ANO Středočeský kraj: Žádáme standardní výběr ředitele KSÚS

27. 06. 202212:15
ANO Středočeský kraj: Žádáme standardní výběr ředitele KSÚS
foto: Středočeský kraj/Krajský úřad Středočeského kraje ve Zborovské ulici na Smíchově

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Prohlášení zastupitelského klubu ANO ve Středočeském kraji k výběrovému řízení na pozici ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje

V souvislosti s nedávno uveřejněnými skutečnostmi týkajícími se Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje a aktivit jejího bývalého ředitele Ing. Jana Lichtnegera, požaduje klub zastupitelů zvolených do zastupitelstva Středočeského kraje za hnutí ANO 2011 po vedení Středočeského kraje náležité vysvětlení celé situace.

Domníváme se, že tato záležitost vrhá velmi nelichotivé světlo nejen na činnost Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, ale i na vedení Středočeského kraje rozhodujícím o jmenování nového ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Původ spatřujeme v samotném výběrovém řízení na ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, které proběhlo na počátku roku 2021.

V této souvislosti požadujeme poskytnutí úplné informace o průběhu výběrového řízení na ředitele Krajské správy a údržby silnic, a to včetně jmen všech členů výběrové komise, kteří rozhodli o výběru Ing. Jana Lichtnegera za ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

Jsme toho názoru, že ne všichni, kdo se bezprostředně účastnili výběru ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, postupovali řádně, objektivně a nezaujatě, a proto nesou svůj díl odpovědnosti na tom, co se dělo po nástupu pana Ing. Jana Lichtnegera do funkce ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

Souhlasíme se stanoviskem Dozorčí rady Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje požadujícím standardní způsob výběru nového ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Odmítáme výběrové řízení na pozici ředitele tak, jak zbrkle prosazuje Rada Středočeského kraje.

Za Klub zastupitelů ANO 2011

JUDr. Robert Bezděk, CSc.,
I. místopředseda klubu

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných