Na tuto výstavu raději s online vstupenkou. O expozici ´Frida Kahlo – Fotografie´ je velký zájem

05. 11. 202115:45
Na tuto výstavu raději s online vstupenkou. O expozici ´Frida Kahlo – Fotografie´ je velký zájem
foto: Se svolením Galerie hlavního města Prahy (stejně jako ostatní snímky v článku) /Frida ležící na břiše, Nickolas Muray, 1946

FOTO Vzhledem k vysoké návštěvnosti výstavy vám doporučujeme zakoupení vstupného online prostřednictvím sítě GoOut. Vstupenky jsou platné pro vámi vybraný čas, což zaručí, že nebudete čekat v případných frontách. Vstupenku zakoupenou online vám zkontrolují v přízemí Domu U Kamenného zvonu, ve kterém se výstava nachází. Nemusíte tak stát frontu u pokladny – zamiřte přímo ke kustodovi, jehož stanoviště je označeno nápisem GoOut – vstupné zakoupené online.

Diego Rivera, Fridin manžel věnoval po její smrti v roce 1954 Modrý dům Mexiku a jeho lidu. To byl počátek dnešního Muzea Fridy Kahlo, jednoho z nejpopulárnějších muzeí na světě. Osobní archiv, zahrnující přes šest tisíc fotografií, výkresy, dopisy a typickou Fridinu garderobu, byl však otevřen teprve v roce 2003 a tehdy začalo jeho zpracování. Přestože pro Fridu měla fotografie velký význam, větší část její sbírky zůstala na přání Diega Rivery před veřejností skryta po dobu 50 let. K nalezeným fotografiím byl pozván přední znalec a historik Pablo Ortiz Monasterio, který uspořádal výsledný výběr a rozčlenil jej do šesti tematicky ucelených kapitol, které dnes tvoří tuto výstavu.

 

Frida maluje portrét svého otce, Giselle Freund, 1951

241 dosud neznámých fotografií

Ta přináší 241 dosud neznámých fotografií, které zachycují různá období ze života Fridy, její rodiny, blízkých přátel, obdivovatelů a osobností, kterých si sama vážila. Kapitoly nesou názvy Původ; Modrý dům; Politika, revoluce a Diego; Rozbité tělo; Lásky a Fotografie. Kromě historické a umělecké hodnoty vystavených fotografií jsou některé z nich cenné i tím, že byly pořízeny slavnými fotografy, kteří se s Fridou přátelili, jako byli Man Ray, Martin Munkácsi, Edward Weston, Brassaï, Tina Modotti, Pierre Verger a Lola Manuel Álvarez Bravo. Katalog k výstavě Frida Kahlo – Fotografie je výsledkem pečlivého výběru z tisíce různorodých fotografií (momentálně je katalog rozebrán, připravuje se jeho dotisk, který bude dostupný ještě během výstavy v listopadu).

 

Frida s Diegem Riverou, anonym, kolem roku 1945

 

Fotografie Fridy Kahlo jsou poprvé představeny v Praze

Výstava Frida Kahlo – Fotografie se koná od 15. 10. do 16. 1. 2022 a pořádá ji Galerie hlavního města Prahy (GHMP) v Domě U Kamenného zvonu (Staroměstské nám. 13, Praha 1). Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 20 hodin. Kurátor výstavy je Pablo Ortiz Monasterio. Výstavu organizuje Terra Esplendida, portugalská agentura, která ji od roku 2009 představila na mnoha místech obou amerických kontinentů a v několika zemích Evropy. K dnešnímu dni ji mělo možnost vidět více než milion návštěvníků. Agentura GHMP oslovila před třemi lety na základě zkušeností s výstavou amerického fotografa Sama Shawa, která proběhla v Domě fotografie GHMP na přelomu let 2016–2017. Výstava Frida Kahlo – Fotografie otevírá nový pohled na bouřlivý život jedné z nejtajemnějších a zároveň nejviditelnějších postav umění Latinské Ameriky.  Výstava putovala zejména po obou amerických kontinentech a v Evropě byla představena zatím v Portugalsku, Německu a Polsku. Z Prahy výstava odcestuje do Ghentu v Belgii. Vstupenky můžete zakoupit ZDE.

 

Fotografie provázela Fridu od dětství. Její dědeček i otec byli profesionální fotografové a ona sama se fotografii intenzivně věnovala. Během svého života také nashromáždila velkou sbírku daguerrotypií a pohlednic z 19. století, fotografií rodiny a přátel, působivých portrétů sebe sama včetně fotografií, do nichž všelijak zasahovala, upravovala je vystřihováním a vpisovala do nich různé dedikace, aby zdůraznila svůj osobní vztah k jejich obsahu. Pro Fridu byla fotografie nejen dokladem prožitých událostí, představovala pro ni trvalý kontakt s blízkými a mnohdy sloužila jak výchozí materiál pro její malbu.

 

Frida Kahlo, Lola Alvarez Bravo, kolem roku 1944

Inspirace fotografiemi

Právě po objevení archivu Fridy Kahlo se jasně ukázalo, že mnoho jejích děl má svůj původ ve fotografiích. Klíčovou roli v její tvorbě sehrála například její inspirace otcovými fotografickými autoportréty. V interview pro CBC Radio připomněl Pablo Ortiz Monasterio, že samotná sbírka fotografií, způsob, jakým byla shromážděna a jak se s ní pracovalo, vytváří intimní, avšak v mnoha ohledech barvitější a úplnější obraz malířčiny osobnosti. Ať vědomě, či nikoliv nám umělkyně díky úžasné rozmanitosti pečlivě uchovaných fotografií odhaluje složitou strukturu vlastní identity, kterou jsme dosud znali výhradně z řady více jak 50 malířských autoportrétů, v nichž otevřeně odhaluje své nitro, vždy s hrdostí a důstojností navzdory všem strádáním a fyzickému utrpení. Výstava je pohledem za zrcadlo těchto autoportrétů.

 

Frida Kahlo s lékařem Juanem Farrilem, Giselle Freund 

Ikona ve fotografii

Je to koláž, která odkrývá nové detaily ze života jedné z ikonických postav 20. století. Pro šest kapitol výstavy bylo vybráno 241 fotografií. Věnují se jejímu původu, tzv. Modrému domu – Casa Azul, politice, revoluci a Diegu Riverovi, jejímu rozbitému tělu a Fridiným láskám a přátelstvím. Tyto dnes už historické dokumenty doby jsou však také dokladem umění a specifického pohledu dalších umělců, jejichž fotografie jsou rovněž součástí kolekce, jako např. Man Ray, Martin Munkácsi, Edward Weston, Brassaï, Tina Modotti nebo nedávno v Praze vystavená Gisèle Freund.

 

Diego Rivera ve svém ateliéru

 

Galerie hlavního města Prahy je jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice, která se ve své výstavní činnosti zaměřuje zejména na moderní a současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává umělecké sbírky hlavního města Prahy. V současné době GHMP vystavuje v sedmi objektech: v Domě U Kamenného zvonu, v Městské knihovně – 2. patro, v Colloredo-Mansfeldském paláci, v Domě fotografie, v Bílkově vile, v Zámku Troja a v Domě Františka Bílka v Chýnově.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných