David Bodeček (Piráti): Rozhodnutí Celostátního fóra je narušení stranické demokracie

17. 11. 202213:33
David Bodeček (Piráti): Rozhodnutí Celostátního fóra je narušení stranické demokracie
foto: Jakub Mračno, PrahaIN.cz/David Bodeček

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Místostarosta Městské části Praha 1, člen zastupitelstva hl. m. Prahy za Piráty na svém Facebooku 14. listopadu k výsledku pirátského celostátního přezkumu rozhodnutí místního fóra, kterým byla pro Prahu 1 schválena povolební koaliční smlouva, podepsaná o den později

Vyjádření k výsledku pirátského celostátního přezkumu rozhodnutí místního fóra, kterým 30. října 2022 byla pro Prahu 1 schválena povolební koaliční smlouva, podepsaná o den později.

Doposud jsem vždy dodržel všechna pirátská pravidla a opakovaně konzultoval jednotlivé kroky se zástupci místního i krajského sdružení.

Doposud jsem vždy respektoval pirátské stanovy a všechna rozhodnutí místního sdružení, vč. jeho předsednictva, ale také místního fóra, zastupitelského klubu a povolebního vyjednávacího týmu.

Mimořádný přezkum Celostátního fóra se týkal toho, zda platí rozhodnutí místního fóra o schválení dané koaliční smlouvy.

To je stranickou podmínkou pro to, aby bylo možné koaliční smlouvu uzavřít a následně podle ní jednat. To vše je v souladu s pirátskými pravidly, pověřením i volební a povolební strategií.

Celostátní fórum rozhodlo o neplatnosti tohoto rozhodnutí. Očekávám, že zastupitelský klub bude vyzván, aby situaci řešil. Neznamená to automaticky zrušení smlouvy, k jejímuž podepsání dostali zastupitelé zákonný mandát. Osobně se budu ve své straně ptát, zda a jaká stranická pravidla byla porušena.

Vycházím ze zásady, že jsem tady společně s pirátským týmem pro občany Prahy 1 a pro stabilitu jejího úřadu. Každé rozhodnutí vychází z kolektivní diskuze a závěrů. Vždy se jedná o většinové stanovisko. Nerespektování subsidiarity, která je v předmětné záležitosti prioritní, a s ohledem na následná většinová rozhodnutí, vnímám uvedené rozhodnutí Celostátního fóra narušením stranické demokracie.

S respektem ke všem mým stranickým kolegům a kolegyním, kteří mě vybízí, abych porušil slib zastupitele, který jsem 9. listopadu 2022 složil do rukou dosluhujícího starosty Prahy 1 jim mohu popřát spoustu sil a správných rozhodnutí v jejich politických aktivitách. Se vzpřímenou hlavou a s přímým pohledem sděluji, že jsem neporušil žádná pravidla a i nadále hodlám hájit pirátské hodnoty, sloužit Praze 1 a občanům této městské části.

David Bodeček, místostarosta MČ Praha 1 a zastupitel hlavního města Praha

Z celkového počtu 1.197 členů hlasovalo jen 444 členů, což je 37 %. Díky všem, kteří Prahu 1 stále podporují.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných