Adam Scheinherr (Praha sobě): Aktuálně běží stavby za více než 22 miliard Kč

06. 01. 202318:21
Adam Scheinherr (Praha sobě): Aktuálně běží stavby za více než 22 miliard Kč
foto: Rudolf Komár, PrahaIN.cz/Adam Scheinherr

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Člen zastupitelstva hl. m. Prahy za Praha sobě na svém Facebooku 2. ledna k dopravě v Praze ve světle povolební situace

Rok 2023 na naší pražské cestě I./II.

Co čeká cestující MHD, řidiče, chodce či cyklisty v roce 2023? Prozatím ze strany vítěze voleb, koalice SPOLU, bohužel nevidím, i po jejich totálním fiasku s volbou primátora, jakoukoliv vůli se pokusit jakkoliv dohodnout a setkat se nad utvořením schopné a hlavně stabilní koalice pro naše město. Přes naše četné nabídky se uskutečnilo s námi jen jedno seriózní jednání v říjnu, které ale záhy bylo koalicí SPOLU využito pouze k vyjednávání s Piráty, zejména kvůli jejich požadavku, ať ve vedení města nesedí trestně stíhaní. Situace pro město je tedy nejasná a já jen doufám, že se probudí alespoň trochu rozumu a potlačí se ego a touha po moci neodpovídající volebním výsledkům… Město to potřebuje a infrastrukturní projekty o to více.

Když jsem přebíral gesci dopravy, tak v Praze neběžela ani jedna velká dopravní stavba a ani jeden významný projekt neměl získané stavební povolení, aby se mohlo stavět. Troufám si říci, že dopravní projekty se mi podařilo napříč druhy dopravy významně poposunout a rozjet.

Aktuálně běží stavby za více než 22 miliard Kč.

Za dalších 27 miliard Kč již soutěžíme zhotovitele.

A co je na letošek připraveno? Pokusím se shrnout to nejpodstatnější, je toho ale tolik, že to rozdělím na dva příspěvky:

METRO

Na konci roku byl již dokončen první kilometr tunelů pro novou linku metra D. Náročné práce v podzemí budou dále pokračovat a to nejen mezi Pankrácí a Olbrachtovou, ale na podzim bychom rádi se zhotovitelem 2. etapy zahájili práce na dalších třech stanicích mezi stanicemi Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Nové Dvory.

Zároveň běží práce na výtazích do stanice Jiřího z Poděbrad a její kompletní rekonstrukce. Ta probíhá i na stanici metra C Florenc.

Na bezbariérovosti se pracuje na více frontách. V projekční přípravě jsou nejdále stanice Flora, Želivského, Českomoravská a Radlická a v letošním roce bude instalován nový výtah ve stanici Nádraží Holešovice.

V přípravě je i prodloužení metra B s novou stanicí Depo Zličín a doufejme, že nové vedení města podpoří i pokračování prověření Metra O, jako stavby navazující na Metro D.

OKRUHY

Na dokončení městského okruhu – poslední úsek mezi Holešovičkami a Jižní spojkou běží dále projekční práce, které jsme zahájili v roce 2019. Na stavební úřad je odevzdána dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení zahájíme přípravu podrobnějšího geologického průzkumu.

Pražský okruh připravuje stát – Ministerstvo dopravy, ale my se snažíme co nejvíce zametat cestičku. Vykoupili jsme pozemky v nejproblematičtější části dálnice 511 u mimoúrovňové křižovatky v Běchovicích a zde běží též přípravy na protihlukový val nad rámec prací ze strany státu, tím se významně omezil tamější odpor. Severní část okruhu 518 a 519 věřím, že s Ředitelstvím silnic a dálnic dostáváme do podoby co nejšetrnější k tamější přírodě i k okolním obyvatelům.

AUTA

V posledních letech jsme zrekonstruovali téměř všechny významné radiály. Letos proběhnou práce na posledním úseku Wilsonovy a

V rámci Jižní spojky běží několik projekčních prací na její zkapacitnění: (i) Nová rampa z Barrandovského mostu na Jižní spojku (ii) obousměrné rozšíření v úseku Vídeňská – 5. května a (iii) obousměrné rozšíření v úseku Rabakovská – Průmyslová.

V minulém roce jsme taktéž rozhodli o realizaci Hloubětínského tunelu spolu se zkapacitněním Průmyslové ulice. V těchto týdnech probíhá výběr zhotovitele veškerých projekčních prací tak, aby tato stavba mohla být dokončena ještě v tomto desetiletí.

V letošním roce bude konečně dokončena realizace Operačního střediska Malovanka, kam se začnou montovat technologie pro řízení všech tunelů a všech téměř 700 světelných křižovatek. Toho se dočkáme v roce 2024. Tím se dostaneme do 21. století v řízení dopravy a budou se moci lépe využívat dynamické systémy řízení dopravy, které zvýší kapacitu křižovatek.

V realizaci je zkapacitnění křižovatky Poděbradská – Kbelská, nový nájezd z Bucharovy na Rozvadovskou spojku a také křižovatka Kbelská – Kolbenova, kde jsou již hotové hrubé stavby nových podchodů nutných pro uvolnění prostoru pod viaduktem.

Stavební řízení běží na podchodu na Strakonické, který nahradí problematický a nepříjemný přechod pro chodce. Letos bychom rádi zahájili stavbu a poté se zruší i snížená rychlost v tomto úseku.

MOSTY

Rekonstrukce století – Barrandovského mostu se dostane do další etapy. Přes zimu běží náročné přípravy a od poloviny května do konce srpna plánujeme stavební práce na druhé polovině jižního mostu včetně nájezdové rampy z Barrandova.

V realizaci je Dvorecký most, zásadní propojení pro tramvaje a autobusy mezi Prahou 4 a Prahou 5. Aktuálně jsou hotové základy pilířů na obou březích, kde se začnou stavět pilíře a přesuneme se též na první práce v řece.

Štvanická lávka se dostává do poslední etapy. Hrubá stavba je hotová z Karlína přes Štvanici a běží finální práce přes Vltavu do Holešovic, aby lávka mohla být na jaře otevřena spolu s nově zrekonstruovaným Bubenským nábřežím.

Přes zimu též běží první práce na Libeňském mostě – přeložky inženýrských sítí, nový proplachovací kanál a havarijní nádrž tak aby vše bylo postupně připraveno pro rekonstrukci celého soumostí.

A je toho mnohem více! V dalším příspěvku se dozvíte o projektech pro tramvaje, autobusy, vlaky, pěší, cyklisty a motorkáře.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných