Adam Zábranský (Piráti): Praha má protikorupční strategii

07. 09. 202215:30
Adam Zábranský (Piráti): Praha má protikorupční strategii
foto: Se svolením Adama Zábranského/Adam Zábranský

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Radní hl. m. Prahy pro bydlení a transparentnost za Piráty na Twitteru 5. září k protikorupční strategii

Pražská rada dnes schválila mnou navrženou protikorupční strategii!

Co všechno v ní najdete?

- zavedení databáze nespolehlivých dodavatelů veřejných zakázek: tak, aby Praha ze zadávacích řízení mohla vylučovat společnosti, které se v minulosti dopustily závažných pochybení

- vyhodnocování dat o veřejných zakázkách zadávaných příspěvkovými organizacemi: abychom mohli včas odhalit nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky ve více než 250 organizacích města

- přesoutěžení smluv na správu městských nemovitostí z devadesátek

- mapa nemovitostí v majetku Prahy s informacemi o jejich aktuálním využití: aby nám veřejnost mohla pomoci s dohledem nad tím, že Praha svůj majetek spravuje hospodárně

- zveřejnění podrobných a úplných informací o celém životním cyklu všech poskytnutých dotací

- nasazení aplikace Cityvizor i na příspěvkové organizace, což umožní komukoliv se proklikat skrze hospodaření až na úroveň faktur

- aktualizovaný plán veřejných zakázek nad 20 mil. Kč: tak, aby se dodavatelé mohli na velké zakázky připravit dopředu a obdrželi jsme více nabídek

- implementace protikorupčního systému dle mezinárodně uznávané normy ISO 37001 a jeho certifikace nezávislou autoritou: pražský Magistrát může být prvním úřadem v Česku, který certifikaci získá

- jmenovité hlasování výborů zastupitelstva a komisí Rady

- profesionalizace a zvýšení efektivity a nezávislosti zadavatelských činností na Magistrátu: cílem je, aby odbor veřejných zakázek připravoval zakázky na základě požadavků jednotlivých odborů a ne aby si každý odbor zadával zakázky sám, protože dnešní systém je rizikovější

- vypracování metodik pro zadávání specifických typů zakázek, jako jsou například stavební investice či právní služby: aby úřad postupoval v souladu s tou nejlepší praxí a pokaždé nevymýšlel jiný postup A to není vše. Následuje ještě balík opatření pro městské firmy

- otevřené soutěže sektorových zakázek už od hodnoty, kterou zákon stanoví u běžných zakázek: tzn. 2 mil. Kč u dodávek/služeb, resp. 6 mil. u stavebních prací (zákonný limit je 11,2 mil., resp. 140 mil.)

- odměňování představenstev dle naplňování předem stanovených cílů (KPI)

- dokončení implementace a certifikace protikorupčního systému dle ISO 37001

- otevřená výběrová řízení jako primární mechanismus pro výběr členů představenstev

Není toho málo, že? Proto mám z dnešního usnesení takovou radost!

Dnes schválená protikorupční strategie, kterou ve čtvrtek ještě projedná zastupitelstvo, navazuje na systémová opatření v oblasti transparentnosti a boje proti korupci, která jsme zavedli v tomto volebním období. O nich jsem už psal, tak jen odkážu zde.

Protikorupční strategie pro nás Piráty není jen kus papíru. Naopak dlouhodobě ukazujeme, že boj proti korupci myslíme vážně a systémová opatření v této oblasti opravdu prosazujeme. A to platí i pro tuto strategii. Osobně dohlédnu na to, že neskončí v šuplíku!

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných