Židovské muzeum získalo unikátní plátna malíře Clevea Graye v hodnotě milionů korun

11. 04. 202314:24
Židovské muzeum získalo unikátní plátna malíře Clevea Graye v hodnotě milionů korun
foto: Vlastimil Weiner, ČT, se svolením/Michaela Sidenberg představuje dílo Clevea Graye

VÍME PRVNÍ: Umělecké sbírky židovského muzea v Praze byly nečekaně obohaceny o významného představitele abstraktního expresionismu, amerického malíře Clevea Graye, která vznikla pod bezprostředním dojmem umělcovy návštěvy Starého židovského hřbitova na pražském Josefově. Velice nás těší, že se rodina umělce rozhodla svěřit šest rozměrných pláten z Grayovy pozůstalosti do sbírek našeho muzea. Je to pro nás veliká čest. Máme velkou radost,“ řekla PrahaIN.cz Michaela Sidenberg, šéfkurátorka sbírek Židovského muzea v Praze.

Malby představují jeden z nejvýznamnějších darů do sbírek muzea za celou dobu své poválečné existence. „Tato výjimečná díla přímo inspirovaná geniem loci židovské Prahy mají hodnotu milionů korun. To ale není tak důležité, podstatnější je jejich hodnota umělecká. Svoji první cestu za železnou oponu podnikl Gray v orwellovském roce 1984. Vedla do Prahy a uskutečnil ji na pozvání tehdejšího amerického velvyslance Williama H. Luerse.

Během návštěvy jej hluboce zasáhla především návštěva Starého židovského hřbitovam" vysvětlila naší redakci Michaela Sidenberg a dodala:, „Podruhé do Prahy Gray přijel v únoru 1985, a to v souvislosti s výstavou současného amerického umění pořádanou v rezidenci velvyslance. O této druhé návštěvě jsme se dozvěděli až dodatečně, z dokumentů sledování STB dochovaných v Archivu bezpečnostních složek.”

Jak dále kurátorka uvedla, velkoformátové malby jsou součástí rozsáhlého cyklu V Praze (In Prague), o jehož genezi o čtrnáct let později Gray řekl v rozhovoru s americkým kritikem Nicholasem Foxem Weberem. „Byl jsem zcela ohromen. Židovský hřbitov na mě silně zapůsobil. Pomohl mi zbavit se mých nejniternějších úzkostí, jako bych sám sebe analyzoval. Najednou jsem byl vystaven strachu, s nímž jsem se dlouho marně potýkal.

Tíhy vědomí bolestného židovského údělu, pocitu, že i já bych mohl být odvlečen kamsi do noci, hluboce ukotvenému přesvědčení, že i mě dostihne to, čím byli Židé pronásledováni po staletí. Autopsie toho hřbitova byla děsivým, znepokojivým zážitkem - hroby překrývající se ve vrstvách, náhrobky natěsnané jeden na druhý, protože ani židovským mrtvým nebylo dovoleno expandovat za hranice ghetta. Ty kameny vypovídaly o touze navrátit lidskému duchu důstojnost alespoň ve smrti. Staly se pro mě metaforou nezlomnosti snu a modlitby ve chvílích, kdy se naděje zdá být v nedohlednu.

Michaela Sidenberg Michaela Sidenberg představuje obraz Clevea Graye. Foto: Vlastimil Weiner, ČT, se svolením 

Obrazy získalo Židovské muzeum od nadace Gray Art Partners kterou zastupují synové umělce, Luke a Thaddeus Grayovi.Ti vyjádřili nad příležitostí darovat obrazy do pražské sbírky potěšení s tím, že jsou přesvědčeni, že právě tam je jejich skutečný domov a že samotný akt daru pouze naplňuje osud, který jim byl od počátku určen.”

Muzeum plánuje představit Grayovy obrazy veřejnosti v rámci zvláštní výstavy, která se uskuteční v průběhu příštího roku.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných