Adam Zábranský (Piráti): Milostivý podzim je zaměřený na daňové (správní) exekuce

14. 06. 202307:42
Adam Zábranský (Piráti): Milostivý podzim je zaměřený na daňové (správní) exekuce
foto: Facebook Adama Zábranského/Adam Zábranský

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY: Radní hl. m. Prahy za Piráty na svém Facebooku 9. června k akci Milostivý podzim.

O Milostivém létě jste určitě slyšeli, šlo o jednorázové akce prominutí úroků z dluhů nebo exekucí, které byly mnohdy hlavní důvod jejich neplacení. Za Prahu bylo v rámci Milostivého léta I zastaveno zhruba 14 tisíc exekucí, u Milostivého léta II i přes rozsáhlou komunikaci došlo k zastavení pouhých 1 746 exekucí.

Mnohem významnější dopad mělo automatické ukončování bagatelních exekucí, díky čemuž jenom pražský Dopravní podnik ukončil 6x více exekucí než u dvou kol Milostivého léta dohromady. Tomu říkám systémové řešení!

Nyní přichází Milostivý podzim, který je zaměřený na daňové (správní) exekuce. Ten bude mít velký význam pro lidi, kteří dluží státu a jejichž dluhy vymáhá například finanční či celní správa. Dle důvodové zprávy zákona se to potenciálně týká dluhů v objemu více než 11 miliard Kč, a to opravdu není málo!

Do Milostivého podzimu se mohou zapojit i obce a po zaplacení jistiny (původní dlužné částky) odpouštět příslušenství u dluhů za místní poplatky. Jejich role je nicméně v podstatě pouze symbolická. Dle našich odhadů jde totiž za celou Prahu o dluhy ve výši zhruba 12 milionů Kč s příslušenstvím necelých 3 milionů Kč, většina z toho jsou nedoplatky na místním poplatku ze psů. To je jen kapka v moři.

V exekuci je přitom v Česku 672 tisíc lidí (4 miliony řízení + cca milion správních), z toho 450 tisíc jich má 3 a více! Předluženost tak velké části populace je jedním z největších sociálních problémů Česka, který má mimo jiné zásadní negativní dopad do rozpočtu (předlužení lidé nemají motivaci legálně pracovat).

Nutně potřebujeme novelu insolvenčního zákona. Od roku 2019 je možnost oddlužit se za 5 let za podmínky, že dlužník během této doby splatí 30 % dluhů – jinak není jisté, že soud rozhodne o splnění oddlužení. Kvůli této nejistotě do oddlužení vstupuje jen asi 20 tisíc lidí ročně. Tohle číslo se přitom musí ideálně zněkolikanásobit! Chceme proto zkrátit oddlužení na 3 roky a zrušit podmínku zaplacení 30 % dluhů (resp. ji nahradit stanovením jasných podmínek na začátku procesu dle individuálního posouzení soudu). Celá naše společnost potřebuje, aby se ty statisíce spoluobčanů z dluhů vyhrabaly.

A co dál?

Je potřeba změnit systém výpočtu dávek tak, aby se jejich výše neodvíjela jen od příjmů před exekuční srážkou, ale i po ní. Dnešní nastavení vede k tomu, že lidé v exekucích raději pracují nelegálně.

Skvělé by bylo zavést teritorialitu exekutorů, o což my Piráti dlouhodobě usilujeme, abychom předcházeli byznysu s dluhy. Naposledy to zkoušela naše Adéla Šípová prosadit v Senátu, bohužel neúspěšně.

Je potřeba dosáhnout toho, aby soudy automaticky ukončovaly nezákonné exekuce (slavné rozhodčí doložky u spotřebitelských úvěrů). Těchto nelegálních exekucí jsou dle odhadů statisíce! Soudy je v praxi bohužel často nezastavují, ač by měly. Snažíme se přesvědčit Ministerstvo spravedlnosti, aby se pokusilo sjednat nápravu.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných