České firmy ukrajinské zaměstnance potřebují, upozornila Hospodářská komora vládu

23. 02. 202216:27
České firmy ukrajinské zaměstnance potřebují, upozornila Hospodářská komora vládu
foto: Praha 1/Ukrajinská vlajka na radnici Praha 1 - ilustrační foto

Krize na Ukrajině se může promítnout do životu Ukrajinců žijících u nás. Může být výrazně omezeno vydávání víz pro občany Ukrajiny pracujících v České republice. Dle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého by držitelé krátkodobých víz měli mít možnost získat dlouhodobá víza na území ČR bez nutnosti návratu na Ukrajinu.

„Již dnes máme informaci od ministerstva zahraničních věcí, že dochází k pozastavení vyřizování krátkodobých a dlouhodobých víz na Zastupitelském úřadu v Kyjevě. Generální konzulát ve Lvově a spolupracující vízové centrum v tuto chvíli nepřerušily svoji činnost. Ovšem vzhledem k eskalující situaci v zemi je nutné dopředu počítat s možností, že dojde k uzavření i těchto zastupitelských úřadů a nebude tak možné zajistit další dlouhodobě požadovaný počet nových žádostí od zaměstnavatelů,“ upozornil Vladimír Dlouhý.

Češi potřebují Ukrajince

Podle Hospodářské komory se řada odborů bez pracovníků z Ukrajiny neobejde. Jedná se především o obchody, ubytovací zařízení a jiné služby. Hospodářská komora proto vyžaduje, aby vláda umožnila sloučení ukrajinských rodin. S tím souvisí vyřízení těchto žádostí, jejichž počet aktuálně strmě roste. Proto také nabídla svou součinnost a odborné kapacity při vyjednávání víz a dalších záležitostí v souvislosti s ukrajinskou krizí.

Hospodářská komora dále upozorňuje na dlouhodobě nedostatečně nastavenou kvótu pro některé země. To v rámci programu kvalifikovaný zaměstnanec. Týká se to především Indie, Kazachstánu, Moldavska a Mongolska. Zde prý nekoresponduje nastavená kvóta se zájmem českých zaměstnavatelů o zahraniční pracovníky. Často převyšuje několikanásobně nastavenou kvótu. To způsobuje prodloužení vyřízení zaměstnanecké karty zahraničního pracovníka, a tím dobu nástupu u českého zaměstnavatele.

Právě riziko válečného konfliktu na Ukrajině a komplikace náborů nových pracovníků přinese podle Komory zvýšený zájem zaměstnavatelů o pracovníky z ostatních států. Z tohoto důvodu chce diskutovat o urychleném nastavení dostatečných kvót pro ostatní programové země.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných