DOKUMENT Vybíráme z programového prohlášení vlády Petra Fialy

07. 01. 202213:59
DOKUMENT Vybíráme z programového prohlášení vlády Petra Fialy
foto: Facebook Petra Fialy/Premiér Petr Fiala v Kramářově vile

Redakce PrahaIN.cz má k dispozici Programové prohlášení vlády, které dne 6. ledna 2022 schválila na svém zasedání. Chytrý, moderní, efektivní a hospodárný stát, který patří do demokratické Evropy a hájí demokratické principy. To je vize nové vlády o budoucnosti České republiky v nadcházejících čtyřech letech. Vybrali jsme to nejzajímavější.

Mezi priority nové vlády patří stabilizace veřejných financí, orientace na EU a NATO, penzijní reforma, vzdělávání, podpora svobodného trhu, životní prostředí, bydlení, digitalizace, věda a výzkum, moderní státní správa a odpovědnost k voličům a politická kultura.

Veřejné finance

 • Zvýšíme limit pro povinnou registraci k DPH na 2 miliony korun, na stejnou hranici se posune možnost využití režimu paušální daně.
 • Vytvoříme pravidlo daňové brzdy, které stanoví strop daňového břemene. Jakmile jej složená daňová kvóta dosáhne, zvyšování daní bude automaticky vyloučené.
 • Snížíme byrokratickou zátěž při správě daní a poplatků, zrušíme povinnost EET a parametricky upravíme kontrolní hlášení.
 • Provedeme komplexní revizi systému kontrol veřejných prostředků s důrazem na posílení prvků hospodárnosti, efektivity a účelnosti a na snižování administrativní zátěže na straně kontrolovaných osob.

Průmysl a obchod

 • Budoucnost české energetiky vidíme v kombinaci jaderné energie a decentralizovaných obnovitelných zdrojů s důrazem na technologickou neutralitu a vědecké poznání.
 • Přispějeme k rehabilitaci fotovoltaiky, protože ji považujeme v našich geografických podmínkách za klíčový obnovitelný zdroj. Přispějeme ke zřízení nových fotovoltaických zařízení na minimálně sto tisících střech do roku 2025.

Sociální a rodinná politika

 • Podpoříme kratší pracovní úvazky, včetně výhodného zdanění, slevou na pojistných odvodech, celkově zvýšíme flexibilitu zákoníku práce v zájmu zaměstnavatelů i zaměstnanců.
 • Umožníme flexibilnější distribuci péče v rodině. Rodičovský příspěvek budou moci dostávat i prarodiče.
 • Budeme aktivně začleňovat osoby se zdravotním postižením do společnosti a na pracovní trh, zrevidujeme současný systém podpory jejich zaměstnávání.
 • Zkrátíme dobu potřebnou pro dosažení nároku na důchod.

Zdravotnictví

 • Podpoříme ženy v jejich volbě poskytovatele péče v těhotenství, při porodu i po něm tím, že zpřístupníme péči porodních asistentek s důrazem na kontinuálnost péče poskytované jednou osobou.
 • Prioritou budou i motivační programy pro návrat našich špičkových vědců ze zahraničí.
 • Podpoříme zavedení dietního stravování ve školách a školkách. Podpoříme produkci lokálních potravin s důrazem na kvalitu a prevenci civilizačních chorob a také přidanou hodnotu v místě produkce a do konce roku 2022 připravíme legislativní podmínky pro tuto změnu.

Vzdělávání a sport

 • Zaměříme se na snížení celkového objemu učiva a podpoříme kvalitu (porozumění) před kvantitou (memorováním).
 • Přeměníme Národní sportovní agenturu ve funkční organizaci, která bude transparentně rozdělovat dotace. Prioritou je aktivní pohyb dětí a mládeže.

Zahraniční politika

 • Budeme rozvíjet co nejužší přátelské vztahy na všech úrovních s našimi sousedy a strategickými partnery v rámci EU.
 • Provedeme revize vztahů s Ruskem a Čínou.
 • V rámci obnovy po pandemii budeme dbát na důsledné rušení omezení cestování. Budeme podporovat obnovení českého zahraničního obchodu, vědecké a kulturní spolupráce a vzdělávání tam, kde pandemie koronaviru vedla k omezením.

Obrana

 • Zaměříme se na posilování odolnosti státu a společnosti vůči hybridním hrozbám a prohloubíme spolupráci se spojenci v této oblasti.
 • Budeme dále zvyšovat atraktivitu aktivní zálohy. Do roku 2023 provedeme vyhodnocení stávajícího systému a navrhneme jeho úpravy. Budeme podporovat službu studentů v aktivní záloze a přechody příslušníků aktivní zálohy do profesionální armády.

Regionální a místní rozvoj

 • Naší vizí je moderní, konkurenceschopný venkov, který překonal období intenzivního zemědělství a rozvíjí se v něm místní řemesla a rodinné farmy. Je třeba zastavit odchod lidí z venkova, a tedy zajistit takovou infrastrukturu a služby, díky nimž se tam vyplatí žít a pracovat.
 • Podpoříme především dostupnost zdravotní péče a snadnější dojíždění do práce a školy, ve spolupráci s operátory také zlepšíme pokrytí venkova vysokorychlostním internetem.
 • Během prvních dvou let volebního období připravíme zákon o podpoře bydlení, který nabídne obcím soubor volitelných nástrojů, jež umožní systematicky řešit bytovou situaci obyvatel. Zákon bude formulovat způsob a pravidla financování.
 • Při výstavbě budeme podporovat využití lokálních, moderních a šetrných technologií a recyklovaných materiálů.

Doprava

 • Výrazně pokročíme s přípravou klíčových staveb prvních částí vysokorychlostních tratí z Prahy do Drážďan, z Prahy do Brna, z Brna do Ostravy a z Brna do Vídně.
 • Urychlíme přípravu a realizaci stavby železničního spojení z centra Prahy na Letiště Václava Havla Praha.
 • Docílíme bezpečné integrace provozu dronů v českém vzdušném prostoru.

Zemědělství

 • Podpoříme zkracování odbytových řetězců. Budeme zemědělce motivovat k tomu, aby suroviny dokázali sami zpracovat a dodat na místní trh (obchody, farmářské trhy, prodej ze dvora). Podpoříme skutečná odbytová družstva, zlepšíme postavení prvovýrobců. Ve veřejném stravování podpoříme lokální, sezónní, bio a nutričně bohaté potraviny.

Spravedlnost a právo

 • Budeme se zasazovat o rozšíření výkonu alternativních trestů, prevence a snižování recidivy. Odlehčíme tak věznicím a urychlíme návrat odsouzených do normálního života. Spustíme analytické nástroje, které umožní měřit efektivitu z hlediska recidivy a nákladů.

S tímto Programovým prohlášením vlády chce ve středu 12.ledna Petr Fiala požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o vyslovení důvěry. 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných