Hana Kordová Marvanová (BEZPP): Nepodpořili prý transparentní Praha Sobě a Piráti

21. 06. 202216:31
Hana Kordová Marvanová (BEZPP): Nepodpořili prý transparentní Praha Sobě a Piráti
foto: Jakub Mračno, PrahaIN.cz/Hana Marvanová předává věnec za Hlavní město Praha u příležitosti piety za oběti německé okupace z roku 1939

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Radní hl. m. Prahy pro legislativu, veřejnou správu a podporu bydlení, zvolená na kandidátce Spojené síly pro Prahu na svém Facebooku 20. června k návrhu na odvolání všech politických členů dozorčí rady DPP

Na pondělní Radě hl. m. Prahy jsem navrhla odvolání všech politických členů dozorčí rady Dopravního podniku hlavního města Prahy, aby mohli v dozorčí radě zasednout namísto politických nominantů odborníci.

Je to důležité proto, aby DPP poskytl veškerou součinnost při zpracování nezávislého forenzního auditu, který podle usnesení Zastupitelstva bude zadán hl. m. Prahou.

Je nezbytné, aby byly v souvislosti s probíhajícím policejním vyšetřováním prověřeny ze strany hl. m. Prahy všechny zakázky a majetkové transakce v DPP, u kterých může existovat pochybnost či podezření na netransparentní postup nebo korupční jednání. Tím totiž mohla vzniknout DPP a hl. m. Praze škoda velkého rozsahu.

Můj návrh získal podporu jen tří radních a nepodpořili jej koaliční partneři Praha Sobě a Piráti. Tento jejich postup je pro mě nepochopitelný, když přitom veřejně deklarují zájem na transparentním hospodaření DPP. Tím ale bohužel znemožnili, aby v dozorčí radě DPP zasedli namísto politických zástupců nestranní odborníci a protikorupční experti, kteří by mohli být zárukou důsledného prošetření hospodaření DPP.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných