Mural na pomoc dětem, které opouštějí dětské domovy

19. 07. 202311:12
Mural na pomoc dětem, které opouštějí dětské domovy
foto: Nela Havlíková, PrahaIN.cz/Mural Mezikrok

Skupina umělců vytvořila v ulici Dělnická na Praze 7 na zdi kavárny Vnitroblock mural, který má symbolizovat odchody mladých dospělých z dětských domovů. Cílem je tuto problematiku popularizovat a pomoci těmto mladým lidem v jejich další životní cestě.

Mural si klade za cíl přitáhnout pozornost k sociálním tématům, která jsou pro jeho tvůrce důležitá. V tomto případě je to téma problémů, se kterými se setkávají mladí dospělí při jejich odchodech z dětských domovů. Tvůrcům se zdá, že toto téma nemá ve společnosti dostatečnou pozornost a chtějí to změnit. 

Na vernisáži byla přítomna i Karolína Stránská z projektu Patron, která je členkou jedné ze spolupracujících organizací, která se na projektu podílela.

„Kolektiv mladých dospělých, kteří opouštějí dětský domov, je skupinou, která začíná svůj život v deficitu po všech stranách. Jedná se o emoční deficit, společenský deficit a samozřejmě také finanční deficit. Tím pádem nám bylo jasné, že se jedná o hodně komplexní problém a my víme, že jedním muralem rozhodně nic nevyřešíme. Nicméně pomocí našeho díla můžeme určitým způsobem aktivizovat veřejnost. Chceme představit jednoduchou sérii kroků přímé pomoci,“ uvedla kurátorka projektu Štěpánka Jislová pro PrahaIN.cz.

Vedle malby na stěně Vnitroblocku se nachází deska, kde jsou popsány jednotlivé kroky pomoci a také QR kód pro finanční příspěvky a další informace. Cest k pomoci je několik. První z nich je stát se patronem, ten pomáhá konkrétnímu jedinci zvládnout přesun z dětského domova do samostatného života. Patron je opěrným bodem a předává své životní zkušenosti. Dalo by se říct, že částečně nahrazuje rodičovský vzor. 

Pravá strana muralu, která představuje osud mladých dospělých tak, jak by mohl vypadat s pomocí okolí. Zdroj: Nela Havlíková, PrahaIN.cz. 

Další formou pomoci je samozřejmě ta finanční. Pokud však nemáte tuto možnost, můžete přispět například věnováním staré elektroniky, nabídnutím pracovního místa či možnosti bydlení. Velmi důležitá je také finanční gramotnost, kdy můžete své zkušenosti a vědomosti předat dětem, které o těchto tématech vědí jen zřídka. 

„Dětí, co jsou aktuálně v systému ústavní péče, je kolem 26 tisíc, každý rok 400 z nich dosáhne dospělosti, což pro ně znamená, že musí opustit ústavní péči, pokud nestudují. Ta statistika je skutečně nemilosrdná a polovina z nich to nezvládne. Nezvládnutí v tomto případě znamená život na ulici, drogovou závislost, vězení nebo předčasné úmrtí. Proto nám přijde velmi důležité se touto skupinou lidí zabývat,“ dodala kurátorka. 

Výstupy tohoto projektu jsou dva, jedním z nich je umělecký mural, ten se snaží ukázat cesty, kterými tito lidé můžou jít. Ale také ukázat problémy, které na ně číhají. Pak je to takzvaný Mezikrok a s ním spojená webová stránka mezikrok.cz, kde se zájemci mohou dozvědět více informací o této problematice, ale také to, jak pomoci. 

Na samotném uměleckém díle se podílelo několik umělců ze Srbska, Slovinska, Holandska a také z České republiky, kteří se zabývají především ilustrací a komiksy. Česko v této tvorbě zastupoval Jakub Bachorík, který se zabývá ilustrací a tvoří dětské knihy, magazíny, ale právě i muraly. Bachorík je spoluautorem finální kompozice muralu a je tvůrcem ilustrací, které se nacházejí uprostřed ve smyčce. 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných