Pražák jako poleno – kvíz o Praze 9

23. 09. 202222:29
Pražák jako poleno – kvíz o Praze 9
foto: Petr Kouba, PrahaIN.cz (stejně jako ostatní foto v textu)/Botanická zahrada v Malešicích dostala zimní šedý nádech jinovatky a mlhy

Toto oslovení bývá často chápáno spíš hanlivě, ale udělejme z něj na PrahaIN.cz přednost. Správný Pražák jako poleno totiž zná svůj les, kde roste a doslova něco ví o každém pařezu, o který zakopne. Můžete tedy i vy směle prohlásit, že jste Pražák jako poleno?

Zkusme tedy prozkoumat vaše znalosti o metropoli. Tentokrát o správní části nebo chcete-li o městském obvodu Praha 9. Jedná se o katastrální území Proseka, jižní poloviny Střížkova, téměř celých Hrdlořez, drtivé části Vysočan, zhruba pětiny Libně, západní třetiny Hloubětina a nepatrné části Malešic. Správní část Praha 9 zabírá plochu zhruba 14 km2, což jsou necelá 3 procenta celkové výměry metropole. Žije tu ale 60 tisíc obyvatel, což tvoří zhruba 4,5 procenta celkového počtu obyvatel hlavního města.

Připravili jsme pro vás deset otázek, které potvrdí vaši oprávněnost honosit se titulem Pražák jako poleno. Sebrali jste dost odvahy? Pokuste se najít odpovědi na následující otázky. Drobnou nápovědou budiž skutečnost, že test se týká deváté správní městské částí.

Otázky:

1. Víte, kolik stanic metra najdeme na Praze 9?

2. Víte, jak se jmenuje ulice ve Vysočanech, kde byly nalezeny nejstarší důkazy o osídlení?

3. Víte, jaké ženské jméno nese vysočanský mrakodrap?

4. Víte, v jakém roce byla ve Vysočanech otevřena slavná fabrika Kolben a spol.?

5. Víte, jak se jmenuje nejkrásnější funkcionalistická vila Vysočan?

6. Víte, kde se na jediném místě v Praze těžilo černé uhlí?

7. Víte, kde najdeme v této části metropole botanickou zahradu?

8. Víte, kdy přesně zasáhl spojenecký nálet Vysočany?

9. Víte, jaký název má na starých mapách Prosek?

10. Víte, kde najdeme jediný pozůstatek dnes už neexistující železnice mezi Vysočany a Denisovým nádražím na Těšnově?

Správné odpovědi:

1. Víte, kolik stanic metra najdeme na Praze 9?

Pět. Dvě na červené lince C. Jde o stanice Střížkov a Prosek. Tři pak na žluté lince B – Českomoravská, Vysočanská a Kolbenova.

Interiér stanice metra Střížkov na trase C pražského metra

Interiér stanice metra Střížkov na trase C pražského metra

2. Víte, jak se jmenuje ulice ve Vysočanech, kde byly nalezeny nejstarší důkazy o osídlení?

Na Krocínce. Tady byly odhaleny hroby lidí kultury šňůrové keramiky a kultury zvoncových pohárů. To vše dává důkaz o tom, že Vysočany byly obydleny už v pozdní době kamenné.

3. Víte, jaké ženské jméno nese vysočanský mrakodrap?

Eliška. V roce 2013 vyrostla tato pátá nejvyšší stavba v Praze. Najdeme ji na křižovatce ulic Ocelářská a Freyova. Budova je vysoká 93,6 metrů; jde o druhou nejvyšší bytovou stavbu v metropoli a zároveň šestou nejvyšší budovu Česka. V letech 2013-18 se jednalo dokonce o nejvyšší bytový dům. Titul Elišce odebral mrakodrap V Tower na Pankráci, který je vyšší o 10 metrů. Architekt stavby Ivan Sládek vycházel z toho, že Vysočany byly průmyslovou čtvrtí. Konstrukce připomíná velká okna továren. Budova má 27 pater, z toho dvě podzemní. Do 15. patra jsou jen malometrážní byty. Od 16. do 19. podlaží jsou na patrech větší byty s vyšším standartem. Od 20. patra už jde jen o velkometrážní byty a v nejvyšším poschodí je jediná rezidence se třemi terasami.

4. Víte, v jakém roce byla ve Vysočanech otevřena slavná fabrika Kolben a spol.?

Tato světově proslulá továrna vznikla v roce 1896. Skutečně se jmenovala jen Kolben a spol, jenže tou dobou už 44 let působila v Karlíně firma Daněk a spol. Jejich spojením v roce 1927 vznikl největší strojírenský gigant v Československu. Hlavní náplní byla výroba kolejových vozidel, tedy parních a dieslových lokomotiv, ale i tramvají. Bez této společnosti bychom ale neměli v metropoli ani Petřínskou rozhlednu nebo Průmyslový palác.

Detail funkcionalistické Hajnovy vily ve Vysočanech

Detail funkcionalistické Hajnovy vily ve Vysočanech

5. Víte, jak se jmenuje nejkrásnější funkcionalistická vila Vysočan?

Hajnova vila. Vznikla podle návrhu architekta Ladislava Žáka. Stavba vyrostla na adrese Na Vysočanských vinicích 404/31 v letech 1932 až 1933. Patřila spolumajiteli továrny Avia Miroslavu Hajnovi. Za zmínku stojí kapitánský lodní můstek na střeše. Ten si nechal Hajn postavit, aby mohl pozorovat letadla na kbelském letišti. Raritou je pak doposud fungující funkcionalistická garáž.

6. Víte, kde se na jediném místě v Praze těžilo černé uhlí?

V západní části Hloubětína.

7. Víte, kde najdeme v této části metropole botanickou zahradu?

V Malešicích. Školní botanická zahrada založena kolem roku 1920. Veřejnosti je běžně přístupná, i když hlavní důvod existence je vzdělávání žáků. Setkat se tu můžeme s více než pěti tisíci druhy rostlin a stromů. Na ploše 11 hektarů se nacházejí i tropické skleníky.

Opuštěná botanická zahrada v Malešicích

Opuštěná botanická zahrada v Malešicích

8. Víte, kdy přesně zasáhl spojenecký nálet Vysočany?

25. března 1945. Jedná se o jeden z nejhorších válečných náletů s velkými ztrátami na životech i na majetku.

9. Víte, jaký název má na starých mapách Prosek?

Prosík. Název však podle jazykovědců rozhodně nevychází od slova prositi, ale jazykový základ jména lze opravdu spatřit v tom, že cestu na sever z Prahy bylo nutné ve středověku opravdu razantně prosekat.

10. Víte, kde najdeme jediný pozůstatek dnes už neexistující trati mezi Vysočany a neexistujícím Denisovým nádražím na Těšnově?

Je to torzo železničního mostu v parku Podviní. Trať spojovala nádraží ve Vysočanech s dnes neexistujícím nádražím na Těšnově. To se jmenovalo Denisovo a novorenesanční budova patřila k nejkrásnějším v Evropě. Severozápadní křídlo překáželo připravované výstavbě magistrály, a tak byla část budovy zbořena v roce 1978. Zbytek byl odstřelen v roce 1985.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných