Kronika krve, slz a smrti. Vychází monumentální kniha Vietnam 1945-1975

03. 12. 202212:15
Kronika krve, slz a smrti. Vychází monumentální kniha Vietnam 1945-1975
foto: Public domain, Wikimedia Commons k volnému užití/Vietnam

Redakce PrahyIN.cz měla možnost listovat dvěma novinkami v žánru literatury faktu z nakladatelství Práh. Šlo o knihu Vietnam 1945 - 1975, dosud nejpreciznější kroniku jednoho z nejtragičtějšího konfliktu 20. století. Druhým dílem byla kniha Pavla Kosatíka o politické situaci uplynulých třiceti let na Slovensku: Slovensko 30 let poté.

Autorem knihy Vietnam 1945 – 1975 je Max Hastings. Právě ve Vietnamu byl západní svět zatažen do jednoho z nejkontroverznějších střetů moderní doby, který začal ponižujícím vojenským fiaskem Francie v roce 1954 a vyvrcholil mnohem potupnější porážkou Spojených států amerických v roce 1975.

Max Hastings tři roky shromažďoval materiály, včetně rozhovorů s mnoha přímými účastníky konfliktu na obou stranách a velkého množství amerických a vietnamských dokumentů a memoárů, aby tento zdlouhavý a složitý konflikt mohl zachytit ve vší jeho spletitosti.

„Jedná se o monumentální, kompletně zpracovanou kroniku jednoho z nejtragičtějších konfliktů 20. století. Žádná dřívější publikace dosud nedokázala politickou a vojenskou historii vietnamského konfliktu věrně skloubit se strhujícími osobními příběhy jeho účastníků na obou stranách,“ přiblížil pro PrahaIN.cz Jakub Kadlec z nakladatelství Práh, které knihu vydává.

Válka ve Vietnamu je citlivě zachycena i díky autorovým vlastním zkušenostem.

V letech 1967–1968 byl zpravodajem ve Spojených státech, kde se setkal s mnoha klíčovými aktéry, včetně prezidenta Lyndona Johnsona, a následně pracoval na mnoha novinových reportážích i pro televizní stanici BBC přímo v Indočíně. Byl jedním z evakuovaných, když Američané v roce 1975 spěšně vyklízeli svou ambasádu v Saigonu.

Autor: Nakladatelství Práh, se svolením

Slovensko třicet let poté

Kam se ubíral slovenský národ za uplynulých třicet let samostatnosti? Nejen na tuto otázku odpoví novinka Pavla Kosatíka Slovensko třicet let poté.

„Před třiceti lety zanikl společný česko-slovenský stát. Víme ale jedni o druhých dost? Neplatíme za oddělení větší vzájemnou lhostejností? Spisovatel Pavel Kosatík ve své knize nabízí precizně zpracovaný vhled do dění u našich sousedů a na vývoj vztahu Slováků a Čechů. Jeho sonda nabádá oba národy, aby se pokoušely znovu hledat nové cesty k vzájemnému porozumění,“ přibližuje pro PrahaIN.cz Jakub Kadlec.

Spisovatel Pavel Kosatík se věnuje historií 19. a 20. století. Napsal například životopisy T. G. Masaryka, Jana Masaryka, Ferdinanda Peroutky, Pavla Tigrida, Věry Čáslavské, Emila Zátopka a dalších. Je také autorem řady knih esejistických, scenáristou televizních cyklů Samizdat a České století.

Slovenskem se zabýval i v předchozí knize Slovenské století, kde se věnoval tamní společnosti v letech 1918–1998. Nová kniha dovádí dění na Slovensku do současnosti. Opírá se o přesvědčení, že Slováci se Čechům za tu dobu vzdálili víc, než si Češi stačili včas uvědomit. A že je to oboustranně škoda.

„Česko-slovenský potenciál možné pomoci a spolupráce zdaleka není využitý na 100 procent. Poučeni třemi dekádami samostatnosti, měli bychom i pod vlivem současných nových geopolitických hrozeb hledat nové cesty k sobě. Jedni druhé potřebujeme ještě víc než kdysi,“ stojí v anotaci knihy.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných