Praha chce ochránit zaměstnance oznamující nekalé jednání

14. 12. 202122:00
Praha chce ochránit zaměstnance oznamující nekalé jednání
foto: facebook (se svolením)/Bezpečnost oznamovatelů je prý pro magistrát hlavní prioritou.

V souvislosti se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU), týkající se ochrany osob oznamujících porušení práva Unie, hodlá pražský magistrát přijmout několik konkrétních opatření. Zaměstnanci by díky nim mohli bezpečně podávat oznámení a následně na něj získají adekvátní reakci.

Již od 17. prosince v Česku začnou platit ustanovení vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU). Týkat se budou především ochrany osob oznamujících porušení práva Unie. Směrnice vyjasňuje postup při tzv. whistleblowingu. V praxi se jedná o situaci, kdy oznamovatel (whistleblower) upozorňuje na protiprávní jednání, jenž vykazuje znaky trestné činnosti, případně přestupku. Současně také na jakékoliv porušení předpisů v zákonem vymezených oblastech. Do této kategorie můžeme zařadit například ochranu prostředí, finanční záležitosti či ochranu zdraví.

Pokud se oznamovatel o nekalé činnosti dozvěděl v souvislosti se svojí prací, může na základě nových opatření případ nahlásit a ochránit tak veřejný zájem. „Ačkoliv bychom důslednější ochranu oznamovatelů nekalého jednání řešili tak jako tak v souvislosti s plánovanou implementací protikorupčního systému dle ISO 37001, jsem rád, že díky aktivitám Evropské unie se tomu úřad věnuje už nyní. Je velmi nešťastné, že vláda Andreje Babiše nebyla schopná implementovat směrnici o whistleblowingu ve stanoveném termínu do konce letošního roku. Zatím tedy bohužel nemáme komplexní zákonnou úpravu této problematiky. Doufám, že to budoucí vláda co nejrychleji  napraví,“ vysvětluje pražský radní pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský.

Bezpečnost na prvním místě

Jednat na základě nové směrnice musí nově i hlavní město Praha, z tohoto důvodu se v současné době intenzivně připravuje na dostatečné zajištění její realizace. Mezi hlavní priority patří především zavedení tzv. vnitřního oznamovacího systému (VOS), jehož součástí bude nastavení procesů vyřizování, zpracovávání a uchovávání jednotlivých oznámení. Principem tohoto systému je zejména získávání souborů postupů a pravidel, která umožňují oznamovatelům bezpečné nahlášení. Posléze pak odpovídající reakci.

Magistrát momentálně plánuje hned několik konkrétních kroků. V první řadě zavedení samotného VOS, s tím, že bude kladen maximální důraz na ochranu totožnosti oznamovatele. Následně by měla vzniknout bezpečná komunikační aplikace, díky které bude Praha přijímat a dále pak zpracovávat jednotlivá podání. Mezi další oznamovací platformy by mělo patřit také písemné podání (email, dopis), případně osobní nebo telefonické.

Zajištěno by mělo být taktéž jmenování osob z řad zaměstnanců věcně příslušného odboru magistrátu, jejichž kontakty budou uveden na webových stránkách www.praha.eu, aby případní whistlebloweři věděli, na koho se mohou obrátit. Osvětu nové směrnici by mělo přinést také plánované odborné školení pro zaměstnance magistrátu.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných