Daniel Kunc: Obce mají možnost dlužníkům pomoci adresněji než jen umístit inzerát

15. 11. 202111:15
Daniel Kunc: Obce mají možnost dlužníkům pomoci adresněji než jen umístit inzerát
foto: Se svolením Daniela Kunce/Daniel Kunc

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Zastupitel Prahy 4 za Zelené na svém Facebooku 3. listopadu ke způsobu Prahy 4 řešení akce Milostivé léto

Koncem října začala akce tzv. milostivé léto, kdy se dlužníci mohou zbavit exekucí formou úhrady jistiny dluhu k „veřejnoprávním“ věřitelům včetně obcí a obecních společností a paušálně stanovené malé odměny exekutorovi. Je to ojedinělá akce vhodná pro ty dlužníky, kterým může někdo finančně pomoci, a mohou získat prostředky na jednorázovou úhradu části dluhu výměnou za zánik další významné nabalené části závazků. Pro věřitele je to výhodné, protože jejich pohledávka jim může být rychle uhrazena a příslušenství (úroky z prodlení, náklady právního zastoupení apod.) tedy odepíší.

Problém je samozřejmě v tom, že akce vyžaduje aktivní jednání dlužníků, schopnost orientovat se v právní úpravě, dohledat si informace kolik ještě dluží, jaká je přesná výše jistiny, vyžádat si je od exekutorů, s nimiž je obtížná komunikace apod. A mezi lidmi v exekucích může být řada těch, kdo s řešením budou potřebovat pomoci. Hlavní město Praha organizuje informační kampaň, zřizuje informační linku atd., ale bude to stačit? Lhůta pro toto oddlužení je velmi krátká, od 28.10.2021 do 28.1.2022, jen 3 měsíce.

Městská část eviduje pohledávky v exekucích z titulu nájmů bytů. Nebyl by žádný problém dlužníky v exekucích přímo kontaktovat a nabídnout jim pomoc s vyřízením. Bylo by to ve prospěch městské části, jak z hlediska pozice věřitele, tak i z hlediska prevence dalších negativních jevů, které provází živoření lidí v exekucích v chudobě a na okraji společnosti. Jako dlouholetý člen Komise pro řešení pohledávek jsem navrhl aktivní přístup městské části radnímu pro majetek Michalu Hrozovi (TOP 09), odpovědí pana radního bylo, že Praha 4 se eventuálně připojí k informační kampani hlavního města Prahy. Obce samozřejmě nezpůsobily problém přebujelých exekucí, své pohledávky musí vymáhat, ale svým občanům - dlužníkům mají teď možnost pomoci adresněji, než jenom umístit někde nějaký inzerát.

Publikováno se souhlasem autora

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných