Adam Scheinherr (Praha sobě): Nesouhlas EIA s lanovkou do Bohnic kvůli krajinnému rázu

23. 02. 202421:22
Adam Scheinherr (Praha sobě): Nesouhlas EIA s lanovkou do Bohnic kvůli krajinnému rázu
foto: Rudolf Komár, PrahaIN.cz/Adam Scheinherr

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY: Člen zastupitelstva hl. m. Prahy za Praha sobě na svém Facebooku 22. února k zamítavému stanovisku EIA na záměr výstavby lanovky z Podbaby přes Troju do Bohnic.

Lanovka Podbaba - Troja – Bohnice v úterý získala zamítavé stanovisko, co se vlivu na životní prostředí týče (tzv. EIA). Jediným důvodem je zásah do krajinného rázu lokality. Toto rozhodnutí ale vyvolává obrovské obavy přesahující případ lanovky – jedná se totiž o precedens pro veškeré další stavby v Praze i České republice.

Přesvědčte se sami ve videu Dopravního podniku o návrhu od William Matthews Associates a Boele Architects, zda by subtilní lanovka zasáhla do rázu místní krajiny.

Může nyní získat kladné stanovisko EIA zde zvažovaný tramvajový most? Kde se dotčené orgány přou o dvě varianty umístění? Např. jedna je s mostní estakádou ve výšce 9m a délce 300m podél ulice Podbabská a mostem přes údolí v délce přes 500m? Nebo Pražský okruh s mostem u Suchdola? Pokud by se takto posuzovalo v minulosti, nevím, jak by dopadla např. jižní část Pražského okruhu u Zbraslavi s mostní estakádou a mimoúrovňovou křižovatkou, která významně krajině ovlivňuje Zbraslavský klášter a nachází se v blízkosti archeologické památky vrchu Havlín a další.

Posuzování vlivu staveb na životní prostředí má zajistit kvalitní přípravu staveb a zamezit jejich nebezpečným vlivům na zdraví občanů hlavně z hlediska emisí, hluku, odpadů. Na to jsou též stanovena jasná kritéria. Pokud prochází nějakou přírodní památkou, pak zde mají primárně ochránit rostliny, živočichy, ekosystém... Posuzování krajinného rázu je subjektivní záležitostí a uvnitř města téměř nedává smysl. Jejím posuzováním se ve městě zabývají hlavně památkáři. Ti se vyjadřovali prostřednictvím Národního památkového ústavu a Ministerstva kultury České republiky v rámci pořizování změny územního plánu, a to bez připomínek.

Lanovky jsou nejekologičtějším způsobem přepravy cestujících z hlediska emisí, spotřeby energie i hluku (viz komentář níže). Je zarážející, že právě proces, který má za cíl naleznout šetrná řešení k životnímu prostředí, takovouto stavbu zamítl. Stavbu velice jednoduchou s 3 stanicemi a 5 pilíři. Není to liniová stavba s mostem a 1km dlouhým tunelem, kdy musíte také přivést a odvést statisíce tun materiálu.

Lanovka má navíc tu výhodu, že její realizace by mohla proběhnout v tomto volebním období a mohla by tak sloužit Pražanům, dokud se nepostaví tramvaj. Pro tu i ten nejoptimističtější harmonogram uvádí termín za 11 let, já dle zkušeností říkám min. 15-20, a to je předtím v řadě dalších 15 tramvajových tratí s mnohem nižšími náklady po celém městě. Pokud je vůbec naděje na získání kladné EIA a získání financí, které jsou cca 4x vyšší (až 8 mld. Kč). Bude to stavba rozsahu 2x delšího Dvoreckého mostu a 1km dlouhého tunelu s tím nejstrmějším sklonem, které normy dovolují.

Na celém procesu je navíc zarážející, že informace o nesouhlasné EIA již delší dobu putovaly kuloáry ještě před oficiálním výrokem úřadu. Informoval o tom předseda výboru pro dopravu Martin Sedeke (ODS) již o měsíc dříve na lednovém jednání a je to zaznamenáno i v odsouhlaseném zápisu, který přikládám do prvního komentáře. Nad výrokem se raduje veřejně též Jana Komrsková - náměstkyně pro životní prostředí (Piráti).

Rozhodl jsem se proto podat podnět k přezkumu tohoto rozhodnutí na Ministerstvu životního prostředí, jak doporučuje i pan ministr Petr Hladík. A to vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem, a hlavně abychom předešli nebezpečnému precedentu, že takto budou v Praze zamítány všechny budoucí stavby.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných