Adam Zábranský (Piráti): Parkovací minima dělají problémy

09. 10. 202213:30
Adam Zábranský (Piráti): Parkovací minima dělají problémy
foto: Facebook Adama Zábranského/Adam Zábranský

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Člen zastupitelstva hl. m. Prahy za Piráty na Twitteru 7. října k parkovacímu minimu

Pojďme si něco říct o legislativním nástroji, který zvyšuje nedostupnost bydlení, zhoršuje dopravní situaci ve městech, a ještě k tomu vede k výstavbě ošklivých domů bez parteru (přízemní část budovy, kde může být třeba obchod). Jsou to parkovací minima.

Parkovací minima diktují stavebníkům, kolik parkovacích stání pro auta musejí zajistit u jednotlivých druhů staveb. Ať už jde o bytový dům, školu, obchod či diskotéku. Jsou stanovena celostátně (ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, kapitola 14.1), Praha může mít vlastní.

Parkovací minima dělají největší problémy ve městech. Když chcete postavit bytový dům, musíte k němu postavit podzemní garáže. A ty jsou drahé. Postavit parkovací místo v podzemní garáži stojí i více než milion korun. Developeři typicky část těchto nákladů promítnou do ceny bytů.

Parkovací minima tak prodražují ceny bydlení o stovky tisíc Kč za byt: a to i lidem, kteří si k bytu nepřikoupí garážové stání! Za mě je už toto dostatečný důvod, proč parkovací minima zrušit nebo je minimálně výrazně omezit. Ale nejde o jediný škodlivý dopad PM. Pokračujme.

Když k bytovému domu musíte postavit podzemní garáž, musíte někde udělat vjezd. Ten je logicky na úrovni ulice, takže kvůli němu omezíte prostor, který by jinak byl využit pro nějakou službu či obchod: tedy parter. Bohužel se ale často stává, že stavebníci parter zruší úplně.

Kvůli ušetření nákladů totiž garáže často nejsou jen pod zemí, ale jsou vytaženy až do přízemí. A pak místo obchodu v parteru máte jenom zeď! To je pro funkčnost a dojem z místa naprosto zdrcující. Představte si, že jdete po ulici, kde nejsou obchodní partery... To není město.

A teď něco k dopadům na dopravu. Rozumná města se snaží vytvářet město krátkých vzdáleností, to mj. znamená zvyšovat podíl MHD, pěší a cyklodopravy, a naopak snižovat podíl automobilové dopravy. Logicky: kvůli emisím, nebezpečnosti i prostorové náročnosti automobilové dopravy.

Parkovací minima zvyšují míru automobilismu. Ze studií celkem logicky vyplývá, že dostupnost levného parkování zvyšuje počet aut ve městech, což vede k větším zácpám i k tomu, že se rozvoj města automobilům dále přizpůsobuje, což vede k větší závislosti na automobilové dopravě...

Ze všech těchto důvodů rozumná města v poslední době začala redukovat parkovací minima. Někde se to děje shora: třeba Kalifornie omezila možnost měst vyžadovat vysoká parkovací minima, protože si uvědomuje, že je politicky těžké to měnit na lokální úrovni.

V Česku parkovací minima může omezit Ministerstvo pro místní rozvoj a já doufám, že k tomu Ivan Bartoš přistoupí. Může to udělat i Praha a nově i Brno a Ostrava, které mohou vydávat vlastní stavební předpisy. Praha má už teď méně přísná parkovací minima, než jsou v celostátních předpisech.

Já se nyní snažím prosadit změnu Pražských stavebních předpisů, která povede k dalšímu snížení parkovacích minim. Aby bylo jasno: nemám problém s tím, že se s novou výstavbou staví parkovací místa. Mám problém s tím, že stát či město nařizuje, kolik jich má přesně být.

Zrušení parkovacích minim nepovede k tomu, že developeři přestanou podzemní garáže stavět. Ale budou moci lépe zohlednit místní podmínky. Není nutné stavět tolik parkování v místech, která jsou dobře obsloužena hromadnou dopravou – třeba v širším centru města.

Koho zajímá dopad parkovacích politik na fungování měst, doporučuju třeba skvělý článek urbanisty Petera Bednára Lepší parkování (viz zde).

BONUS: kdybyste chtěli sledovat, jak se reforma parkování vyvíjí v USA, tak můžete zavítat sem.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných