Adam Zábranský (Piráti): Šest žen, sedm mužů

15. 02. 202208:30
Adam Zábranský (Piráti): Šest žen, sedm mužů
foto: Facebook Adama Zábranského/Adam Zábranský

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Radní hl. m. Prahy pro bydlení a transparentnost za Piráty na svém Facebooku 14. února ke zvolení čela kandidátky do letošních voleb do zastupitelstva hl. m. Prahy

O víkendu pražská členská základna Pirátů zvolila čelo kandidátky (prvních 13 míst) do letošních voleb do zastupitelstva hl. m. Prahy. Podařilo se nám navolit kandidátku vyrovnaně – v čele máme 6 schopných kandidátek a 7 schopných kandidátů, z čehož mám radost. A já budu kandidovat z 3. místa. Díky členkám a členům za podporu!

Na co bych se chtěl v příštím volebním období, pokud nám voliči opět dají důvěru, zaměřit? Stěžejním úkolem bude naplnit Strategii rozvoje dostupného bydlení, kterou jsme schválili minulý rok a která zcela obrací historický přístup Prahy k bytové politice. Namísto masívní privatizace obecního bytového fondu a tváření se, že bydlení je věc každého jednotlivce a město do toho nemá zasahovat, chceme například:

- nastartovat bytovou výstavbu v režii města, jejímž výsledkem bude obecní, družstevní či spolkové bydlení,

- pomoci k navýšení počtu bytů generovaných trhem,

- zajistit dostupné bydlení pro nízkopříjmové domácnosti z řad špatně placených veřejných profesí, seniorů, lidí se zdravotním postižením i lidí v bytové nouzi,

- zodpovědně a transparentně spravovat stávající bytový fond města (což se v minulosti bohužel nedělo, viz třeba 10 % prázdných bytů, které nám zanechala předchozí koalice),

- vybudovat robustní systém pomoci lidem v bytové nouzi,

- zajišťovat dostupné bydlení i v rámci nové soukromé výstavby formou kontribucí od developerů.

Celou strategii si můžete přečíst zde. K jejímu naplňování již postupně dochází, ale je to práce na více než jedno volební období.

Úkolů je před námi mnoho na všech frontách. Mojí vizí je Praha udržitelná (jak z hlediska dopadů na životní prostředí, tak finančně, ale třeba i dostatečnou mírou investic do vzdělávání nastupujících generací), sociálně soudržná a inovativní. Základem všeho je pro mě samozřejmě transparentnost. Ve všech těchto oblastech naše koalice v tomto volebním období udělala ohromné množství práce a budu rád, když pro obyvatelky a obyvatele Prahy budu moci pracovat i po letošních volbách. Ty se nám sice pomalu blíží, ale v mezidobí se budu ještě snažit dotáhnout do konce co nejvíce projektů, které máme rozjeté. O tom vás samozřejmě budu nadále informovat.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných