Diskuse o ALS v Praze 11? Nebude!

17. 02. 202217:03
Diskuse o ALS v Praze 11? Nebude!
foto: Jakub Mračno, PrahaIN.cz/Zastupitelstvo Prahy 11 jedná v sále Top Hotelu Praha.

Kauza okolo Areálu ledových sportů (ALS), která aktuálně hýbe politickou scénou v Praze 11, opět nedospěla k řešení. Namísto konstruktivní diskuse se zastupitelé pohádali a na návrh Pirátů debatu v jejím průběhu ukončili.

Celá diskuse se nesla ve dvou rovinách, rozprava se proto sloučila pro oba navržené body. V té první rovině se řešilo zda a případně kdo bude reprezentovat městskou část, jakožto akcionáře, na valné hromadě společnosti AR Delta. Firma s polovičním podílem Prahy 11 řídí stavbu Areálu ledových sportů. Aktuálně však tvrdí, že má problémy s úvěrem od PPF, a proto nemůže pokračovat ve stavbě.

Ve druhé rovině se jedná o to, zda městská část firmu opustí, tedy zda se zbaví svého padesátiprocentního podílu a celý projekt, do nějž radnice vložila také pozemky na stavbu, se vrátí čistě do soukromých rukou.

Sloučit ano, projednat ne

Ačkoliv se zastupitelé shodli na tom, že budou oba kontroverzní body diskutovat v jedné rozpravě, nakonec vše skončilo jinak. Zastupitelstvo se hádalo, koho by mělo vyslat na valnou hromadu a jak by měl ve směru k firmě jako akcionář hlasovat. Senátor a zastupitel Ladislav Kos starší (HPP11) navrhnul, aby na valnou hromadu dorazili všichni zastupitelé. Upozornil také, že v pozvánce nejsou zařazeny klíčové body, které jsou pro radnici důležité. „Na jedné straně pan Přenosil (AR Delta) tvrdí, že má na stole hromadu faktur, které nemůže uhradit, na druhou stranu se na ALS staví jako o závod. My nemáme žádné informace. Přitom podle smlouvy nám celá AR Delta spadne do klína, pokud se nebude kolaudovat do konce června,“ uvedl Kos starší.

Bude radnici řešit policie?

Podle Šárky Zdeňkové (HPP11) bude strana žádat orgány činné v trestním řízení o prošetření případného porušení povinností při správě cizího majetku.

Kauzu ALS sledujeme dlouhodobě.

Zastupitel Robert Vašíček (MCŽ) Kosův návrh chtěl upravit. Podle jeho slov by měl na valnou hromadu jít za Prahu 11 jeden člen za každý politický klub napříč politickým spektrem. „Vyhnuli bychom se problémům, že koalice něco tají před opozicí, naopak bychom podpořili konsenzuální důvěru,“ uvedl Vašíček.

Zazněl také návrh, podle kterého by Praha 11 získala majoritu ve firmě odkupem 1% akcií. Pak by podle zastupitelů nebyl problém s reálnými informacemi o chodu společnosti.

Prodat, navrhuje starosta

Starosta Jiří Dohnal naproti tomu navrhoval, aby městská část společnost opustila. „Není tady už vůle pokračovat v modelu z roku 2020, kdy jsme do firmy v dobré víře vstoupili. Hledali jsme konsensus i napříč politickými kluby, ukázalo se, že největší podporu má právě cesta prodeje akcií,“ uvedl starosta s tím, že firma má předkupní právo. „Osobně mně to mrzí, věřím, že lidé na Jižním Městě by si po čtyřiceti letech slibů zasloužili možnost bruslení i mimo zimní sezónu,“ dodal Dohnal.

Konec debaty

Bouřlivá debata, vzájemné slovní napadání a přerušování nicméně vedlo k tomu, že se na popud Piráta Jana Mejsnara hlasovalo o ukončení rozpravy. To nakonec podpořilo potřebných 23 zastupitelů a debata o budoucnosti Areálu ledových sportů skončila, aniž by se hlasovalo o předložených bodech jednání. Zda se k nim zastupitelé vrátí, vás budeme informovat.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných