Alexandra Udženija (ODS): Nepřišla jsem dělat revoluci

03. 03. 202321:30
Alexandra Udženija (ODS): Nepřišla jsem dělat revoluci
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Alexandra Udženija

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY: Náměstkyně primátora hl. m. Prahy, starostka Prahy 2 za ODS na svém Facebooku 27. února k sociální péči, zdravotnictví a bytové politice.

Nepřišla jsem dělat revoluci. Chci navázat na práci mých předchůdců a přispět k další evoluci sociální péče, zdravotnictví a bytové politiky.

V sociální péči je to o navyšování kapacit v domovech pro seniory, péči o handicapové, dlouhodobě nemocné a potřebné. Zároveň je to o investicích do nových projektů. Ráda bych, aby šly ruku v ruce s nejmodernějšími přístupy a trendy. Rozšiřování komunitního bydlení, zlepšování terénních a odlehčovacích služeb a spolupráce s neziskovým sektorem.

Ve zdravotnictví trápí Pražany absence zubní pohotovosti, která věřím, že bude brzy vyřešena. Již nyní je spuštěn zkušební provoz zubní pohotovosti v naší městské poliklinice ve Spálené ulici. Koncem března ho budeme vyhodnocovat, abychom poté představili stálé řešení. Stejně tak bychom rádi dotáhli například projekt nové centrály pro pražskou záchranku. Už nyní patří naši záchranáři do evropské špičky a mým cílem je zajistit takový standard, aby se naším strážným andělům pracovalo ještě lépe.

V oblasti bydlení bych chtěla zavést transparentní elektronické aukce. Pražané si žádají nájemní byty a chci poskytnout komukoliv, kdo se chce ucházet o nájemní bydlení, aby tu možnost měl. Už žádné obálky, žádné seznamy, žádné netransparentní přidělování bytů. Část bytového fondu zůstane určena pro vybrané profese, tak jako je tomu i nyní a sociální bydlení chci řešit převážně právě přes Centrum sociálních služeb, pod které spadá i městská nájemní agentura. Zde vidím obrovský potenciál.

Dodám ještě jednu prioritu, která prostupuje napříč mými gescemi. Užší spolupráce s jednotlivými městskými částmi. Ty nejlépe vědí, co jejich občané v oblasti sociální péče, zdravotnictví i bydlení potřebují. Právě koordinace bez bariér mezi magistrátem a jednotlivými Prahami je jedinou cestou k tomu, že budou služby kvalitní opravdu všude.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných