Na Kampě bude umístěna instalace Viktora Karlíka Hlasy z podzemí

16. 11. 202116:30
Na Kampě bude umístěna instalace Viktora Karlíka Hlasy z podzemí
foto: Se svolením Galerie hlavního města Prahy (stejně jako ostatní snímky v článku) /Instalace Viktora Karlíka Hlasy z podzemí

Galerie hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město instaluje na Kampě k výročí 17. listopadu cyklus Viktora Karlíka Hlasy z podzemí. Celé dílo tvoří jeden kruhový a třináct čtvercových reliéfů, které odkazují na kanálové poklopy.

„Program Umění pro město nechává v uměleckém projektu Viktora Karlíka znovu zaznít hlasy umělců, které komunisté zatlačili na desítky let do podzemí. Více jak třicet let vždy 17. listopadu slavíme svobodu nejen uměleckého projevu, a letos máme ještě jeden velký důvod k oslavě. Poprvé od sametové revoluce nejsou představitelé komunistického režimu součástí vlády. Věřím, že už se nebude opakovat doba, kdy byli umělci, filozofové, ale i obyčejní lidé vězněni pod poklopy totality,“ říká Hana Třeštíková, radní hl. m. Prahy pro kulturu a cestovní ruch.

Soubor Hlasy z podzemí vytvořil autor plastik a objektů, malíř a grafik Viktor Karlík v letech 2000–2013 a zahrnuje svébytné objekty: litinové poklopy kanálů s citacemi třinácti básníků, jejichž tvorba je spojena s Prahou – Jiřího Koláře, Jana Hanče, Zbyňka Hejdy, Andreje Stankoviče, I. M. Jirouse, Egona Bondyho, J. H. Krchovského, Pavla Zajíčka, Filipa Topola a dalších.

„K dílu všech těchto autorů mám osobní vztah. Jsem jejich dlouholetý čtenář. Některým z nich jsem graficky upravil nebo výtvarně doprovázel jejich knihy. Všechny tyto básníky vyjma Jana Hanče jsem osobně poznal a s některými i sdílel vymezený čas,“ popisuje autor Viktor Karlík.

Pomyslnou tečkou, ale také mottem celého souboru čtvercových poklopů, je podle Karlíka jediný dekl kruhový se slovy Marcela Duchampa z roku 1961: „The great artist of tomorrow will go underground“.

 

Kruhový dekl se slovy Marcela Duchampa z roku 1961: „The great artist of tomorrow will go underground.“

„Jeho výrok mimo jiné dokonale vystihuje osudy skutečných osobností kultury a jejich děl v totalitních režimech druhé poloviny 20. století a pronikavost Duchampovy myšlenky se znovu prohlubuje i dnes,“ dodal Karlík.

„Praha 1 byla odjakživa centrem kultury, za komunismu vedle kultury oficiální i té neoficiální, undergroundové, podzemní, ať už se jednalo o hudbu, divadlo anebo literaturu,“ poznamenal starosta Prahy 1 Petr Hejma.

„Cyklus je svým obsahem zásadní a velice aktuální připomínkou naší předlistopadové reality, kdy se otevřeně mohlo mluvit pouze neoficiálně a v podzemí. Je to zároveň pocta osobnostem, které se v atmosféře represí totalitního režimu vyjadřovaly svobodně a kriticky, a to je pozice, na kterou ani dnes není možné rezignovat,“ vysvětluje ředitelka GHMP, Magdalena Juříková.

Hlasy z podzemí jsou součástí rozsáhlého cyklu Karlíkových plastik, objektů a akcí s názvem LITERATURA, které lze právě v těchto měsících vidět v pražském DOXu na výstavě, jejíž kurátorkou je Magdalena Juříková.

Projekt vznikl ve spolupráci s městskou částí Praha 1 a nad počinem převzal záštitu starosta Petr Hejma. Program Umění pro město je financován Magistrátem hlavního města Prahy s podporou radní pro kulturu a cestovní ruch Hany Třeštíkové.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných