem a hercem na dvou minisériích. „Střet zájmů byl evidentní a neoddiskutovatelný. Komora to však přešla mlčením. Očividně si to nechtěla rozházet s mocnou advokátní kanceláří Vyskočil, Krošlák, spol., kam Ostrouchov patří,“ říká otevřeně Fíla.

„Kreativního producenta ČT Jana Lekeše jsme jako svědka nechali předvolat k soudu a soudce to z nepochopitelných důvodů zamítl,“ doplňuje režisér pro ilustraci.

Sám Ostrouchov to vysvětluje tak, že Česko je v oblasti autorského práva „malý rybník“ a pohybuje se v něm jen několik právníků.

Spory obou stran se dostaly do médií, na rozhovor jedné z nich obvykle druhá požaduje repliku podle tiskového zákona. V roce 2021 se to odehrálo na stránkách Reflexu, kde ze strany Ostrouchova i Šmídmajera padaly poznámky o „tragické postavě“ nebo o „dehonestačních praktikách“.

Loni na podzim a letos na jaře probíhalo natáčení podle scénáře Ivana Fíly, který i producent v médiích označuje za „skvělý“. Původně plánovaný a kalkulovaný počet 60-65 natáčecích dnů byl však nakonec zkrácen na méně než polovinu, což zkušený autor a režisér vysvětluje tím, že „Šmídmajer a Nikolaev scénář barbarsky okleštily a zbylo z něj jen torzo. Máme na to důkaz, víme přesně, jaké dějové linky a scény ze scénáře vypadly.“

Co dál?

Výrazné zásahy do scénáře, provedené bez vědomí a schválení autora, jsou pochopitelně porušením autorských práv podle autorského zákona.

„Jsou to jen domněnky, neviděl ani metr natočeného materiálu,“ vzkazuje k Fílovým výhradám přes noviny producent Šmídmajer. Natáčení se prý kvůli menším prostředkům muselo zefektivnit, ale na úkor kvality to nebude.

Z původně plánovaného hereckého obsazení se natáčení účastnil Tomáš Töpfer v hlavní roli doktora Kriegela. Další Fílou vybraní herci v hlavích rolích, Miroslav Donutil a Taťjana Medvecká, účast na projektu ze solidarity k Fílovi odmítli.

Jak je zřejmé ze scénky popsané v úvodu článku, natáčení probíhalo za poněkud konspirativnějších podmínek, které trochu připomínaly atmosféru srpna 1968, ve kterém se film odehrává.

Premiéra snímku je avizována na jaro 2023. Ivan Fíla je podle svých slov pro PrahuIN.cz kvůli hrubému porušení autorských práv pevně rozhodnutý podat návrh na předběžné opatření a distribuci filmu zastavit, což by znamenalo vážný problém nejen pro producenta, ale i pro distribuční společnost Bontonfilm a držitele televizních práv TV Nova/Voyo.

„Fíla doposud neučinil nic, čím by se svým domnělých práv domáhal, jen nás pomlouvá a škodí,“ vyjádřil se v Lidových novinách producent Šmídmajer. Hned poté však pohrozil, že pokud by se Fíla rozhodl podat například návrh na předběžné opatření, kterým by šíření filmu zastavil, bude požadovat úhradu všech způsobených škod. Má pochybnosti, zda na to režisér vůbec bude mít.

„Producent a jeho mediálně na advokáta nadmíru prezentní Petr Ostrouchov,“ uzavírá Ivan Fíla, „vytáhli na mě před pár dny v Lidových novinách těžký kalibr prokazatelných lží a pomluv, aby mě ve stylu osvědčené putinovské demagogie dehonestovali. Ostrouchov si i za cenu porušení tiskového zákona vymohl od vedení LN rozhovor na objednávku,“ vypráví nejnovější vývoj kauzy.

„Ostrouchov a jeho kancelář zřejmě tahá v pozadí za tak silné nitky, že mu nakonec všichni vyhoví,“ dodává režisér, podle kterého je tento vlivný hráč české umělecké scény nemile překvapen, že se mu někdo postavil. „Což on s jeho cholerickou náturou bez špetky stavovské cti a kritické sebereflexe těžce nese a proto se na mě tak mstí,“ uzavírá Ivan Fíla.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných