Pád komunistické diktatury připomíná výstava na radnici Prahy 4

23. 11. 202208:11
Pád komunistické diktatury připomíná výstava na radnici Prahy 4
foto: MČ Praha 4/Výstava Studentská revoluce 1989

Výstava s názvem Studentská revoluce 1989 je až do konce listopadu k vidění ve vestibulu Úřadu městské části Praha 4. Zaměřuje se na pád komunistické diktatury, jeho příčiny i navazující události.

Podle informací na webu Prahy 4 se výstava věnuje zejména studentskému pohledu na revoluci. Na jedenácti panelech přináší informace o událostech předcházející i navazující na 17. listopad. Přístupná je volně až do konce listopadu v době otevření budovy.

První část expozice poukazuje na fakt, proč se jednou z klíčových skupin revoluce stali právě studenti. Popisuje také problémy první fáze revolučního hnutí a faktory, které pádu komunistického režimu přispěly.

Výstava mapuje i následující události a dnešní vzpomínky

V druhé části se pak návštěvníci seznámí s postupnou institucionalizací výsledků revoluce v podobě transformace parlamentu, prvních svobodných voleb i vyjednávání o vládách.

Autoři výstavy Blanka Mouralová a Václav Sixta pak v závěrečné fázi pokládají otázku, jak se připomínání revoluce měnilo v české společnosti v průběhu let. Nechybí ani zhodnocení, jak si tuto události pamatujeme a připomínáme dnes.

Žít ve svobodném světě není standard

„Domnívám se, že je připomínání doby sametové revoluce velmi důležité hned z několika důvodů. Především proto, abychom si uvědomili, že žít ve svobodném světě není v některých zemích běžné a normální. To, co my bereme za standardní věc a neumíme si představit jinou situaci, než že se můžeme svobodně rozhodovat, svobodně cestovat, svobodně studovat a i svobodně si říkat, co chceme, tak v některých zemích to není stále ještě dnes možné. Před rokem 1989 to rozhodně nebylo možné vůbec. Lidé, kteří byli, řekněme svobodomyslní, tak byli často zavíráni, utlačováni a nemohli vykonávat profesi, kterou vystudovali nebo kterou chtěli dělat,“ uvedl k významnému výročí starosta MČ Praha 4 Ondřej Kubín (ODS).

Na tvorbě výstavy se podílel Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek. Důležité pak je, že se expozice nevěnuje pouze dokumentaci známých faktů o studentské demonstraci ze 17. ledna, ale přináší i paradoxy z dnů předcházejících i následujících.

Pád komunismu se obešel bez obětí

Sametová revoluce bylo období politických změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem 1989. Výsledkem byl pád komunistického režimu a přeměna politického zřízení.

Revoluce se označuje sametová, protože během ní nebyl zmařen jediný život. Tento název dle historiků poprvé použili zahraniční novináři. Termín se pak začal používat jako synonymum pro všechny revoluce, u kterých nebylo pro převzetí moci použito násilí.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných