Sám sobě nahý: výstava současného umění v Praze

07. 12. 202122:00
Sám sobě nahý: výstava současného umění v Praze
foto: Nová galerie se svolením/výstava Sám sobě nahý obrazy

Současní umělci zvou veřejnost na výstavu v Praze v Nové galerii, kde předvádějí svá díla s tématikou aktu. Setkat se můžete jak s těmi, kteří vystavují již od minulého století, tak i s nejmladší generací současných českých umělců. Nejedná se pouze o oblast malířství, na své si přijdou i milovníci sochařství a dalších odrůd umění.

V Nové galerii na Vinohradech probíhá po celý měsíc skupinová výstava s názvem Sám sobě nahý představující díla současných umělců. Jedná se o výstavu moderního aktu, která bude otevřena až do 12. 1. Vystavovaná díla od celkem osmnácti umělců zastupují vedle výtvarného umění i fotografii a sochařství.

Kurátorem projektu je Jan Čejka, který sám provozuje J°CEJKA GALLERY. Ta slouží na jedné straně jako virtuální platforma s účelem pomoci, která pomáhá sledovat aktivity českých krajinářů, dále je pak možné navštívit samotné prostory galerie pana Čejky v kampusu FF UK.

Z důvodu zasazení do akademického prostředí je pro galerii stěžejní dialog. Galerie má tak charakter pokoje, kde se nad uměním setkávají studenti, mladí tvůrci a široká veřejnost společně s etablovanými umělci, teoretiky a sběrateli. Součástí galerie jsou stáže a pravidelný výstavní program. Při výběru vystavovaných děl, je kladen důraz na jejich bezčasovost, řemeslnost, příběh a sílu prožitku,“ uvádí Jan Čejka na webu své galerie.

 

 plakát Sám sobě nahý

 

V galerii na Vinohradech v rámci výstavy uvidíte díla: Daniela Balabána, Karla Balcara, Dany Bartoníčkové, Tomáše Císařovského, Jiřího Davida, Gabiny Fárové, Lenky Chánové, Kateřiny Komm, Filipa Kůrky, Martina Mainera, Ivana Pinkava, Václava Rodka, Jaroslava Róna, Pauliny Skávové, Pavla Šmída, Jakuba Špaňhela, Tomáše Tichého a Martina Velíšek. Všichni tito umělci mají za sebou již mnoho výstav a jejich zaměření je velmi různorodé.

Například v tvorbě Daniela Balabána, patřícího mezi současné přední ostravské umělce, v počátcích nalezneme především hrůzné obrazy a sakrální témata. Jeho obraz Rozsévač z roku 1986 jakožto jeden z počátků jeho tvorby, vyjadřuje vyčerpání z 80. let a promítá na plátno autorovo vnitřní rozpoložení. Ve své aktuální tvorbě se ale Balabán přiklání spíše ke spiritualitě a pracuje s postavami přemítajícími nad smyslem života.

Více generací na jednom místě

Tomáš Císařovský začal svou tvorbu prosazovat rovněž v 80. letech na neoficiálních přehlídkách. Stylem se jeho tehdejší tvorba podobala italské transavantgardě a později směřoval k postmodernímu vnímání tvorby a pohlížel na své umění jako na vizuální řeč. Vnesl tedy do malířství témata jako individuální a kolektivní paměť. Jeho obrazy se často vyznačují jednoduchým volným pozadím.

Mezi vystavujícími malířkami najdeme tvorbu mladé autorky Lenky Chánové. Je čerstvou absolventkou Ateliéru grafiky II na škole Vladimíra Kokolii. Malířka se soustředí na malbu akvarelem. Pomocí barevných stínů tvořených nejrůznějšími technikami štětce se snaží o zachycení lidských – zejména ženských – těl a pohybů.

 

Výstava Sám sobě nahý je tedy tvořena opravdu širokou škálou umělců, technik a přístupů, které dozajista vyvolají zajímavou atmosféru. Můžete ji navštívit na Balbínově 26 v otevírací době: středa 16:00-19:00, čtvrtek 16:00-19:00 a sobota 11:00-19:00. V pátek 17.12. je možnost od 18:00 navštívit výstavu s komentovanou prohlídkou, případně je možné se s galerií na komentované prohlídce i individuálně domluvit.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných