Ohavný příběh třetí říše. Více než tisícistránková kniha konečně česky

18. 09. 202217:32
Ohavný příběh třetí říše. Více než tisícistránková kniha konečně česky
foto: Prostor / redakčně upraveno/Adolf Hitler z obálky titulu

Čtivě a novým úhlem pohledu vypráví britský historik Frank McDonough v monumentálním díle HITLEROVY ROKY: Triumf a pád 1933-1945 o všem, co přitahuje nejen znalce daného období. Více než tisícistránkovou dvousvazkovou práci v překladu Martina Pokorného vydává PROSTOR.

Ještě sedmdesát sedm let po svém tragickém zániku jsou Hitler a třetí říše stále atraktivním byznysem, o čemž svědčí celá řada televizních dokumentů a populárně historických publikací. Aby si každá nová studie získala pozornost, musí mít nový úhel pohledu, který předchozí autoři přehlédli nebo bagatelizovali. Podle světově uznávaného odborníka na dějiny třetí říše Franka McDonougha byla vůdcovou osudovou chybou představa, že by Německo mohlo vyhrát boj proti spojeným silám USA, SSSR a Britského impéria.

Hitler byl ztělesněním konspirační teorie.

Pevně věřil, že USA i SSSR ovládá mezinárodní židovská klika, a věděl, že Německo nemá přírodní ani lidské zdroje na vedení dlouhé války, proto vsadil na zběsilé zbrojení, aby mohl vést krátkou bleskovou válku dříve, než proti němu nepřátelé nasadí svou přesilu.

McDonough dává vinu za tragický pád Německa a holokaust nejen Hitlerovi a SS, ale i otrocky podřízenému wehrmachtu. Je to však démonická postava vůdce s jeho rasovými manýrami, která autorovu dílu Hitlerovy roky dominuje.

„McDonough ve své knize sleduje období Hitlerovy vlády, agrese a následného pádu den po dni a s přísnou oporou ve faktech. Jeho mocenský vzestup a utužení vlády, diplomatická jednání i vojenské operace tak sledujeme bezmála okem současníka, bez jakýchkoli povšechných zobecnění či teoretických konstrukcí. Takřka mikroskopické zaměření na jednotlivé dny umožňuje zpřesnit a někdy i zásadně korigovat rozšířené představy o tom, jakou roli Adolf Hitler osobně sehrál v různých událostech a v různých oblastech vývoje nacistického Německa,“ komentuje překladatel Martin Pokorný české vydání.

Překladatel Martin Pokorný. foto: Prostor

První díl se věnuje letům 1933–1939. Začíná zvolením Hitlera říšským kancléřem a popisuje, jak se mu během několika měsíců podařilo zavést v Německu diktaturu, uvěznit či rovnou zabít jeho levicové oponenty, vyřadit Židy z veřejného života a zbytek populace získat na svou stranu nebo zastrašit šíleným terorem. Připomíná také, jak se Hitlerovi díky masivním veřejným zakázkám či zrušením zahraničních dluhů a investicemi do zbrojního průmyslu podařilo dosáhnout plné zaměstnanosti a oživení ekonomiky. Po letech hospodářské krize se Německo vynořilo jako nová, brutální síla světové scény. Sledujeme, jak se bezohlednému vůdci podařilo nadchnout německý národ pro myšlenku obnovené Říše. Ve stínu ohromujícího domácího triumfu se však Adolf Hitler systematicky připravoval na realizaci své největší ambice: rozšíření německého „životního prostoru“, jehož motorem mělo být surové ovládnutí východní Evropy a fanatický rasismus. Prostředkem a stvrzením velikosti tohoto snu se měla stát – válka.

HITLEROVY ROKY: Triumf a pád 1933-1945. zdroj: Prostor

Druhý díl zachycuje období let 1940–1945. Na jeho začátku stálo nacistické Německo a jeho vůdce na vrcholu své síly a moci, na ­jeho konci byl Hitler po smrti a celé Německo v troskách, navíc si na bedrech neslo hanbu holokaustu a válečných zločinů, které budou jeho obyvatele tížit po desítky let.

Profesor McDonough dokazuje, že navzdory Hitlerovým velkolepým plánům a počátečním válečným úspěchům se Německo nikdy nestalo opravdovou supervelmocí a nemělo šanci uspět proti jednotně sešikovaným Spojencům. Druhý díl též sleduje Hitlerova vojenská vítězství i nelidské vraždění na dobytých územích stejně jako následný obrat na bitevním poli a cestu k definitivní porážce německého nacionálního socialismu.

Frank McDonough (1957) je profesorem historie a mezinárodně uznávaným odborníkem na dějiny třetí říše. Hlavní oblastí, na niž se ve svém bádání zaměřuje, jsou mezinárodní dějiny, zejména anglo-německé vztahy ve 20. století. Publikoval významné práce o počátcích první a druhé světové války, v poslední době svůj zájem soustředí na hitlerovské Německo, na téma holokaustu, opozice vůči Hitlerovi a gestapa. 

 

Redakce čerpala z podkladů Denisy Novotné, která nás o titulu informovala.  

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných