Eva Horáková: Pokud znáte spisovou značku své exekuce, určitě ji uveďte

05. 11. 202112:15
Eva Horáková: Pokud znáte spisovou značku své exekuce, určitě ji uveďte
foto: Facebook Evy Horákové/Eva Horáková

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Zastupitelka Městské části Praha 5 a členka zastupitelstva hl. m. Prahy za Piráty na svém Facebooku 2. listopadu podrobně komentuje tak zvané milostivé léto, jenž se koná překvapivě na přelomu podzimu a zimy.

Co je milostivé léto

Jedinečná akce schválená poslanci, která umožňuje zbavit se exekucí vůči státu, obci, kraji nebo jimi vlastněným podnikům.

Stačí zaplatit aktuální výši dlužné jistiny a náklady exekuce ve výši 908 Kč a stát vám odpustí veškeré úroky, úroky a poplatky z prodlení, náklady na vymáhání a další náklady, které dluh navýšily.

Jak dlouho akce potrvá?

Využít ji můžete pouze v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022.

Jaké podmínky musím splňovat?

1. Máte dluh vůči státu, obci či jejich většinově vlastněným organizacím např. dopravní podniky, ČEZ, Pražská energetika, Pražská plynárenská, Mostecká bytová atp. Týká se to i České televize, Českého rozhlasu a zdravotních pojišťoven. Seznam všech institucí, na které se tato akce vztahuje, najdete na nedluzimstatu.cz.

2. Dluh je v exekuci, pokud dluh ještě není v exekuci nebo jste v oddlužení, Milostivé léto nelze uplatnit.

3. Exekuce je vedena soukromým exekutorem. Milostivé léto se nevztahuje na exekuce vedené státem, tzv. správní nebo daňové exekuce, které jsou nejčastěji vymáhané celní správou, finanční správou či okresní správou sociálního zabezpečení. Typické příklady exekucí, na které se milostivé léto vztahuje, jsou například exekuce na zdravotním pojištění, exekuce za nájemné u obecních či městských bytů, dále nezaplacené poplatky vůči obci, pokuty za jízdu načerno v MHD, regulační poplatky u lékaře nebo dluhy na energiích u společností se státní účastí.

Chci akci využít – co pro to musím udělat?

Akce se nevztahuje na peněžité tresty uložené za úmyslný trestný čin, dluhy vzniklé z odpovědnosti za škodu způsobenou úmyslně, dluhy vzniklé z odpovědnosti za škodu na zdraví, dluhy na výživném/na náhradním výživném.

Jistinou se rozumí původní dlužná částka bez úroků, penále a nákladů na vymáhání. Informujte exekutora a zjistěte si přesnou částku ke splacení. Požádejte exekutora doporučeným dopisem o vyčíslení aktuální dlužné jistiny. Uveďte, kam chcete zaslat odpověď, a nezapomeňte doplnit, že se jedná o akci „Milostivé léto“. Pokud znáte spisovou značku své exekuce, určitě ji do dopisu uveďte. Stáhněte si vzor dopisu z webové stránky nedluzimstatu.cz/milostive-leto. Odpověď exekutora bude chvíli trvat (zpravidla dva týdny, ale počítejte raději s 30 dny), proto mu napište co nejdříve.

Exekutora kontaktujte, i když jste jistinu už někdy hradili. Může se stát, že ve skutečnosti jistina uhrazena není, protože vaše platby šly přednostně na úroky, pokuty a náklady. O vašem záměru využít tuto akci potřebuje exekutor vědět i v případě, že jistinu už máte uhrazenou. Zaplaťte nesplacenou jistinu a náklady exekuce. Po obdržení odpovědi je třeba zaslat nebo složit na účet exekutora nesplacenou jistinu, kterou vám exekutor sdělil, a 908 Kč na náklady exekuce. Nezapomeňte uvést všechny náležitosti i správný variabilní symbol, který vám upřesní exekutor. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a poznámku, že se jedná o Milostivé léto (např. Jan Novák – splátka na jistinu – Milostivé léto).

Platba musí být připsána na účet exekutora v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Ověřte si, že vše proběhlo v pořádku. Exekutor je povinen po splacení dlužné jistiny vydat rozhodnutí, kterým vás osvobodí od placení zbytku dluhu. Nic dalšího tedy dělat nemusíte, ale doporučujeme po provedení platby kontaktovat exekutora pro ověření, že vše proběhlo v pořádku.

Nevíte si rady?

Jste-li pracovníci pomáhajících profesí, napište nám na bara@institut-predluzeni.cz nebo petra.lomozova@institut-predluzeni.cz.

V ostatních případech můžete využít help-linku Člověka v tísni – 770 600 800, která funguje v pracovní dny od 9 do 17 hod, nebo jakoukoli neziskovou organizaci zabývající se dluhovým poradenstvím (Rubikon centrum, Charita ČR, Romodrom a další).

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných