Daniel Kunc (Zelení): Potřebujeme vedení radnice, které se bojí připomínat k developerské výstavbě?

13. 01. 202215:30
Daniel Kunc (Zelení): Potřebujeme vedení radnice, které se bojí připomínat k developerské výstavbě?
foto: Se svolením Daniela Kunce (stejně jako v článku)/Daniel Kunc

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Zastupitel Prahy 4 za Zelené na svém Facebooku 12. ledna ke změně územního plánu v Michli na tenisových kurtech

Radní s kompetencí pro územní rozvoj Patrik Opa MBA nezajistil schválení připomínek Komise pro územní rozvoj ke změně územního plánu v Michli na tenisových kurtech (roh Michelské a Vyskočilovy) Radou městské části a jejich zaslání do procesu projednávání změny územního plánu.

Komise územního rozvoje přijala 6.12.2021 usnesení, kterým doporučuje studii architektonického studia pana Aulíka jako podklad k pořizování změny Z 3239/15 ÚP SÚ HMP jako urbanistické a architektonické schéma. Do návrhu požaduje zohlednit požadavky na větší podíl bydlení a snížení kódu míry využití území a vyřešit využití nebo nevyužití pozemků jiných vlastníků.

Připomínky by měla schválit Rada městské části formou usnesení a zaslat odboru územního rozvoje na Magistrátu hlavního města Prahy, který vede řízení o vydání příslušné změny územního plánu. Ale nic takového se nestalo a zřejmě ani nestane.

Na jednání zastupitelstva 17.12.2021 jsem se radního Opy ptal, zda byly připomínky do projednávání změny zaslány (termín pro zaslání připomínek byl 14.12.2021) a radní ve své odpovědi na interpelaci přiznává, že městská část připomínky nezaslala, prý z toho důvodu, že se v době do podávání připomínek nekonalo zasedání Rady městské části, kde připomínky mohla Rada schválit. Jenomže to není ten pravý důvod. Za prvé bylo dost času k projednání připomínek dříve a za druhé Rada se mohla sejít i v mimořádném termínu, jak bylo praxí v neodkladných případech vyjádření do termínu v minulém volebním období, kdy byla radní pro územní rozvoj Alžběta Rejchrtová.

Ve skutečnosti Rada složená koalicí ANO-ODS-TOP 09 s podporou SPD nepřijala připomínky doporučené komisí ani následně na svém zasedání 15.12.2021. Radní Opa sice tvrdí, že připomínky uplatní při projednávání na Výboru pro územní rozvoj, ale to je nesmysl. Není jasné, jak to chce udělat, když připomínky ani nepředloží ke schválení do Rady městské části.

Radní Opa při projednávání na Komisi pro územní rozvoj mlčí, neodpovídá ani na zastupitelstvu při interpelacích občanů a zastupitelů a v písemné odpovědi mlží. Při projednávání změny územního plánu se zcela zjevně nechce vyjadřovat proti zájmům žadatele o změnu územního plánu a investora, společnosti Passerinvest, jejíž vlastník považuje připomínky ke svým projektům, k podílu bydlení a velikosti projektu, za doslova záškodnickou činnost. Potřebujeme vedení radnice, které se bojí připomínat k developerské výstavbě?

Publikováno se souhlasem autora

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných