Alena Kopejtková (ODS): Radnice ročně doplácí miliony na služby, které lidem slibuje stát

09. 02. 202212:14
Alena Kopejtková (ODS): Radnice ročně doplácí miliony na služby, které lidem slibuje stát
foto: Facebook Aleny Kopejtkové/Starostka Prahy 17, Alena Kopejtková

ROZHOVOR Původní profesí advokátka, dnes především starostka městské části Praha 17. To je Alena Kopejtková z ODS, která starostenský post převzala vloni v létě po své stranické kolegyni Jitce Synkové. Zeptali jsme se, jak bude vypadat rozpočet na tento rok a zda se podaří odstartovat stavbu domu s pečovatelskou službou, která je v Řepích v plánu už deset let.

Jak dopadlo hlasování o rozpočtu, které oblasti rozpočtu byly nejvíce diskutovány a kde vy osobně vidíte největší úskalí rozpočtu Prahy 17?

Rozpočet jsme se snažili sestavit jako realistický a možná i pro to byl podpořen 17 hlasy z 19 přítomných zastupitelů MČ, za což bych jim stejně jako všem, kdo se na tvorbě rozpočtu podíleli, ráda poděkovala.

O tom, že rozpočet byl dobře a přehledně připravený, svědčí i fakt, že diskuse nad rozpočtem byla z mého pohledu krátká a věcná.

Kde vnímáte v hospodaření městské části problémy?

Velkým problémem pro naši městskou část jsou schodkové běžné výdaje, které jsou způsobeny doplácením na chod státní správy. Jednoduše řečeno: stát nám nařizuje, jaké služby máme občanům jako městská část poskytovat, ale neposkytne nám na tyto služby finance.

Na kolik tyto služby vyjdou?

Ročně doplácíme z našeho rozpočtu asi osmnáct až dvacet milionů korun na chod státní správy. Dlouhodobě je tento stav neudržitelný, protože nám odčerpává finance například na školství nebo sociální služby.

V sociální oblasti se v Řepích hodně diskutuje dlouhodobě plánovaná výstavba domu s pečovatelskou službou. Vnímáte to jako velké téma?

Výstavba Domu s pečovatelskou službou je dlouho plánovaným projektem, kterým se městská část zabývá více než deset let.  Městská část Praha 17 měla na svém území naplánované dva strategické projekty. Tím prvním bylo sportovní centrum, které je již v provozu a tím druhým je zmíněný dům s pečovatelskou službou (DPS), který bychom nyní chtěli zrealizovat.

Na jednání zastupitelstva byla ohledně výstavby DPS, respektive jejího financování celkem bouřlivá diskuse. Využije nakonec Praha 17 půjčku od města, nebo bude financování DPS řešit jinak?

Stavba DPS je finančně náročný projekt. Sektor stavebnictví jako první zasáhla velmi vysoká inflace. Z tohoto důvodu se snažíme získat dodatečné zdroje financování výstavby a celý projekt zrealizovat. Bezúročná návratná finanční výpomoc od MHMP je jen jednou z možností. Zároveň se snažíme získat další dotaze nebo granty.

Hodně zaměstnala zastupitele i debata na téma sporu s ředitelkou MŠ Laudova Alenou Lucovou. Kde vy osobně vidíte jádro sporu? Můžete přiblížit, v jakém duchu se vůči radnici, potažmo vám paní ředitelka ohradila, a jak vy osobně vnímáte možná řešení?

Paní ředitelka se pravděpodobně domnívá, že zřizovateli nepřísluší zajímat se o chod zřizovaných organizací. Osobně jsem přesvědčená, že stížnost rodičů na kroky paní ředitelky mi jako starostce nemohou zůstat lhostejné. Pevně věřím, že zvítězí zdravý rozum a vše se vrátí do původního stavu, který zde fungoval více než deset let.

Osobně mi jde především o spokojenost dětí. Jak jsem již uvedla na jednání zastupitelstva, paní ředitelky si vážím a považuji tento spor za zbytečný.

Na jednání ZMČ jsem pouze reagovala na dopis paní ředitelky, který rozeslala v předvečer jednání zastupitelstva vybraným zastupitelům.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných