Ze zdí a nároží do galerií, aneb legendy street art a graffiti scény ve Ville Pellé

01. 08. 202221:34
Ze zdí a nároží do galerií, aneb legendy street art a graffiti scény ve Ville Pellé
foto: archiv Villa Pellé, Tomáš Rubín/Na výstavě ve Ville Pellé se společně vyfotili všichni aktéři výstavy Wall Street.

Začínali jako writeři, svá první graffiti stříkali potají na zdi a nároží. Dnes, stejně jako je tomu jinde ve světě, vystavují v galeriích a jejich jména i tagy jsou plnohodnotnou součástí současné výtvarné scény. Legendy jako je Bior, X-Dog, Tron, Masker, Point a další můžete až do začátku srpna vidět ve Ville Pellé v Dejvicích. Mnohá jejich současná díla vás dozajista překvapí.

„Graffiti v Česku opisuje podobnou křivku jako všude jinde ve světě. Z ilegální šedé zóny se dostalo do výstavních síní a galerií. Do postkomunistické republiky na periferii Evropy ho spolu s přísným berlínským stylem přinesli „věrozvěsti“ z Německa hned po Sametové revoluci a brzy se tu navzdory nedostatku informací i prostředků k jeho vytváření usadilo natrvalo. Od začátku se stalo nejen symbolem svobodné západní kultury, ale i jedním z generačních způsobů, jak se vymezit vůči špíně zanedbaných fasád a echu doznívající diktatury policejního státu,“ přibližuje v úvodníku výstavy Radek Wohlmuth, kurátor výstavy nazvané Wall Street.

Její ideou je představit špičku domácí graffiti a streetartové scény. Tu na výstavě, která potrvá do 7. srpna ve Ville Pellé reprezentují umělci známí spíše, než občanskými jmény pod svými tagy jako je Tron (Michal Škapa), Point (Jan Kaláb), Masker (Jakub Matuška) či X-Dog (Ondřej Vyhnánek), ale také řada dalších jako je Zeb One, Bior, Obic nebo Bill The Hobo.

Součást reality a nová vizuální energie

„Během divokých devadesátek se postupně objevolaly první zásadní crew, pilovaly styly a přicházely vlny nových writerů, jejichž věk se stále snižoval. Konec dalšího desetiletí  přinesl velké festivaly, přehlídky a výstavy. Zásadní byl především mezinárodní projekt Městem posedlí vytvořený v roce 2012 týmem kolem vysočanské Trafačky pro Galerii hlavního města Prahy. Graffiti bylo v té době stejně tak součástí reality všedního dne, jako novou vizuální energií, která se infiltrovala do prostoru otevřené umělecké scény. Dnes už je její neoddělitelnou součástí a někteří z autorů s kořeny v graffiti patří ke  sledovaným aktérům české výtvarné současnosti,“ popisuje Wohlmuth. Pouliční i institucionální sféra, podle jeho slov fungují jako spojené nádoby, autoři, kteří začínali se sprejem v ruce, se úspěšně etablují a získávají respekt i za zdmi galerií.

Zatímco někteří úplně opouštějí komunitní jména, jiní je používají jako odkaz na své začátky a původ, další dál skrývají svojí identitu. Není ale výjimkou, že bývalí writeři absolvují střední nebo i vysoké výtvarné školy a prosazují se nejen jako volní umělci, ale také v  grafickém designu nebo třeba architektuře.

„Kolektivní výstavní projekt Wall Street připomíná desetileté výročí kultovní expozice Městem posedlí, k níž se také volně vztahuje. Soustředí se tentokrát čistě na domácí  komunitu s ambicí reflektovat posun, který za poslední roky na výtvarné scéně ohledně bývalých writerů nastal, a představit je v trochu jiném kontextu. Základ autorské sestavy tvoří legendy českého graffiti, jež se iniciačního projektu účastnily, i několik dalších autorů, kteří se vyprofilovali v mezidobí uplynulé dekády,“ shrnuje kurátor výstavy.

Projekt podle oficiálního průvodního textu galerie nestojí na předem vymezené tematice nebo formálním přístupu, ale podobně jako původní výstava chce obsáhnout zásadní výrazové proudy, ať jsou to abstrakce, exprese nebo realistické tendence a je zaměřen především na silný autorský projev. „Výběr prací je ale koncipovaný tak, aby nejen představil výtvarné individuality, ale zároveň naznačuje také inspirační zdroje jejich prací, z nichž nejvíc zastoupené jsou písmo, ikonografie města nebo třeba cartoons a komiksová estetika,“ přiblížil Radek Wohlmuth.

Klíčovými slovy jsou podle jeho slov stejně jako „na ulici“ především individualita a skills. Ačkoliv je expozice zaměřená hlavně na malbu, dílčí roli hrají i objekty a instalace. V členitém prostoru galerie kombinuje závěsné obrazy s několika piecy vytvořenými symbolicky přímo na stěny.

Samotný název výstavy pak „podvratným způsobem“ kombinuje dva základní anglické termíny charakteristické pro tuto sféru vizuální kultury – wall (zeď) tedy typický prostor pro umisťování tagů i pieců a street (ulice) coby výchozí složka městského teritoria, které slouží jako otevřená „galerie“ pouličního umění.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných