Pražák jako poleno – druhý kvíz o Praze 16

10. 06. 202218:25
Pražák jako poleno – druhý kvíz o Praze 16
foto: Petr Kouba, PrahaIN.cz/Jeden z původních bývalých lázeňských domů ve Velké Chuchli

Toto oslovení bývá často chápáno spíš hanlivě, ale udělejme z něj na PrahaIN.cz přednost. Správný Pražák jako poleno totiž zná svůj les, kde roste a doslova něco ví o každém pařezu, o který zakopne. Můžete tedy i vy směle prohlásit, že jste Pražák jako poleno?

Zkusme tedy prozkoumat vaše znalosti o metropoli. Tentokrát znovu o městské části Praha 16. Jedná se o katastrální území Radotína, Velké a Malé Chuchle, Zbraslavi, Lochkova, Lahovic a Lipencí. Městská část zabírá plochu zhruba 36 km2, což je přes 7 procent celkové výměry metropole. Žije tu zhruba 25 tisíc obyvatel. A je tu tolik zajímavých míst, že všetečných otázek je habaděj.

Připravili jsme pro vás deset otázek, které potvrdí vaši oprávněnost honosit se titulem Pražák jako poleno. Sebrali jste dost odvahy? Pokuste se najít odpovědi na následující otázky. Drobnou nápovědou budiž skutečnost, že test se týká šestnácté městské částí.

Otázky:

1. Víte, kolik Přemyslovců je v současné době pohřbeno v Přemyslovské nekropoli na Zbraslavi?

2. Víte, kdy se běžely v Chuchli úplně první dostihy?

3. Víte, jak se jmenoval slavný zbraslavský občan, lékař a spisovatel, jehož smrt způsobili nacisté?

4. Víte, kde najdeme největší raně středověký hřbitov v Čechách?

5. Víte, který most v Praze je nejvyšší?

6. Víte, jaké neduhy se léčily v lázních v Malé Chuchli?

7. Víte, jak dlouho byl Radotín samostatným městem?

8. Víte, jaká převratná událost se stala na chuchelském závodišti 13. května 1911?

9. Víte, který slavný architekt přestavěl zbraslavský klášter na zámek?

10. Víte, které místo v Praze 16 milují ze všeho nejvíce houbaři?

Hrob české královny Elišky Přemyslovny a českého krále Václava II. v kostele svatého Jakuba Většího na Zbraslavi

Hrob české královny Elišky Přemyslovny a českého krále Václava II. v kostele svatého Jakuba Většího na Zbraslavi

Správné odpovědi:

1. Víte, kolik Přemyslovců je v současné době pohřbeno v Přemyslovské nekropoli na Zbraslavi?

Tři. Jde o těla Václava II., Elišky Přemyslovny a jednoho z Eliščiných dvojčat, s největší pravděpodobností Elišky. Dříve to však bylo nejvýznamnější a největší pohřebiště vládnoucí dynastie. Byli tu pohřbeny také zemřelé královské děti – Jan a Guta a také srdce ctižádostivé švábské vévodkyně Anežky, která byla druhou dcerou Přemysla Otakara II. a Kunhuty Uherské. Další uložené tělo byl Otakar, druhorozený syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. V roce 1322 byla pohřbena na Zbraslavi lehnická vévodkyně Markéta i s novorozeným synem Mikulášem. Dalším uloženým tělem byla Markéta, dcera Jana Lucemburského, která byla uložena s dalšími třemi královskými dětmi. V roce 1326 zajistila Eliška Přemyslovna převoz ostatků krále Václava III. z Olomouce na Zbraslav. O tři roky později je do hrobu uložena sama Eliška Přemyslovna. V roce 1341 se koná pohřeb dolnobavorské vévodkyně Markéty, což byla nejstarší dcera Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. V roce 1386 je pohřbena královna Johana Bavorská a poslední pohřeb se koná roku 1416, kdy se ukládají ostatky Václava IV.

2. Víte, kdy se běžely v Chuchli úplně první dostihy?

Stalo se tak 28. září 1906. Závodiště ve Velké Chuchli však proslulo hlavně konáním tradičního Československého derby. To se konalo poprvé 22. května 1921.

Zbraslavský pomník Vladislava Vančury

Zbraslavský pomník Vladislava Vančury

3. Víte, jak se jmenoval slavný zbraslavský občan, lékař a spisovatel, jehož smrt způsobili nacisté?

Vladislav Vančura. Dnes tuto slavnou postavu na Zbraslavi připomíná nejen grandiozní busta spisovatele, ale i vila Vladislava Vančury. Ta je postavena v puristickém slohu s plochou střechou a pásovými okny, která jsou ohnuta přes nároží.

Vančurova vila na Zbraslavi podle návrhu Jaromíra Krejcara je poctou  architektu Le Corbusierovi

Vančurova vila na Zbraslavi podle návrhu Jaromíra Krejcara je poctou architektu Le Corbusierovi

4. Víte, kde najdeme největší raně středověký hřbitov v Čechách?

V Radotíně. Jde o hřbitov z 9. - 11. století. Na ploše 135 x 25 metrů bylo nalezeno 400 kostrových hrobů. Tato lokalita byla objevena v roce 1954 při stavbě nové silnice. Dnes tu však najdeme jen památník, který má podobu neopracovaného kusu sliveneckého mramoru. Místo nalezneme nedaleko křižovatky ulic Výpadová a Strakonická. Zajímavostí je pak fakt, že u řady koster byly provedeny protiúpíří zásahy.

Památník středověkého pohřebiště v Radotíně

Památník středověkého pohřebiště v Radotíně

5. Víte, který most v Praze je nejvyšší?

Lochkovský. Je o 23 metrů vyšší než Nuselský most a klene se ve výšce 67 metrů. 461 metrů dlouhá stavba vznikla v letech 2007-2010. Nejprve byly postaveny pilíře. Lochkovský most má čtyři, dva šikmé a dva svislé. Nejdříve se vybudovaly čtyři svislé pilíře, dva byly pomocné. Ocelová nosná konstrukce se vyrobila na dvou místech. Na poli u Slivence byly díly svařovány k sobě a celé betonové mostrum bylo na pilíře nasunuto. Mezitím se betonovaly šikmé piliře. Po nasunutí mostovky byly pomocné svislé pilíře odbourány. K vytvoření šikmých pilířů donutili projektanty ekologové. Ti nechtěli, aby do Národní přírodní památky Lochkovský profil pod mostem zasahovaly jakékoliv betonové stavby.

Z vyhlídky na PP Radotínské skály je zajímavý pohled na Lochkovský most

Z vyhlídky na PP Radotínské skály je zajímavý pohled na Lochkovský most

6. Víte, jaké neduhy se léčily v lázních v Malé Chuchli?

Léčil se tu neklid, vnitřní i vnější, pohybové a zažívací problémy. Lázně vznikly už roku 1729 a rozvoj měli na starost opati Zbraslavského kláštera. Léčilo se pitnými kúrami a koupelemi. K tomu byly určeny tři lázeňské budovy a Mariánský pramen, který vyvěral v Čertově rokli. Ten je vápenatohořečnatouhličitanosíranovou kyselkou s obrovskou vydatností tři litry za sekundu. Při cestě na povrch přes vápencové vrstvy voda obsahující kyselinu uhličitou leptá vápenec a po neutralizaci na povrchu vzniká pěnovec. V Čertově rokli, kde původní pramen vyvěrá, najdeme alespoň dvě malé hráze tvořené právě tímto pěnovcem. Ten ale bývá při větších přívalech vody vyplaven. Častým hostem zdejších lázní byl na letní prázdniny Jaroslav Vrchlický s rodinou. Paradoxem bylo, že právě tady se provalila nevěra Vrchlického manželky s hercem Národního divadla Jakubem Seifertem.

Mariánský pramen ve Velké Chuchli je vápenato-hořečnato-uhličitano-síranovou kyselkou

Mariánský pramen ve Velké Chuchli je vápenato-hořečnato-uhličitano-síranovou kyselkou

7. Víte, jak dlouho byl Radotín samostatným městem?

Jenom sedm let. První zmínka o Radotínu pochází z roku 1156 ze zápisků českého krále Vladislava II. V roce 1967 se stává Radotín dokonce městem, ale vydrží jím být jen sedm let, protože potom ho pohltí do svého katastru Hlavní město Praha.

8. Víte, jaká převratná událost se stala na chuchelském závodišti 13. května 1911?

Tento den tu přistál Jan Kašpar při svém prvním dálkovém letu z Pardubic.

9. Víte, který slavný architekt přestavěl zbraslavský klášter na zámek?

Dušan Jurkovič. Došlo k tomu po roce 1910, kdy po letech devastací a postupného ničení kupuje klášterní areál šlechtic Cyril Bartoň z Dobenína. Ten žádá architekta Dušana Jurkoviče o přestavbu na zámek. Výsledek jeho snahy můžeme na Zbraslavi obdivovat dodnes.

Bývalá budova Konventu zbraslavského kláštera dnes slouží jako zámek, který se vrátil Bartoňům z Dobenína

Bývalá budova Konventu zbraslavského kláštera dnes slouží jako zámek, který se vrátil Bartoňům z Dobenína

10. Víte, které místo v Praze 16 milují ze všeho nejvíce houbaři?

Chuchelský háj. A milovali toto místo i za první republiky, protože Pražané ve volných chvílích dělali nájezdy do zdejších lesů a ve velkém sbírali houby. I dnes tu najdeme řadu vzácných druhů – například Hřib královský, Hřib přívěskatý nebo Hřib pružný. Ani jeden však nedoporučujeme sbírat, hrozí za ně tučná pokuta. Jsou totiž kvůli své vzácnosti chráněny.

Přírodní rezervace Chuchelský háj

 Přírodní rezervace Chuchelský háj

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných