Adam Scheinherr (Praha sobě): Podolská stezka v novém

13. 05. 202313:21
Adam Scheinherr (Praha sobě): Podolská stezka v novém
foto: Rudolf Komár, PrahaIN.cz/Adam Scheinherr

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY: Člen zastupitelstva hl. m. Prahy za Praha sobě na svém Facebooku 11. května k podolské stezce.

Podolská stezka v novém. Širší, pohodlnější a hlavně bezpečnější a také s lavičkami i stojany pro kola.

Jedna z nejvytíženějších pražských stezek, která je obzvláště v letních dnech zahlcena pěšími, bruslaři, cyklisty, kočárky a všemi dalšími, až se stávala nebezpečnou. V letní dny ji totiž využije průměrně až kolem 3000 pěších a 3000 cyklistů za den. Zároveň povrch již byl narušen častými opravami, trhlinami a nerovnostmi od kořenů stromů. Nerovný povrch pak zadržoval louže. Proto jsme v loňském roce zahájili kompletní rekonstrukci, jejíž první etapa je nyní před kolaudací. Vše bylo navíc komplikované i vzhledem k ochrannému pásmu národní kulturní památky Vyšehrad.

Za vypíchnutí stojí:

  • nová mozaika dle historického vzoru
  • nový probarvený asfalt
  • nové pražské lavičky a cyklostojany
  • šířka až 5,5 metru

Pojďme to vzít od Vyšehradského tunelu. Ten je již 2,5 roku úspěšně povolen pro pěší i cyklisty. Na něj navazuje památkově nejcennější část stezky. V tomto úseku byla namísto asfaltu, který zde za totality nahradil prvorepublikovou mozaiku, opět položena pražská mozaika v původním vzoru. A také se zde podařilo odstranit dlouhá svodidla, která stezku zužovala. Celkově se umocnil promenádní charakter celého nábřeží.

Ve vzdálenější části od Vyšehradu a jakmile tomu šířkové poměry dovolují, navazuje společná stezka pro pěší a cyklisty. Pro tu byl nově využit probarvený asfalt v pískovcovém odstínu. Nový asfalt nejen respektuje památkově hodnotné území, ale taktéž se v létě tak nepřehřívá jako klasický asfalt. U křižovatky s Podolskou ulicí byly přeloženy trakční stožáry, které stály uprostřed stezky a bude zde nově doplněn chybějící přechod pro chodce pro přístup na nábřeží a k loděnicím. Dále až k Žlutým lázním byla stezka rozšířena na maximum, co ulice dovoluje, aby nebyly poškozeny tamější stromy. Tím se dosahuje šířky až 5,5m. Ideální by samozřejmě bylo mít oddělenou stezku zvlášť pro pěší a zvlášť pro cyklisty, ale pak bychom potřebovali alespoň 7m pás a docílit toho by bylo na úkor vykácení aleje stromů. Pěší, rodiče s kočárky jsou ti zranitelnější oproti cyklistům a když to okolnosti nedovolí, mít oddělené prostory, nezbývá než vzájemná ohleduplnost a respekt.

Veškeré práce byly zkoordinovány, aby neprobíhaly v souběhu s rekonstrukcí Barrandovského mostu. Nyní byl dokončen úsek od Vyšehradského tunelu až po Žluté lázně. Naváže na to úsek až po benzinovou stanici u Přístaviště. Ten musí proběhnout v koordinaci s pracemi na Dvoreckém mostu a měl by být rekonstruován příští rok na jaře.

Velké díky patří investičnímu oddělení bezmotorové dopravy TSK Praha, projektantovi DIPRO a zhotoviteli PORR.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných