Tisíce umělců, dva studentské Oscary - to je bilance školy, která dnes slaví

24. 01. 202213:31
Tisíce umělců, dva studentské Oscary - to je bilance školy, která dnes slaví
foto: Se svolením ÚSTR/V roce 1989 stáli studenti AMU u politickospolečenských změn

Dnes je to přesně 75 let, co byla slavnostně otevřena Akademie múzických umění v Praze. Jedná se o největší uměleckou vysokou školu v České republice.

Na počátku historie školy stál dekret prezidenta republiky Eduarda Beneše z 27. října 1945. Už tehdy bylo rozhodnuto o tom, že bude zřízena vysoká škola do té doby v Československu neobvyklého typu, která bude poskytovat vzdělání v uměleckých oborech.

Pražská AMU má tři fakulty - divadelní (DAMU), filmovou a televizní (FAMU) a hudební a taneční (HAMU). Všechny tři fakulty v průběhu vývoje prošly velmi zajímavým vývojem, který byl v mnoha ohledech naprosto unikátní a představoval i v Evropě vůdčí počiny v kulturním světě.

Kdo by neznal DISK či novou vlnu českého filmu

Už v roce 1948 vzniká v Karlově ulici čp. 8 pověstné divadlo DISK, které je dodnes místem, kde herečtí absolventi představují výsledky svého snažení v absolventských představeních.

 Ještě dřív, už v roce 1946, ale byly položeny základy filmové školy, která se stala pátou nejstarší filmovou školou na světě. Předběhly jí jen podobné ústavy v Moskvě, Berlíně, Paříži a Římě.

Dalším zlomovým datem je rok 1957, kdy na FAMU přichází režisér Otakar Vávra. Pod jeho vedením vzniká nová koncepce školy a právě jemu vděčíme za to, že z jeho žáků vyrůstají představitelé české filmové nové vlny 60. let. Jmenovitě se jedná o Miloše Formana, Jana Schmidta, Jiřího Menzla, Věru Chytilovou nebo Evald Schorma.

Dvakrát Oscar pro mladé filmaře

V roce 2019 získává FAMU druhého studentského Oscara. Zasloužilo se o něj loutkové drama s názvem Dcera. Je to velký úspěch, který byl zopakován po 30 let, kdy si z Los Angeles odvezl studentského Oscara film Ropáci.

Za 75 let působení prošli pražskou AMU tisíce absolventů, z nichž mnozí se vrátili zpět jako učitelé, profesoři, lektoři. Do dalších let přejme AMU hodně nadaných žáků a nám divákům a posluchačům mnoho úžasných zážitků, které nám absolventi poskytují.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných