Pražák jako poleno – kvíz o Praze 15

24. 06. 202221:31
Pražák jako poleno – kvíz o Praze 15
foto: Petr Kouba, PrahaIN.cz/Důležitou část Panské zahrady v Dubči tvoří vodní prvky

Toto oslovení bývá často chápáno spíš hanlivě, ale udělejme z něj na PrahaIN.cz přednost. Správný Pražák jako poleno totiž zná svůj les, kde roste a doslova něco ví o každém pařezu, o který zakopne. Můžete tedy i vy směle prohlásit, že jste Pražák jako poleno?

Zkusme tedy prozkoumat vaše znalosti o metropoli. Tentokrát o městské části Praha 15. Jedná se o katastrální území Horních Měcholup, Hostivař, Dolních Měcholup, Štěrbohol, Dubče a Petrovic. Městská část zabírá plochu zhruba 28 km2, což je přes 5 procent celkové výměry metropole. Žije tu zhruba 52 tisíc obyvatel, což jsou 4 procenta všech obyvatel hlavního města.

Připravili jsme pro vás deset otázek, které potvrdí vaši oprávněnost honosit se titulem Pražák jako poleno. Sebrali jste dost odvahy? Pokuste se najít odpovědi na následující otázky. Drobnou nápovědou budiž skutečnost, že test se týká patnácté městské částí.

Otázky:

1. Víte, kdy se odehrála jedna z největších bitev na území metropole – Bitva u Štěrbohol?

 2. Víte, podle čeho má městská část jméno Hostivař?

 3. Víte, který panovník byl na území Dolních Měcholup jmenován uherským králem?

4. Víte, kde na území metropole žili lidé na takzvané geologické lavici už před téměř 4500 lety?

5. Víte, jak se jmenuje největší vodní plocha v Praze?

6. Víte, jakou specifickou výrobou nezbytnou pro filmový průmysl za první republiky prosluly Horní Měcholupy?

7. Víte, kde najdeme nejstarší pražskou dřevěnou zvonici?

8. Víte, který populární televizní seriál je spojený s Hostivaří?

9. Víte, kdy byla do Hostivaře přivedena tramvajová doprava?

10. Víte, kde v metropoli najdeme rozlohou největší křižovatku v Praze?

Památník bitvy u Štěrbohol prošel velkým historickým vývojem

Památník bitvy u Štěrbohol prošel velkým historickým vývojem

Správné odpovědi:

1. Víte, kdy se odehrála jedna z největších bitev na území metropole – Bitva u Štěrbohol?

Došlo k ní 6. května 1757. Bitva byla součástí sedmileté války o rakouské dědictví, kdy proti sobě stála rakouská císařovna Marie Terezie a pruský král Fridrich II. Bitva trvala jen necelých sedm hodin – začala v deset a skončila zhruba v 16:45. Na bitevním poli a v následných dnech zemřelo 31 tisíc mužů, ztráty byly rozděleny téměř rovnoměrně. Rakušané však bitvu prohráli. Část jejich armád utekla na jih od Prahy a do oblasti Benešova. Prusové obsadili okolí Prahy a začalo nejkrutější obléhání v její historii. Zhruba 2500 pruských vojáků je pochováno za klášterní sýpkou břevnovského kláštera. V bitvě zemřel jako vojenský hrdina pruský polní maršál hrabě Kurt Christopher von Schwerin. Rakouský polní maršál Ulysses Browne zemřel po 50 dnech na následky válečných zranění. Prusové obléhali Prahu a uvnitř uzavřené rakouské vojsko několik týdnů – to ovšem vyřadilo z boje mnoho vojáků. V následných bitvách proto slavili úspěch Rakušané, kteří decimovali zbytky pruského vojska. Pro Fridricha II. se brzy stalo nemožné dál držet pruskou armádu v Čechách, a tak se na konci června začal stahovat zpět do Pruska.

2. Víte, podle čeho má městská část jméno Hostivař?

O Hostivaři se píše poprvé v roce 1068 v Kosmově kronice. Jméno vzniklo podle Kosmy z přezdívky muže, který cizincům, kteří šli kolem, vařil. V žádném případě není oblast pojmenována podle toho, že by tu někdo vařil hosty. 

3. Víte, který panovník byl na území Dolních Měcholup jmenován uherským králem?

Matyáš Habsburský. Roku 1608 vstoupily Měcholupy do dějin; právě tady postavil svůj tábor arcivévoda Matyáš Habsburský. Ten se svým bratrem Rudolfem II. bojoval o vládu nad rakouskou říší. Poslové obou stran vedli jednání na dubečské tvrzi. Úspěch vyjednávání byl potvrzen podepsáním tzv. Libeňského míru. Podle něj zdánlivě vyhrál Rudolf II., kterému sice připadla císařská koruna, ale přišel o uherskou korunu. Matyáš Habsburský byl korunován uherským králem přímo v měcholupském vojenském stanu.

Přírodní památka Rohožník - lom v DubčiPřírodní památka Rohožník - lom v Dubči

4. Víte, kde na území metropole žili lidé na takzvané geologické lavici už před téměř 4500 lety?

Jde o místo, které dnes nazýváme Přírodní památkou Rohožník-lom v Dubči. Lidé místo osídlili už v době zhruba 2500 let před naším letopočem v období eneolitu. Samotná unikátní geologická lavice byla však odkryta až při těžbě kamene na přelomu 19. a 20. století. Objevila se úžasná geologická lavice střídajících se křemenců, pískovců a jílovců, která má tvar písmene M. Na vrcholu kamenné lavice najdeme vyhlídku Rohožník, která nabízí zajímavý pohled nejen na Dubeč ležící přímo pod lokalitou, ale i na široké okolí.

Při odbahňování Hostivařské přehrady na počátku 21. století vzniklo nové dřevěné molo

Při odbahňování Hostivařské přehrady na počátku 21. století vzniklo nové dřevěné molo

5. Víte, jak se jmenuje největší vodní plocha v Praze?

Hostivařská přehrada. Byla postavena v letech 1961-63. Původně existovalo v lokalitě koupaliště s několika bazény, které však zaplavila voda a zůstaly skryty na dně přehrady. Vodní dílo napájí svými vodami Hájský potok a Botič. Na počátku 21. století došlo k velkému odbahnění přehrady a v místě přítoku Botiče na začátku přehrady byly uměle vytvořeny dva ostrovy, které.jsou určeny pro hnízdění vodních ptáků. 2. srpna 1990 se Hostivařská přehrada stala dějištěm teroristického útoku, při kterém na břehu vybuchla trubková bomba. Pachatel nebyl nikdy dopaden.

6. Víte, jakou specifickou výrobou nezbytnou pro filmový průmysl za první republiky prosluly Horní Měcholupy?

Jednalo se o výrobu celuloidových filmových pásů. V době první republiky se jednalo o jediný průmyslový podnik v jinak zemědělské obci. Samotné Horní Měcholupy vznikly v roce 1867 oddělením od Dolních Měcholup. Součástí hlavního města se Horní Měcholupy staly v roce 1968.

Dřevěná zvonice u kostela Stěstí svatého Jana Křtitele v HostivařiDřevěná zvonice u kostela Stěstí svatého Jana Křtitele v Hostivaři

7. Víte, kde najdeme nejstarší pražskou dřevěnou zvonici?

V Hostivaři. Nachází se v těsné blízkosti hostivařského kostela Stětí svatého Jana Křtitele.

8. Víte, který populární televizní seriál je spojený s Hostivaří?

Jde o nekonečný seriál televize Nova Ulice. Nedaleko nádraží se totiž v průmyslovém areálu nacházejí kulisy, kde se odehrávají veškeré příběhy tohoto seriálu.

9. Víte, kdy byla do Hostivaře přivedena tramvajová doprava?

Stalo se tak v roce 1954. Situace tehdy velmi prospěla dopravní obslužnosti oblasti. V té době už byla Hostivař 32 let součástí hlavního města.

10. Víte, kde v metropoli najdeme rozlohou největší křižovatku v Praze?

Ve Štěrboholích. V jednom místě se tu setkává Jížní spojka, Štěrboholská radiála a tři výpadovky – Černokostelecká, Kutnohorská a Průmyslová.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných