Hana Kordová Marvanová (BEZPP): Řešení Airbnb je zase blíž

05. 08. 202222:30
Hana Kordová Marvanová (BEZPP): Řešení Airbnb je zase blíž
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Radní Hana Kordová Marvanová

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Radní hl. m. Prahy pro legislativu, veřejnou správu a podporu bydlení, zvolená na kandidátce Spojené síly pro Prahu na svém Facebooku 4. srpna k Airbnb

Řešení Airbnb je blíž - zaznamenali jsme úspěch při vyjednávání s Ministerstvem pro místní rozvoj.

Ve spolupráci se spolkem Snesitelné bydlení v centru Prahy a Úřadem veřejného ochránce práv jsme iniciovali za Komisi Rady hlavního města Prahy pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb vydání metodického pokynu pro stavební úřady.

V červnu jsem se obrátila dopisem přímo na ministra Ivana Bartoše, aby ministerstvo vydalo metodický pokyn pro stavební úřady a ty konečně na základě něj mohly jednotně uplatňovat stavební předpisy a postupovat v případech, kdy zjistí, že byt je využíván v rozporu s kolaudačním rozhodnutím a je využíván bez povolení jako hotel. Těchto případů je zejména v centru Prahy (ale nejen tam) velké množství.

Východiskem metodiky je ustanovení stavebního zákona, podle nějž lze „stavbu užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu“. Z toho plyne, že byt či rodinný dům nelze samovolně využívat k poskytování ubytovacích služeb, neboť tím ze strany vlastníka stavby dochází k užívání stavby v rozporu s jejím účelovým určením. Metodický pokyn vyjasní, usnadní a velmi urychlí rozhodování, a především již nebudou stavební úřady v různých městských částech přistupovat ke stejným případům různým způsobem.

Věřím tomu, že jakmile se vyřeší nápor těch nejkřiklavějších případů využívání bytů nezákonným způsobem, začne se situace v centru města rychle měnit k lepšímu ve všech ohledech, které s tímto fenoménem souvisejí.

Vydaná metodika MMR pro stavební úřady a její uplatňování může pomoci účinně zabránit tomu, aby se velké množství bytů zejména v centru Prahy změnilo v hotely a nedocházelo k neustálému nárůstu cen bydlení, vylidňování centra města a obtěžování stávajících obyvatel, kteří trvale v domech bydlí. Těmto negativním důsledkům chceme zabránit.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných