REAKCE: Petr Ostrouchov k tvrzení Ivana Fíly

08. 11. 202214:12
REAKCE: Petr Ostrouchov k tvrzení Ivana Fíly
foto: Petr Ostrouchov, se svolením/Petr Ostrouchov

Na webu PrahaIN.cz byl zveřejněn článek, který vycházel z rozhovoru se scenáristou Ivanem Fílou na téma sporu ohledně filmu „Muž, který stál v cestě“. Na redakci se nyní obrátil právní zástupce společnosti BIO ILLUSION s.r.o., která s Ivanem Fílou vede právní spor o uvedený film.

Podle advokáta Petra Ostrouchova obsahuje článek, který byl sepsán na základě rozhovoru s Ivanem Fílou, řadu skutkových tvrzení neoprávněně se dotýkajících jeho profesní cti a dobrého jména.

Ivan Fíla mě soustavně již třetím rokem dehonestuje šířením lží na mou adresu, ať již prostřednictvím hromadné e-mailové korespondence, příspěvků na Facebooku nebo občas v médiích, když je výjimečně jeho smyšlenkám dopřáno poslechu. Stal jsem se terčem jeho podpásových útoků jen proto, že v právním sporu s ním zastupuji jako advokát protistranu. Nic tak podlého, jako útoky Ivana Fíly, jsem za 22 let své advokátní praxe nezažil,“ napsal Ostrouchov.

Redakce se proto rozhodla zveřejnit jeho reakci na dotyčný článek v plném znění. 

Citace: „Ivan Fíla podotýká, že v minulosti jej Ostrouchov v podobném autorskoprávním sporu (film Kajínek) zastupoval a díky tomu zná jeho strategii a způsob uvažování, které nyní využívá ve prospěch protistrany. Režisér, který po maturitě emigroval do Německa (později žil a pracoval v Hollywoodu), a dokázal se v tamním prostředí prosadit, je šokován těmito praktikami, které jsou podle něj v Německu nebo v USA nemyslitelné, což mu na jeho dotaz potvrdila i Hessenská advokátní komora a také právníci v Los Angeles. V Česku ovšem byla Fílova stížnost na Ostrouchovův střet zájmů advokátní komorou zamítnuta, aniž by komora na všechny Fílou popsané konkrétní případy odpověděla.“

Reakce Petra Ostrouchova: Žádné předpisy nebrání advokátovi převzít právní zastoupení proti bývalému klientovi, pokud věc nijak nesouvisí s věcí, v níž jej v minulosti zastupoval. Pravidla při výkonu advokacie důsledně ctím, nikdy jsem neměl žádný kárný problém. Ivana Fílu jsem zastupoval ve věci „Kajínek“ před téměř patnácti lety a věci spolu naprosto nijak nesouvisí. Soud i Česká advokátní komora konstatovaly, že na mé straně nejsou žádné překážky střetu zájmů. Úplně shodně platí tato pravidla i v Německu a USA, tj. je lež, že by to tam „bylo nemyslitelné“, jak tvrdí Ivan Fíla. Česká advokátní komora se v plném rozsahu na několika stranách vypořádala s každou jednotlivostí stížnosti, kterou Ivan Fíla na mne podal, a žádné porušení advokátních pravidel neshledala. „Strategii a způsob uvažování“ Ivana Fíly znám v plném rozsahu až za poslední tři roky a zpětně bych byl opravdu rád, kdybych tohoto poznání býval zůstal ušetřen.

Citace: „Jako příklad střetu zájmů Petra Ostrouchova uvádí příběh Jana Lekeše. Lekeš měl za ČT na starosti Fílův film, současně ale podle režiséra spolupracoval s Ostrouchovem jako hudebním skladatelem a hercem na dvou minisériích. „Střet zájmů byl evidentní a neoddiskutovatelný. Komora to však přešla mlčením. Očividně si to nechtěla rozházet s mocnou advokátní kanceláří Vyskočil, Krošlák, spol., kam Ostrouchov patří,“ říká otevřeně Fíla. (…) Kreativního producenta ČT Jana Lekeše jsme jako svědka nechali předvolat k soudu a soudce to z nepochopitelných důvodů zamítl,“ doplňuje režisér pro ilustraci.“

Reakce Petra Ostrouchova: Jde o zcela absurdní pohled Ivana Fíly na problematiku střetu zájmů. Za prvé: Jan Lekeš na filmu „Muž, který stál v cestě“ nijak nespolupracuje a nespolupracoval, protože ani Česká televize se na něm nepodílela a nepodílí, pouze se s ní o možné spolupráci jednalo. Za druhé: Jan Lekeš se mnou nijak nespolupracoval jako s hudebním skladatelem či hercem; oba projekty, které má Ivan Fíla na mysli, vznikaly v nezávislých produkcích a při práci na nich jsem nijak s Janem Lekešem nepřišel do styku. Za třetí a hlavně: Nikdo nikdy nenavrhl ani nepředvolal Jana Lekeše jako svědka. Takže celý „příběh Jana Lekeše“ je absurdní Fílův výmysl. Advokátní komora tuto jeho námitku „nepřešla mlčením“, pouze konstatovala, že naprostá většina Fílových spikleneckých konstrukcí nemá s pravidly střetu zájmů při výkonu advokacie nic společného.

Citace: „Producent a jeho mediálně na advokáta nadmíru prezentní Petr Ostrouchov,“ uzavírá Ivan Fíla, „vytáhli na mě před pár dny v Lidových novinách těžký kalibr prokazatelných lží a pomluv, aby mě ve stylu osvědčené putinovské demagogie dehonestovali. Ostrouchov si i za cenu porušení tiskového zákona vymohl od vedení LN rozhovor na objednávku,“ vypráví nejnovější vývoj kauzy.“

Petr Ostrouchov: Pokud si někdo vymohl „rozhovor na objednávku“ u Lidových novin, pak to byl spíše Ivan Fíla; vyšel na začátku října a je plný žalovatelných a nepravdivých tvrzení a pomluv na adresu producenta filmu, na mou adresu, ale třeba i na adresu herce Tomáše Töpfera, které si redaktor dopředu nijak neověřil a Fílovi bezprecedentně poskytl celou stranu k soukromému „vyřizování si účtů“. Lidové noviny nám poté logicky a správně poskytly úplně shodný prostor, abychom měli možnost se bránit a Fílovy předchozí lži vyvracet. Otázky nám kladl ten stejný redaktor. I tak je nyní obsah Fílova rozhovoru v LN předmětem osobnostně-právní žaloby a trestního oznámení. Výraz „osvědčená putinovská demagogie“ nebudu komentovat, jeho použití vypovídá spíše o Ivanu Fílovi a jeho stylu komunikace.

Citace: „Ostrouchov a jeho kancelář zřejmě tahá v pozadí za tak silné nitky, že mu nakonec všichni vyhoví,“ dodává režisér, podle kterého je tento vlivný hráč české umělecké scény nemile překvapen, že se mu někdo postavil. „Což on s jeho cholerickou náturou bez špetky stavovské cti a kritické sebereflexe těžce nese a proto se na mě tak mstí,“ uzavírá Ivan Fíla.“

Reakce Petra Ostrouchova: Myslím, že toto není potřeba komentovat. Stavovskou čest pevně a důsledně držím po celou dobu práce advokáta, Fílovy útoky v tomto smyslu představují podstatný zásah do mého práva na ochranu osobnosti, proti kterému se pochopitelně bráním. A hovoří-li o „cholerismu, nedostatku sebereflexe a pomstě“ právě Ivan Fíla, je to opravdu úsměvné….. Jako advokát řeším mnoho sporů za své klienty, tj. jsem zvyklý, že v rámci mé práce „se mi někdo postaví“. Zatím jsem se však vždy setkal se slušným a profesionálním řešením sporů, až do chvíle, než se mi „postavil“ Ivan Fíla se svou specifickou a chorobnou potřebou dehonestovat formou osobních útoků každého, kdo není na jeho straně. Měl bych se možná cítit poctěn fabulací o „vlivném hráči“, ale v mém případě jde skutečně jen o dvě věci: Za prvé: o profesionální poskytování právních služeb společnosti, s níž Ivan Fíla aktuálně vede právní spor. Za druhé: o nezbytnou obranu proti Fílově pokračující dehonestaci, což je pro mne skutečně nová a velmi nevítaná zkušenost. Nejsem nicméně první, na koho Ivan Fíla takto veřejně kydá špínu, je to jeho běžný styl komunikace. Není asi náhoda, že již 20 let nenatočil žádný film, přestože je nesmírně talentovaným filmařem. Dokázal se totiž podobným způsobem rozhádat už s mnoha producenty v Čechách i v zahraničí.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných