Adam Zábranský: Po letech stagnace konečně připravujeme novou městskou bytovou výstavbu

30. 12. 202116:30
Adam Zábranský: Po letech stagnace konečně připravujeme novou městskou bytovou výstavbu
foto: Facebook Adama Zábranského/Adam Zábranský

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Radní hl. m. Prahy pro bydlení a transparentnost za Piráty na svém Facebooku 22. prosince k tomu, co se v uplynulém roce ‚magistrátu‘ povedlo

Končí další rok, který byl opět z velké části poznamenaný koronavirovou epidemií. Všichni jsme se těšili, že vir už nebude mít hlavní slovo, ale bohužel to tak zatím nevypadá. Nicméně i přes všechny těžkosti se nám v oblasti bydlení i transparentnosti povedlo několik skvělých věcí, se kterými bych se rád podělil. Začneme bytovou politikou.

Po letech stagnace konečně připravujeme novou městskou bytovou výstavbu! Díky nasazení a úsilí kolegy Petrem Hlaváčkem a Pražské developerské společnosti se Pražané jen podle již schválených projektů mohou těšit na stovky nových bytů, konkrétně až 660! A další projekty se připravují. Všechny tyto byty vzniknou na městských pozemcích, které k tomu připraví právě PDS. Výstavba započne v příštím volebním období. I když se může zdát, že to je poměrně dlouhá doba, tak je velký úspěch, že město po tolika letech konečně zahájí novou bytovou výstavbu. A hlavně máme konečně odbornou organizaci, která nyní bude projekty připravovat průběžně a dlouhodobě. Více ZDE.

Odkoupili jsme ubytovací areál Skloněná od Dopravního podniku, ve kterém vznikne až 175 nových městských bytů. Ubytovny již nebudou zatěžovat okolí.

Ve spolupráci s náměstkem Hlaváčkem také vzniká Metodika kontribuce developera. Jako město chceme, aby se developeři adekvátně podíleli na investicích do občanské infrastruktury, ale zároveň aby i část nově vznikajícího bytového fondu poskytli na dostupné bydlení. Když to funguje v řadě západních metropolí, nevidím důvod, proč by to nemohlo fungovat i v Praze.

Z Fondu rozvoje dostupného bydlení jsme poskytli 550 milionů na investiční akce městských částí, ať už jde o rekonstrukce stávajících a výstavbu nových bytů či rekonstrukci a nástavbu domova pro seniory.

Schválili jsme Strategii rozvoje dostupného bydlení a městského bytového fondu, kterou zpracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Poslední dokument podobného rázu město naposledy vypracovalo v dávném roce 2004 a tehdejší koncepce byla založená na masivní privatizaci městských bytů. S kolegy jsme si řekli, že tudy opravdu cesta nevede a město tak má po dlouhé době novou a ambiciózní koncepci rozvoje dostupného bydlení. V rámci mojí gesce se zaměříme na tyto oblasti: konec privatizace městského bytového fondu (na úrovni Magistrátu už se podařilo), výstavba městských bytů (časem minimálně 500 ročně), kontribuce developerů (včetně kontribucí ve formě dostupných bytů), vznik městské nájemní agentury (již se podařilo) a její rozvoj, rozšíření sítě kontaktních míst pro bydlení (máme na Magistrátu, Praze 3, 7, 10 a 12), založení sociálního nadačního fondu (v procesu) či posílení role sociálního bydlení v městském bytovém fondu. Strategii si můžete přečíst ZDE.

Naplno se rozběhla Městská nájemní agentura (MNA). Ta uzavírá smlouvy s majiteli bytů a následně byty pronajímá domácnostem v bytové nouzi. V první vlně poptávání získala 15 bytů. Zatím se podařilo zajistit bydlení pro 7 rodin s dětmi, 1 manželský pár a 4 jednotlivce. Nyní MNA poptává dalších 15 bytů, z čehož mám velkou radost!

Ve spolupráci s IPR vyšla aktualizovaná analýza týkající se stavu městského bytového fondu za rok 2021. Tato data budeme po městských částech požadovat pravidelně jednou za dva roky a budeme tak moci monitorovat jejich vývoj, například zda se daří snižovat počet dlouhodobě prázdných bytů. Znáte to, bez relevantních dat nejde dělat kvalitní bytová politika. Analýzu si můžete přečíst ZDE.

Prodloužili jsme provoz čtyř humanitárních hotelů pro občany bez domova do konce června 2022.

A teď něco z mojí druhé gesce, transparentnosti.

Změnili jsme pravidla zadávání zakázek Prahou tak, že od půlky roku město soutěží otevřenou formou zakázky s hodnotou vyšší než 500 tisíc Kč. Dříve bylo běžné bez otevřené soutěže zadávat zakázky až do 2 milionů Kč, u stavebních prací dokonce až do 6 milionů. Zároveň jsme jako první město v Česku spustili interaktivní aplikaci nad daty o veřejných zakázkách.

Všechny příspěvkové organizace od začátku roku používají na zadávání a evidenci zakázek profil zadavatele. Budou tak pod mnohem větší veřejnou kontrolou. V příštím roce začneme i tato data zveřejňovat v interaktivní aplikaci.

Díky našemu podnětu velké městské společnosti projdou certifikací vnitřního protikorupčního systému dle mezinárodně uznávané normy ISO 37001.

Průběžně rozšiřujeme městský portál otevřených dat o další a další data. Koukněte ZDE.

Městská společnost Operátor ICT bude mít transparentní politiku odměňování představenstva. Konkrétní podoba dokumentu bude zveřejněna v první polovině příštího roku.

Díky za spolupráci všem kolegyním a kolegům. A vám za podporu! Přeju všem hezké svátky a hodně štěstí do nového roku.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných