Pražák jako poleno – kvíz o Praze 17

27. 05. 202217:31
Pražák jako poleno – kvíz o Praze 17
foto: Petr Kouba, PrahaIN.cz/Předsunutá kaple je nejstarší částí kostela Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře

Toto oslovení bývá často chápáno spíš hanlivě, ale udělejme z něj na PrahaIN.cz přednost. Správný Pražák jako poleno totiž zná svůj les, kde roste a doslova něco ví o každém pařezu, o který zakopne. Můžete tedy i vy směle prohlásit, že jste Pražák jako poleno?

Zkusme tedy prozkoumat vaše znalosti o metropoli. Tentokrát o městské části Praha 17. Na jejím katastru najdeme Řepy, Zličín a Sobín. Městská část zabírá plochu zhruba 12 km2, což je poměrně málo ve srovnání s jinými částmi města. Žije tu 35 tisíc obyvatel.

Připravili jsme pro vás deset otázek, které potvrdí vaši oprávněnost honosit se titulem Pražák jako poleno. Sebrali jste dost odvahy? Pokuste se najít odpovědi na následující otázky. Drobnou nápovědou budiž skutečnost, že test se týká sedmnácté městské částí.

Otázky:

1. Víte, s jakým starším názvem Řep se můžete setkat na mapách až do 18. století?

2. Víte, kde najdete místo s nejvyšší nadmořskou výškou v Praze?

3. Víte, v jakém unikátním stavebním slohu je postaven kostel svaté Rodiny v Řepích?

4. Víte, jaký slavný loupežník spojil svůj život se sestrami boromejkami v Řepích?

5. Víte, který památný strom je chráněn proto, že dokázal přežít kolektivizaci 50. let?

6. Víte, která církevní budova v Praze 18 má neustále připomínat potupu českého národa v bitvě na Bílé Hoře?

7. Víte, která slavná česká zpěvačka uzavřela svůj život v klášteře Kongregace milosrdných sester svatého Karla Boromejského?

8. Víte, kde se podařilo odkrýt jeden z nejvýznamnějších archeologických objevů světa?

9. Víte, v jakém filmu si zahrál hřbitov boromejek v Řepích?

10. Víte, jak se jmenoval Zličín až do roku 1910?

Správné odpovědi:

1. Víte, s jakým starším názvem Řep se můžete setkat na mapách až do 18. století?

Žepy. V osmnáctém století se užívá přechodný název Ržepy a od devatenáctého století vítězí dnešní varianta – Řepy.

2. Víte, kde najdete místo s nejvyšší nadmořskou výškou v Praze?

V Sobíně. Jde o lokalitu Teleček, kde se nachází i vysílač mobilních operátorů a televizního vysílání. Mluvíme o nadmořské výšce 399 metrů nad mořem. Pokud ale hledáme nejvyšší stabilní bod v metropoli, musíme jinam. A to na samotnou špičku Žižkovského televizního vysílače. Ten má výšku 216 metrů a jeho špička je ve výšce 474 metrů nad mořem. Je tedy ještě o 75 metrů výš než Teleček.

Klášter kongregace milosrdných sester svatého Karla  Boromejského s kostelem svaté Rodiny

Klášter kongregace milosrdných sester svatého Karla  Boromejského s kostelem svaté Rodiny

3. Víte, v jakém unikátním stavebním slohu je postaven kostel svaté Rodiny v Řepích?

Jedná se o beuronský klasicistní styl. Ten byl oblíbený zvláště od druhé poloviny 19. století a vyznačoval se mozaikami a malbami ve výrazně byzantském stylu. Památek v tomto stylu se v Česku příliš nezachovalo. V Praze je najdeme kromě Řep také v Emauzském klášteře a v klášteře svatého Gabriela na Smíchově.

Náhrobní kámen Václava Babínského na řepském hřbitově, hned za zdí vlevo je hřbitov řádových sester, kterým Babínský sloužil jako zahradník v klášteře

Náhrobní kámen Václava Babínského na řepském hřbitově, hned za zdí vlevo je hřbitov řádových sester, kterým Babínský sloužil jako zahradník v klášteře

4. Víte, jaký slavný loupežník spojil svůj život se sestrami boromejkami v Řepích?

Loupežník ze všech nejslavnější – Václav Babínský. Po svém propuštění ze žaláře zde v letech 1861-1879 pracoval jako zahradník. Byl velmi oblíbený a pod jeho rukama prý klášterní zahrada jen vzkvétala. Není proto divu, že po svém skonu v roce 1879 byl Babínský uložen na řepský vězeňský hřbitov, ze kterého více méně zůstal zachován dnes už jen jeho obrovský náhrobní kámen. A to i přesto, že se samozřejmě nejedná o původní pohřební rov. Navíc leží těsně ohradní hřbitovní zdi a hned za ní jsou v přísně navržených řadách hroby místních řeholnic, kterým Babínský zůstal i po smrti blízko.

Památná Olše v Sobíně

Památná Olše v Sobíně

5. Víte, který památný strom je chráněn proto, že dokázal přežít kolektivizaci 50. let?

Olše v Sobíně. Dříve tu bylo ve zdejší krajině olší obrovské množství. Ani jedna, kromě této, však nepřežila rozorávání mezi a slučování polí. Tato Olše v Sobíně tak zůstala stát široko daleko jediná. Dosahuje výšky čtrnácti metrů, její stáří odhadují odborníci na na 100 let a v obvodu kmene má tři metry.

6. Víte, která církevní budova v Praze 18 má neustále připomínat potupu českého národa v bitvě na Bílé Hoře?

Jde o národní kulturní památku poutního kostela Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře. Tento svatostánek společně s klášterem benediktinek ještě patří do katastru Řep, a proto do katastru Prahy 18. Pokládání základního kamene stavby, která měla připomínat velké vítězství císařských vojsk a katolické církve nad českými stavy, se 25. dubna 1628 zúčastnil císař Ferdinand II. Ambity kláštera jsou dílem, podle tvrzení mnoha historiků, Jana Blažeje Santini Aichla. Nikde však nebylo nalezeno nic, co by tuto informaci podpořilo. I tak se jedná o jednu z nejfamóznějších barokních staveb v našich podmínkách.

Národní kulturní památka kostel Panny Marie Vítězné na Bílé HořeNárodní kulturní památka kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře

7. Víte, která slavná česká zpěvačka uzavřela svůj život v klášteře Kongregace milosrdných sester svatého Karla Boromejského?

Eva Pilarová. V klášteře zemřela trojnásobná zlatá slavice 14. března 2020 na problémy spojené s onemocněním ledvin. Samotný klášter byl postaven v letech 1858-64. Sloužil nejprve jako sirotčinec, po čtyřech letech však zde byla zřízena ženská trestnice. Ta svoji činnost ukončila až v roce 1948, kdy byla přestavěna na domov důchodců. Ani ten tu však nevydržel dlouho a už v roce 1958 zde sídlil Výzkumný ústav zemědělské techniky. Sametová revoluce umožnila návrat majetku sestrám boromejkám. Ty zde zřídily domov pro nemocné seniory, ale zároveň se zde nachází i oddělení výkonu trestu pro ženy.

8. Víte, kde se podařil odkrýt jeden z nejvýznamnějších archeologických objevů světa?

Na Zličíně. Nedaleko dnešního depa souprav metra se při přípravě lokality pro výstavbu domů podařilo uskutečnit vrcholný objev. V letech 2005-2008 zde bylo odkryto hradiště s největším středoevropským pohřebištěm z doby stěhování národů. Odkryto bylo celkem 177 kosterních hrobů z období druhé a třetí třetiny pátého století.

Na hřbitově řádových sester v Řepích se natáčel film Kytice, a to povídka Svatební košile

Na hřbitově řádových sester v Řepích se natáčel film Kytice, a to povídka Svatební košile

9. Víte, v jakém filmu si zahrál hřbitov boromejek v Řepích?

V této části hřbitova se natáčela povídka Svatební košile z filmu Kytice režiséra F. A. Brabce. V této povídce se nevěsta Klára Sedláčková-Oltová snažila přivolat svého milého Karla Rodena z vojny. Velice emotivní a hororověromantický příběh ještě dokreslovala postava umrlce v podání Jiřího Schmitzera.

10. Víte, jak se jmenoval Zličín až do roku 1910?

Zlejčín. Důvod byl prostý. Legenda tvrdí, že už od samého počátku historie obce, tedy od poloviny 11. století, zde žili zlí lidé. Tak jen doufejme, že už to dnes neplatí.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných